Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Dyżury pracowników WPiA

Katedra Prawa Pracy

Dyżury w semestrze zimowym 2021/2022

Dr hab. MarzenaSzabłowska-Juckiewicz (Kierownik Katedry/Chief of the Department)

pokój/room 110, tel. (56) 611 40 83

– czwartek/Thursday, godz. 16.00 – 17.00

Dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK

pokój/room 122, tel. (56) 611 40 82

– wtorek/Tuesday, godz. 13.00 – 14.00

Dr Jagoda Jaskulska

pokój/room 110, tel. (56) 611 40 83

– poniedziałek/Monday, godz.11.45 – 12.45

– czwartek/Thursday, godz. 12.00 – 13.00

Dr Anna Napiórkowska

pokój/room 125, tel. (56) 611 40 81

– wtorek/Tuesday, godz. 13.10 – 14.10

– czwartek/Thursday, godz. 9.00 – 10.00

Dr Beata Rutkowska

pokój/room 125, tel. (56) 611 40 81

– wtorek/Tuesday, godz. 12.00 – 13.00

– czwartek/Thursday, godz. 12.00 – 13.00

 

Katedra Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego                     

Dyżury w semestrze zimowym 2021/2022  

Prof. UMK, dr hab. Anna Moszyńska  (kierownik Katedry/Chief of the Department)

– czwartek/Thursday, godz. 11.00 – 12.00

pokój/ room 234, tel.(56) 611-40-55

Prof. UMK, dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz

– czwartek/Thursday, godz. 12.00 – 13.00

pokój/room nr 118, tel.(56) 611-40-98

Mgr Mariusz Kłoda

– poniedziałek/Monday, godz. 15.00 – 16.00

– wtorek/Tuesday, godz. 15.00 – 16.00

pokój/ room 136, tel.(56) 611-40-76

Dr Joanna May

– poniedziałek/Monday, godz.18.00 – 19.00,

– wtorek/Tuesday, godz. 8.45 – 9.45

pokój/room nr 128, tel.(56) 611-40-78 

Dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska

– poniedziałek/Monday, godz. 13.30 – 14.30

– wtorek/Tuesday, godz. 11.00 – 12.00

pokój/room nr 114, tel. (56) 611-40-93 

Dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska

-wtorek/Tuesday, godz. 8.00 – 9.00

-czwartek/Thursday, godz. 11.00 – 12.00

pokój/ room 136, tel.(56) 611-40-76

 

Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki                             

Dyżury w semestrze zimowym 2021/2022      

Prof. dr hab. Arkadiusz Lach  (kierownik Katedry/Chief of the Department)

– wtorek/Tuesday, godz. 9.00 – 10.00

pokój/ room 235,tel.(56) 611-40-36

Prof. UMK, dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz   

– środa/Wednesday, godz. 11.00 – 12.00

pokój/ room  129, tel.(56) 611-40-08

Mgr Renata Badowiec

-wtorek/Tuesday, godz. 9.30 – 10.30

– czwartek/Thursday, godz. 9.30 – 10.30

 Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych

– 15 stycznia 2022 r.(sobota), godz. 10.00 – 11.00

pokój/ room 210 , tel.(56) 611-40-37

Dr Maja Klubińska

– poniedziałek/Monday,  godz. 11.45 – 12.45

– wtorek/Tuesday, godz. 9.45 – 10.45

pokój/ room 227, tel.(56) 611-40-38 

dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:

– 22 stycznia 2022 r.(sobota), godz. 10.30 – 11.30 

Dr  Leszek Stępka

– czwartek/Thursday, godz. 12.00 – 13.00

-piątek/Friday, godz. 10.00 – 11.00

pokój/ room  107, tel.(56) 611-40-07

 

Katedra Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego                     

Dyżury w semestrze zimowym 2021/2022  

Prof. UMK, dr hab. Monika Wałachowska (kierownik Katedry/ Chief of the Department)

