Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Dyżury pracowników WPiA

Dyżury pracowników WPiA w semestrze letnim

2017/2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wszelkie zmiany terminów dyżurów poszczególnych pracowników WPiA pojawiają się na stronach pracowniczych.

Wykaz wykorzystanych urlopów  wypoczynkowych przez  pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji

Lp. Imię i nazwisko Urlop wypoczynkowy

od …. do…..

1. Prof. UMK, dr hab. Andrzej Adamski 09-27.07. 2018 r.

01-10.08. 2018 r.

13-17.08. 2018 r.

20-31.08. 2018 r.

03-07.09. 2018 r.

11-14.09. 2018 r.

17-18.09. 2018 r.

2. Prof. UMK, dr hab. Mirosław Bączyk 16.07-31.08. 2018 r.

 

3. Mgr Marcin Berent 09.-27.07. 2018 r.

27.08-07.09. 2018 r.

4 Prof. UMK, dr hab. Agnieszka Bień-Kacała 02-23.07. 2018 r.

25.07-10.09. 2018 r.

5. Dr hab. Janusz Bojarski 25.06-13.08. 2018 r.
6. Dr Anna Brzezińska-Rawa 02-09.07. 2018 r.

28.07-05.08. 2018 r.

11-19.08. 2018 r.

24-31.08. 2018 r.

7. Dr Piotr Chrzczonowicz 09-27.07. 2018 r.
8. Dr Agata Czarnecka 16.07-03.08. 2018 r.

20.08-07.09. 2018 r.

9. Dr Natalia Daśko 16.07-04.09. 2018 r.
10. Dr Karol Dobrzeniecki 02-18.07. 2018 r.

20.07-31.08. 2018 r.

11. Mgr Marcin Drewek 23.07-03.09. 2018 r.

 

12. Dr Zbigniew Filipiak 16.07-31.08. 2018 r.
13. Dr Anna Frydrych-Depka 09.07-07.09. 2018 r.
14. Prof. UMK, dr hab. Andrzej Gaca 16.07-31.08. 2018 r.
15. Prof. dr hab. Jan Galster 23.07-07.09. 2018 r.
16. Dr Daria Gęsicka 16.07-31.08. 2018 r.
17. Prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz 16.07-20.08. 2018 r.

17-27.09. 2018 r.

18. Prof. dr hab. Bożena Gronowska 02.07-31.08. 2018 r.
19. Mgr Magdalena Jankowska 16.07-30.08. 2018 r.
20. Dr Tomasz Jasiakiewicz 02.07-10.08. 2018 r.
21. Dr Maria Jeż-Ludwichowska 11.07-08.08. 2018 r.

22-29.08. 2018 r.

19-26.09. 2018 r.

22. Dr Tomasz Jędrzejewski 01.08-04.09. 2018 r.
23. Dr Dariusz Kala 09.07-03.08. 2018 r.

20.08. 2018 r.

27.08. 2018 r.

24. Dr hab. Marcin Kałduński

 

28.06-10.08. 2018 r..
25. Dr Marcin Kilanowski 25.06-06.07. 2018 r.

16-31.07. 2018 r.

06-21.08. 2018 r.

26. Dr Maja Klubińska 16.07-17.08. 2018 r.
27. Mgr Mariusz Kłoda 23.07-31.08. 2018 r.
28. Prof. UMK, dr hab. Marek Kolasiński 05-19.07. 2018 r.

13-24.09. 2018 r.

25-27.09. 2018 r.

29. Prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek 09.07-28.08. 2018 r.
30. Dr hab. Milena Korycka-Zirk 12.07-07.09. 2018 r.
31. Prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski 02-31.07. 2018 r.
32. Dr Katarzyna Krupa-Lipińska 06.06-21.09. 2018 r.

26.09-22.10. 2018 r.

33. Dr Krzysztof Kucharski 09.07-29.08. 2018 r.
34. Dr Tomasz Kucharski 02.07-10.08. 2018 r.
35. Dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka 22.06-31.08. 2018 r.

 

36. Prof. UMK, dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz 25.06-01.07. 2018 r.

27.07-31.08. 2018 r.

37. Prof. UMK, dr hab. Arkadiusz Lach 01-29.08. 2018 r.
38. Prof. UMK, dr hab. Jerzy Lachowski 16.07-28.08. 2018 r.
39. Prof. UMK, dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki 28.06-05.07. 2018 r.

20.07. 2018 r.

23.07-03.08. 2018 r.

40. Dr Agnieszka Laskowska-Hulisz 09.07-06.09. 2018 r.
41. Dr Michał Leciak 03-06.07. 2018 r.

23-27.07. 2018 r.

06-10.08. 2018 r.

20-24.08. 2018 r.

27-31.08. 2018 r.

03-07.09. 2018 r.

42. Mgr Łukasz Maszewski 04-13.07. 2018 r.

23.07-31.08. 2018 r.

43. Dr Anna Moszyńska 23.07-07.09. 2018 r.
44. Dr Anna Napiórkowska 16.07-31.08. 2018 r.
45. Prof. UMK, dr hab. Zbigniew Naworski 03.07-07.09. 2018 r.
46. Dr Paweł Nowicki 17.07-03.09. 2018 r.
47. Dr hab. Tomasz Oczkowski 02-06.07. 2018 r.

02-31.08. 2018 r.

48. Dr hab. Jan Piątkowski 10.07-31.08. 2018 r.
49. Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy 31.07-04.09. 2018 r.
50. Dr hab. Piotr Rączka 17-20.07. 2018 r.

31.07-31.08. 2018 r.

51. Dr Karolina Rokicka-Murszewska 16.07-31.08. 2018 r.
52. Dr Beata Rutkowska 16.07-31.08. 2018 r.
53. Dr Piotr Sadowski 26.07-20.08. 2018 r.
54. Dr Maciej Serowaniec 10.07-24.08. 2018
55. Dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska 09.07-25.08. 2018 r.
56. Prof. UMK, dr hab. Marek Sobczyk 26.06-31.07. 2018 r.
57. Dr Leszek Stępka 25.06-20.07. 2018 r.

30.07-07.09. 2018 r.

58. Dr Małgorzata Szalewska 20-26.06. 2018 r.

31.07-11.09. 2018 r.

59. Prof. UMK, dr hab. Małgorzata Świderska 23.07-07.09. 2018 r.
60. Dr hab. Monika Wałachowska 25.07-31.08. 2018 r.
61. Prof. UMK, dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz 16-27.07. 2018 r.

16-27.08. 2018 r.

62. Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski 16-31.07. 2018 r.

16-31.08. 2018 r.

63. Dr Wojciech Włoch 09-22.07. 2018 r.
64. Dr hab. Konrad Zacharzewski 02.07-31.08. 2018 r.

 

65. Dr Michał Ziemiak 09.07-14.08. 2018

27-31.08. 2018 r.

66. Dr Agata Ziółkowska 13.08-07.09. 2018 r.

Katedra Historii Prawa i Ustrojów Państwowych

Prof. UMK, dr hab. Andrzej Gaca (Kierownik Katedry)

– 4 września 2018 r. (wtorek), godz. 12.00 – 13.30

-13 września 2018 r.(czwartek), godz. 17.00 – 18.30

-18 września 2018 r.(wtorek),  godz. 10.30 – 12.00

pokój/ room  207, tel.(56) 611-40-52

 

Prof. UMK, dr hab. Zbigniew Naworski

– 17 września 2018 r.(poniedziałek), godz. 9.30 – 11.00

– 24 września 2018 r.(poniedziałek), godz. 9.30 – 11.00

UWAGA ! – z powodu wyjazdu służbowego dyżur z dnia 24 września br. zostaje wyjątkowo przełożony na dzień

25 września br. (wtorek), w godz. 9.30-11.00

pokój/ room  206, tel.(56) 611-40-54

 

Dr Zbigniew Filipiak

– 4 września 2018 r. (wtorek), godz. 12.00 – 13.30

-11 września 2018 r.(wtorek), godz. 12.00 – 13.30

pokój/ room 215/216, tel.(56) 611-41-14

 

Dr Tomasz Kucharski

-13 sierpnia 2018 r. (poniedziałek), godz. 11.30 – 13.00

– 20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek), godz. 11.30 – 13.00