– środa/ Wednesday, godz. 11.15 – 12.15

pokój/ room  117, tel.(56) 611-40-96 

Prof. UMK, dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska

– środa/Wednesday, godz. 10.00 – 11.00

pokój/ room  119, tel.(56) 611-40-95

Dr Damian Kaczan

– środa/Wednesday, godz. 16.00 – 17.00

– czwartek/Thursday, godz. 17.00 – 18.00

pokój/ room 115a, te. (56) 611-40-79  

Dr Natalia Karczewska-Kamińska

nieobecność długotrwała

pokój/room 115, tel. (56) 611-41-18

Mgr Magdalena Karolak

– wtorek/Tuesday,godz. 16:30-17:30

-czwartek/Thursday, godz. 11:00-12:00
pokój/room nr 115 A, tel. (56) 611-40-79
 

Dr  Katarzyna Krupa-Lipińska

– wtorek/Tuesday, godz. 12.30-13.30

– czwartek/Thursday, godz. 11.30 – 12.30

pokój/ room 114, tel.(56) 611-40-93 

Dr Michał Marszelewski

– poniedziałek/Monday, godz. 12.00 – 13.00

– wtorek/Tuesday, godz. 11.00 – 12.00

pokój/ room 115a, te. (56) 611-40-79

Dr  Michał Piotr Ziemiak

– środa/Wednesday, godz. 12.30 – 13.30

– piątek/Friday, godz. 10.00 – 11.00

Katedra Prawa Karnego                                          

Dyżury w  semestrze zimowym 2021/2022

Prof.  zw. dr  hab. Violetta Konarska-Wrzosek  (kierownik Katedry/ Chief of the Department)

– wtorek/Tuesday, godz. 10.30 – 11.30

pokój/room nr 236, tel.(56) 611-40-64 

Dr Marcin Berent

– środa/Wednesday, godz. 11.00 – 12.00

– czwartek/Thursday, godz. 8.00 – 9.00

pokój/room nr 217/218, tel.(56) 611-40-68 

Dr hab.  Janusz Bojarski

-poniedziałek/Monday, godz. 11.00 – 12.00

pokój/room nr 231, tel.(56) 611-40-90 

Dr Piotr Chrzczonowicz

– poniedziałek/Monday, godz.  16.15 – 17.15

– środa/Wednesday, godz.  17.30 – 18.30      

pokój/room nr 230, tel.(56) 611-40-85 

Dr Natalia Daśko

– środa/Wednesday, godz. 12.00 – 13.00

– piątek/Friday, godz. 9.00 – 10.00

pokój/room nr 205, tel. (56) 611-41-13 

Prof. UMK, dr hab. Jerzy Lachowski

– poniedziałek/Monday, godz. 15.30 – 16.30

pokój/room nr 204, tel.(56) 611-40-63 

Dr Michał Leciak

– środa/Wednesday, godz. 11.00 – 12.00

– piątek/Friday, godz. 9.00 – 10.00        

 pokój/room nr 214, tel. (56) 611-40-92  

Prof. UMK, dr hab.  Tomasz Oczkowski

– poniedziałek/Monday, godz. 10.30 – 11.30

pokój/room nr 209, tel.(56) 611-40-65 

Dr Agata Ziółkowska

– wtorek/Tuesday, godz. 13.00 – 14.00

– środa/Wednesday, godz. 9.00 – 10.00

pokój/room nr 214/237, tel.(56) 611-40-92

 

Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych                         

 Dyżury w semestrze zimowym 2021/2022  

Prof. UMK, dr hab. Marek Sobczyk (kierownik Katedry/ Chief of the Department)

– wtorek/ Tuesday, godz. 13.00 – 14.00, forma zdalna

pokój/ room 240, tel.(56) 611-40-62

Prof. UMK, dr hab. Andrzej Gaca

– wtorek/Tuesday, godz. 12.00 – 13.00

pokój/ room  207, tel.(56) 611-40-52

Prof. UMK, dr hab. Ewa Gajda

-czwartek/Thursday, godz. 10.30 – 11.30

pokój/ room 148 , tel.(56) 611-40-41

Prof. UMK, dr hab. Zbigniew Naworski

– poniedziałek/ Monday, godz. 12.00 – 13.00

pokój/ room  206, tel.(56) 611-40-54

Prof. dr hab. Andrzej Sokala

-piątek/Friday, godz. 10.00 – 11.00

pokój/ room 32, tel.(56) 611-41-30

Dr Zbigniew Filipiak

– poniedziałek/Monday, godz. 14.45 – 15.45

– środa/Wednesday, godz. 13.00 – 14.00

pokój/ room 215/216, tel.(56) 611-41-14

Dr Anna Frydrych-Depka

nieobecność długotrwała

pokój/ room 28, tel.(56) 611-41-29

Mgr Paweł Raźny

– poniedziałek/Monday, godz. 14.00 – 15.00

– wtorek/Tuesday, godz. 11.00 – 12.00

pokój/ room 241, tel.(56) 611-40-60

 