– 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek), godz. 11.30 – 13.00

– 3 września 2018 r. (poniedziałek), godz. 11.30 – 13.00

-10 września 2018 r. (poniedziałek), godz. 11.30 – 13.00

-17 września 2018 r.(poniedziałek), godz. 11.30 – 13.00

-18 września 2018 r. (wtorek), godz. 11.30 – 13.00

pokój/ room 208, tel.(56) 611-40-15

 

Doktorant:

Mgr Hubert Bąk

– 4 lipca 2018 r. (środa),  godz. 12.00 – 13.30

– 10 lipca 2018 r.(wtorek), godz. 12.00 – 13.30

– 4 września 2018 r. (wtorek), godz. 12.00 – 13.30

-11 września 2018 r.(wtorek), godz. 12.00 – 13.30

 

Katedra Prawa Konstytucyjnego

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– wtorek/Tuesday, godz. 10.30 – 11.15
pokój/ room 221, tel.(56) 611-40-40

Dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK
– wtorek/Tuesday, godz. 10.00 – 11.00
pokój/ room 223, tel.(56) 611-40-42

Dr Maciej Serowaniec
– wtorek/Tuesday, godz. 10.00 – 11.00
– czwartek/Thursday, godz. 12.30 – 13.30
pokój/ room 222, tel.(56) 611-41-07

Dr Iwona Wróblewska
– wtorek/Tuesday, godz. 11.00 – 12.00
– środa/Wednesday, godz. 13.00 – 14.00
pokój/ room 119A, tel.(56) 611-41-15

Dr Wojciech  Włoch
– wtorek/Tuesday, godz. 10.00 – 11.00
– czwartek/Thursday, godz. 13.00 – 14.00
pokój/ room 119A, tel.(56) 611-41-15

Katedra Teorii Prawa i Państwa

Dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka (Kierownik Katedry/ Chief of the Department
Urlop rodzicielski do 21 czerwca 2018 roku
pokój/ room 232, tel.(56) 611-40-56

Dr Agata Czarnecka
– poniedziałek/Monday, godz. 12.30 – 13.30
– wtorek/Tuesday, godz. 8.15 – 9.15
pokój/ room 250, tel.(56) 611-40-71

Dr Karol Dobrzeniecki
– środa/Wednesday, godz. 11.00 – 12.00
– czwartek/Thursday, godz. 12.45 – 13.45
pokój/ room 142, tel.(56) 611-40-87

Dr Marcin Kilanowski
– poniedziałek/Monday, godz. 13.00 – 14.00
– wtorek/Tuesday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/room 142, tel.(56), 611-40-87

Dr hab. Milena Korycka-Zirk
– piątek/Friday, godz. 9.00 – 10.00
pokój/ room 250, tel.(56) 611-40-71

 

Katedra Prawa Pracy

Dr hab. Jan Piątkowski (Kierownik Katedry/Chief of the Department)

pokój/room 239, tel. (56) 611 40 50

poniedziałek/Monday 10.00 – 11.00

Prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz

pokój/room 122, tel. (56) 611 40 82

wtorek/Tuesday 13.00 – 14.00

Dr Anna Napiórkowska

pokój/room 125, tel. (56) 611 40 81

poniedziałek/Monday 10.00 – 11.00

Dr Beata Rutkowska

pokój/room 125, tel. (56) 611 40 81

poniedziałek/Monday 11.00 – 12.00

Dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz

pokój/room 110, tel. (56) 611 40 83

środa/Wednesday 9.00 – 10.00

PRACOWNICY NIE DYŻURUJĄ W TRAKCIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYPOCZYNKOWEGO.

URLOPY PRACOWNIKÓW KATEDRY PRAWA PRACY W OKRESIE WAKACYJNYM

Dr hab. Jan Piątkowski (Kierownik Katedry)

10 lipca – 31 sierpnia

Prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz

16 lipca – 20 sierpnia

17 września – 28 września

Dr Anna Napiórkowska

16 lipca – 31 sierpnia

Dr Beata Rutkowska

16 lipca – 31 sierpnia

 

Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego

Dr hab. Mirosław Bączyk, prof. UMK (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– poniedziałek/Monday, godz. 14.00-15.00
pokój/ room 138, tel.(56) 611-40-73

Dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK
Urlop zdrowotny od 24 marca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
pokój/room nr 133, tel.(56) 611-40-94

Dr Tomasz Jasiakiewicz
– wtorek/Tuesday, godz. 13.45 – 14.45
– środa/ Wednesday, godz. 13.00 – 14.00
pokój/room nr 134, tel.(56) 611-40-80

Dr Katarzyna Ludwichowska-Redo – urlop wychowawczy do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dr Anna Moszyńska
– wtorek/Tuesday, godz. 10.00 – 11.00
– piątek/ Friday, godz. 9.00 – 10.00
pokój/room nr 234, tel.(56) 611-40-55

Dr Daria Gęsicka
– wtorek/Tuesday, godz. 12.30 – 13.30
– środa/Wednesday, godz. 13.50-14.50
pokój/ room 116, tel.(56)611-40-99

Dr Katarzyna Krupa-Lipińska
Urlop rodzicielski do dnia 5 czerwca 2018 r.
pokój/ room 114, tel.(56) 611-40-93

Mgr Ewa Kabza
– wtorek/ Tuesday, godz. 10.45 – 11.45
– środa/ Wednesday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/room nr 134, tel.(56) 611-40-80

Mgr Marcin Drewek
– poniedziałek/Monday, godz. 11.00 – 12.00 (ds. praktyk)
– poniedziałek/Monday, godz. 15.00 – 17.00
pokój/ room 131, tel.(56) 611-41-17

 

Zakład Prawa Morskiego

Dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
Urlop wypoczynkowy do dnia 22 czerwca 2018 roku

Zakład Postępowania Cywilnego

Dr hab. Monika Wałachowska (p. o. Kierownika Zakładu)
– środa/Wednesday, godz. 17.00 – 18.00
pokój/ room 118, tel.(56) 611-40-98

Dr Agnieszka Laskowska-Hulisz
– wtorek/Tuesday, godz. 12.00 – 13.00; z wyjątkiem dni posiedzeń Rady Wydziału tj. 10.04.18 r.;15.05.18 r.; 12.06.18 r.- dyżur; czwartek, godz.17.45
– czwartek/Thursday, godz. 16.45 – 17.45
pokój/ room 128, tel.(56) 611-40-78

Dr Joanna May
– środa/Wednesday, godz. 16.15 – 17.00
– czwartek/Thursday, godz. 11.00 – 12.15
pokój/ room 128, tel.(56) 611-40-78

Zakład Prawa Handlowego

Dr hab. Konrad Zacharzewski  (Kierownik  Zakładu)

–  3 września 18 r. (poniedziałek),     godz. 10.00 – 12.00

– 10 września 18 r. (poniedziałek),    godz. 10.00 – 12.00

pokój/ room 130, tel.(56) 611-40-67

 

Mgr Mariusz Kłoda

– 3 września 18 r. (poniedziałek),    godz. 10.00 – 12.00

-10 września 18 r.(poniedziałek),    godz. 10.00 – 12.00

pokój/ room 136, tel.(56) 611-40-76

 

Dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska

– 3 września 18 r.(poniedziałek),    godz.  10.00 – 12.00

– 10 września 18 r. (poniedziałek)  godz.  10.00 – 12.00

– 17 września 18 r. (poniedziałek)  godz.  10.00 – 12.00

– 24 września 18 r. (poniedziałek)  godz.  10.00 – 12.00

Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:

– 8 września 2018 r.(sobota), godz.10.00 – 11.00

pokój/ room 136, tel.(56)611-40-76

 

Katedra Prawa Ubezpieczeniowego

Prof.  zw. dr hab. Eugeniusz Kowalewski (Kierownik Katedry/ Chief of the Department)

– środa/Wednesday,               godz. 11.30 – 12.30

pokój/ room  120, tel.(56) 611-40-97

 