Katedra Teorii Prawa i Państwa                                                                                           

Dyżury w semestrze zimowym 2021/2022

Prof. UMK, dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka   (kierownik Katedry/ Chief of the Department)

– poniedziałek/Monday, godz. 9.00 – 10.00

pokój/room  232, tel.(56), 611-40-56

Dr Agata Czarnecka

– poniedziałek/Monday, godz. 12.30 – 13.30

– piątek/Friday,  godz. 9.30 – 10.30

pokój/ room 250, tel.(56) 611-40-71 

Prof. UMK, dr hab. Karol Dobrzeniecki

– poniedziałek/ Monday, godz. 10.00 – 11.00

pokój/ room 135, tel.(56) 611-40-47

Prof. UMK, dr hab. Marcin Kilanowski

– czwartek/Thursday, godz, 10.00 – 11.30

pokój/room  229, tel.(56), 611-40-91

 Prof. UMK, dr hab. Milena Korycka-Zirk

– czwartek/Thursday, godz. 9.30 – 10.00;

godz.11.30 – 12.00 (forma stacjonarna i forma zdalna)

pokój/ room 137, tel.(56) 611-40-75

 

Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego                      

Dyżury w semestrze zimowym 2021/2022  

Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (kierownik Katedry/ Chief of the Department)

– wtorek/ Tuesday, godz. 11.00 – 12.00

pokój/ room  246, tel.(56) 611-41-32

Prof. UMK, dr hab. Henryk Nowicki

– środa/Wednesday, godz. 13.00 – 14.00

pokój/ room 192, tel.(56) 611-40-72

Prof. UMK, dr hab. Anna Brzezińska-Rawa

– piątek/ Friday, godz. 11.00 – 12.00

pokój/room 193, tel. (56) 611-41-24

Dr Karolina Karpus

– czwartek/Thursday, godz.11.00 – 12.00

– piątek/Friday, godz. godz. 9.00 – 10.00

pokój/ room 198, tel.(56) 611-41-33

Dr Krzysztof Kucharski

– wtorek/Tuesday, godz. 9.00 – 10.00

– środa/Wednesday, godz. 8.00 – 9.00

pokój/room 193, tel. (56) 611-41-24

Dr Małgorzata Szalewska                       

– poniedziałek/Monday, godz. 16.30 – 17.30

– czwartek/Thursday, godz. 16.30 – 17.30

pokój/room 198, tel. (56) 611-41-33

 

Katedra Prawa Cywilnego                     

Dyżury w semestrze zimowym 2021/2022

Prof. UMK, dr hab. Tomasz Justyński (kierownik Katedry/ Chief of the Department)

– środa/Wednesday, godz. 15.00 – 16.00

pokój/room 133, tel. (56) 611-40-94 

Prof. dr hab. Mirosław Bączyk

– środa/ Wednesday,godz. 9.30 – 11.00

pokój/ room 138, tel.(56) 611-40-73

Dr  Marcin Drewek

– wtorek/Tuesday, godz.11.30 – 13.30    

pokój/ room  131, tel.(56) 611-41-17 

Dr  Tomasz Jasiakiewicz

– wtorek/Tuesday, godz. 11.00 – 12.00

– środa/Wednesday, godz.11.00 – 12.00

pokój/room nr 134, tel.(56) 611-40-80 

Dr  Ewa Kabza

– wtorek/Tuesday, godz. 13.00 – 14.00

– środa/Wednesday, godz.15.00 – 16.00

pokój/room nr 134, tel.(56) 611-40-80

Dr Daria Różycka

nieobecność długotrwała
pokój/ room 116, tel.(56) 611-40-99