Dr  hab. Monika Wałachowska

– 5 września 2018 r. (środa),   godz. 14.30 – 15.30

– 8 września 2018 r.(sobota), godz. 11.30 – 12.30

– 11 września 2018 r. (wtorek), godz. 15.30 – 16.30

– 18 września 2018 r.(wtorek), godz. 10.00 – 11.00

pokój/ room  118, tel.(56) 611-40-98

 

Dr  Michał, Piotr Ziemiak

– 17 sierpnia 2018 r.(piątek),   godz. 10.00 – 11.00

– 22 sierpnia 2018 r.(środa),    godz. 10.00 –  11.00

– 5 września 2018 r.(środa),    godz. 10.00 – 11.00

– 12 września 2018 r.(środa),  godz. 10.00 – 11.00

– 19 września 2018 r.(środa), godz. 10.00 – 11.00

pokój/ room  115 A, tel.(56) 611-40-79

 

Zakład Prawa Medycznego

Dr hab. Małgorzata Świderska, prof. UMK (Kierownik Zakładu)
– środa/ Wednesday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/ room 119, tel.(56) 611-40-95

Dr Kinga Bączyk-Rozwadowska
– wtorek/Tuesday, godz. 11.00 – 12.00
– piątek/Friday, godz. 9.30 – 10.30
pokój/ room 115, tel.(56) 611-41-18

Dr Natalia Karczewska-Kamińska
– poniedziałek/Monday, godz. 15.00 – 16.00
– środa/Wednesday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/ room 115, tel.(56) 611-41-18

 

Katedra Prawa Karnego

Prof. zw. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek (Kierownik Katedry/ Chief of the Department)
– poniedziałek/Monday, godz. 10.00 – 11.00
pokój/room nr 236, tel.(56) 611-40-64

Dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK
– poniedziałek/Monday, godz. 15.30 – 16.30
pokój/room nr 204, tel.(56) 611-40-63

Dr hab. Tomasz Oczkowski
– środa/Wednesday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/room nr 209, tel.(56) 611-40-65

Dr Agata Ziółkowska
– poniedziałek/Monday, godz. 13.30 – 14.30
– wtorek/Tuesday, godz. 8.00 – 9.00
pokój/room nr 214

Dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK
– czwartek/Thursday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/room nr 229, tel.(56) 611-40-91

Mgr Marcin Berent
– wtorek/Tuesday, godz. 11.15 – 12.15
– środa/Wednesday, godz. 11.50 – 12.50
Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych :
– 7 kwietnia 2018 r.(sobota), godz. 13.10- 14.10
– 6 maja 2018 r. (niedziela), godz. 18.40-19.40
– 27 maja 2018 r. (niedziela), godz. 18.40-19.40
pokój/room nr 217/218, tel.(56) 611-40-68

Dr hab. Janusz Bojarski
– środa/Wednesday, godz. 10.00 – 11.00
pokój/room nr 231, tel.(56) 611-40-90

Dr Piotr Chrzczonowicz
– środa/Wednesday, godz. 10.00 – 11.00
– czwartek/Thursday, godz. 15.15 – 16.15

Office hours in the spring semester 2018 dedicated exclusively to Erasmus+ Programme students:
Thursdays, 4.15 pm – 5.15 pm, room no. 230
tel.(56) 611-40-85

Dr Michał Leciak
– czwartek/Thursday, godz. 12.00 – 13.00
– piątek/Friday, godz. 9.45 – 10.45
pokój/room nr 214, tel. (56) 611-40-92

 

Katedra Postępowania Karnego

Dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– środa/Wednesday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/ room 235,tel.(56) 611-40-36

Dr Maria Jeż-Ludwichowska
– wtorek/Tuesday, godz. 13.00 – 14.00
– środa/Wednesday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/ room 210 , tel.(56) 611-40-37

Dr Dariusz Kala
– poniedziałek/Monday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/ room 210, tel.(56)611-40-37
Dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych:
– 12 maja 2018 r.(sobota), godz. 9.40-10.40

Dr Maja Klubińska
– wtorek/Tuesday, godz. 11.00 – 12.00
– środa/Wednesday, godz. 11.00 – 12.00
Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:
– 5 maja 2018 r.(sobota), godz.13.10-14.10
– 27 maja 2018 r. (niedziela), godz. 13.10-14.10
pokój/ room 227, tel.(56) 611-40-38

Zakład Kryminalistyki

Dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK (Kierownik Zakładu)
– środa/Wednesday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/ room 129,tel.(56) 611-40-08

Dr Leszek Stępka
– środa/Wednesday, godz. 13.00 – 14.00
-piątek/Friday, godz. 11.00– 12.00
pokój/ room 107 , tel.(56) 611-40-07

 

Centrum Badań nad Cyberprzestępczością

Dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK
– środa/Wednesday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/ room 235,tel.(56) 611-40-36

Dr Natalia Daśko
– środa/Wednesday, godz. 12.00 – 13.00
-czwartek/Thursday, godz. 9.45 – 10.45
pokój/ room 205 , tel.(56) 611-41-13

 

Katedra Prawa Rzymskiego i Kanonicznego

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Andrzej Sokala
Tel. 611-40-60
Dyżur w pokoju 32
Piątek 10:00-11:00

Dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK
(p.240)
Tel. 611-40-62
Wtorek 14:00-15:00

 

Centrum Studiów Wyborczych

Kierownik Centrum
Prof. dr hab. Andrzej Sokala (p.32)
Tel. 611-41-30
Dyżur Piątek 10:00-11:00

Dr Anna Frydrych-Depka
(p.28)
Tel.: 611-41-29
Czwartek 10:15-11:45
Piątek 9:45-10:15

Mgr Paweł Raźny (p. 28)
Dyżur dla studentów I roku (p.38)
Przed stawieniem się na dyżur proszę o kontakt mailowy
Wtorek (p.28) 11:30-12:30
Piątek (p.38) 9:00-10:00

Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Danuta Janicka
p. 243
611-40-59
środa 14:00-15:00

INFORMACJA O DYŻURACH PROF. D. JANICKIEJ W OKRESIE LETNIM

Do 1 sierpnia włącznie – dyżury w środy, godz.14.00-15.00.
Od 6 sierpnia do 7 września 2018 r. urlop wypoczynkowy.
Dyżury WRZEŚNIOWE: 19 i 26 IX, godz. 14.00-15.00. (dyżur 12 IX –
odwołany z powodu wyjazdu służbowego).

Dr Anna Tarnowska
p. 211
611-40-53
poniedziałek 11.00-12.00
piątek 16:00-17:00

Dr Marta Baranowska
p. 213
611-40-57
czwartek 16:30-17:15
piątek 9:30-10:30

Dr Andrzeja Madeja
p. 213
611-40-57
wtorek 11:40-12:40
piątek 8:50-9:50

 

Katedra Prawa Międzynarodowego

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski
p. 224
tel: 611-40-44
Środa 16:00-17:00

Dr hab. Marcin Kałduński
p. 225
tel: 611-40-43
Środa 15:00-17:00

Dr Maciej Żenkiewicz
p. 226
tel: 611-40-45
Zagraniczny pobyt naukowy

 

Katedra Praw Człowieka

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Bożena Gronowska
p. 149
tel: 611-40-33
p. 17
tel. 611-40-01
Czwartek 12:00-13:00

Dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK
p. 135
tel: 611-40-47
Poniedziałek 12:00-13:00

Dr Julia Kapelańska-Pręgowska
p. 90
tel. 611-40-32
Środa 9:00-10:00
Piątek 9:00-10:00

Dr Piotr Sadowski
p. 90
tel. 611-40-32
Wtorek 13:45-14:30
Środa 13:45-14:30

 

 

Zakład Prawa Administracyjnego

Kierownik Zakładu
Dr hab. Piotr Rączka
p. 247
tel: 611-40-70
Poniedziałek 12:00-13:00

Dr Tomasz Brzezicki
p. 196
tel: 611-41-37
środa 13:00 – 14:00
czwartek 10:00-11:00

Dr Tomasz Jędrzejewski
p. 194
tel: 611-41-40
wtorek 18:00 – 19:00
czwartek 17:30-18:30

Dr Marian Masternak
p. 249
tel: 611-40-69
poniedziałek 12:45-13:45
czwartek 11:00-12:00

Dr Dorota Sylwestrzak
p. 197
tel: 611- 41-36
poniedziałek 18:00-19:00
wtorek 15:15 – 16:15

Dr Bartłomiej Chludziński
p.195
tel: 611-41-39
wtorek 13:00 – 14:00
czwartek 13:00 – 14:00

Mgr Łukasz Maszewski
p. 197
tel: 611 – 41- 36
Informacja o dyżurach wakacyjnych na stronie pracownika

Dr Karolina Rokicka-Murszewska
p.197
tel: 611- 41-36
Informacja o dyżurach wakacyjnych na stronie pracownika

Mgr Paweł Żukowski
p. 196
tel: 611- 40-09
wtorek 18:00 – 19:00
piątek 18:00 – 19:00

Mgr Magdalena Jankowska
p. 194
tel: 611-41-40
środa 15:00-16:00
czwartek 14:00-15:00

 

Katedra Prawa Europejskiego

Prof. zw. dr hab. Jan Galster (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– poniedziałek/Monday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/ room 148,tel.(56) 611-40-41

Dr hab. Marek Kolasiński, prof. UMK
– czwartek/Thursday, godz. 9.30 – 10.30
pokój/ room 238, tel.(56)611-40-49

Dr Paweł Nowicki
– poniedziałek/Monday, godz. 14.30 – 15.30
– czwartek/Thursday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/ room 91, tel.(56) 611-41-28

Dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK
– poniedziałek/Monday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/ room 92,tel.(56) 611-41-27

 

Katedra Prawa Ochrony Środowiska

Prof. zw. dr hab. Bartosz Rakoczy (Kierownik Katedry/ Chief of the Department)
– wtorek/ Tuesday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/ room 246, tel.(56) 611-41-32

Dr Karolina Karpus
– wtorek/Tuesday, godz. 14.00 – 15.00
– czwartek/Thursday, godz. 10.30 – 11.30
Dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych:
– 21 kwietnia 2018 r. (sobota), godz. 15.30-16.30 (wyjątkowo; pok. nr 118 WPiSM; ul. Batorego 39 L)
pokój/ room 198, tel.(56) 611-41-33

Dr Małgorzata Szalewska
– wtorek/Tuesday, godz. 11.00 – 12.00
– czwartek/Thursday, godz. 17.30 – 18.30
Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:
– 12 maja 2018 r.(sobota), godz. 13.00 – 14.00
pokój/room 198, tel. (56) 611-41-33

Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego

Dr hab. Henryk Nowicki (Kierownik Zakładu)
p. 192
tel: 611-40-72
Środa 10:00-11:00

Dr Anna Brzezińska-Rawa
p. 193
tel: 611-41-24
środa/Wednesday,     godz. 10.15 – 11.15
piątek/Friday,           godz. 9.00 – 10.00

Dr Krzysztof Kucharski
p. 193
tel: 611-41-24
Wtorek 12.00-13.00
Czwartek 11:00-12:00

 

Katedra Prawa Finansów Publicznych

Prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– piątek/Friday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/ room 199,tel.(56) 611-40-88

Prof. zw. dr hab. Marek Kalinowski
– środa/Wednesday, godz. 16.00 – 17.00
pokój/ room 146 , tel.(56) 611-41-25

Dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
– poniedziałek/Monday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/ room 94, tel.(56)611-41-26

Dr Wojciech Matuszewski
– wtorek/Tuesday, godz. 12.00 – 13.00 ; – czwartek/Thursday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/ room 195, tel.(56) 611-41-39

Dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
– czwartek/Thursday, godz. 13.30 – 14.30
pokój/room 147, tel.(56) 611-41-41

Dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK
– piątek/Friday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/ room 200, tel. (56) 611-41-12

Dr Ewa Prejs
– środa/Wednesday, godz. 8.30 – 9.30;
– piątek/ Friday, godz. 9.30 –10.30
pokój/ room 93, tel. (56) 611-40-89

Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego

Dr hab. Jacek Wantoch– Rekowski, prof. UMK (Kierownik Zakładu)
p. 248
tel: 611- 40- 86
Poniedziałek 13:00-14:00

Dr Małgorzata Cilak
p. 228
tel: 611-40-86
Środa 11:00-12:00
Piątek 10:00-11:00