Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Dyżury pracowników WPiA

Dyżury pracowników WPiA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wszelkie zmiany terminów dyżurów poszczególnych pracowników WPiA pojawiają się na stronach pracowniczych.

Katedra Prawa Konstytucyjnego

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– wtorek/Tuesday, godz. 9.00 – 10.00
pokój/ room 221, tel.(56) 611-40-40

Dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK
– wtorek/Tuesday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/ room 223, tel.(56) 611-40-42

Dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK
– wtorek/Tuesday, godz. 9.00 – 10.00
pokój/ room 222, tel.(56) 611-41-07

Dr Iwona Wróblewska
– wtorek/Tuesday, godz. 11.30-12.30
– środa/Wednesday, godz. 11.00-12.00
pokój/ room 119A, tel.(56) 611-41-15

Dr Wojciech Włoch
– poniedziałek/Monday, godz. 12.00-13.00
– wtorek/Tuesday, godz. 12.00-13.00
pokój/ room 119A, tel.(56) 611-41-15

Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego

Prof. dr hab. Mirosław Bączyk (Kierownik Katedry/ Chief of the Department)
– wtorek/Tuesday, godz. 10.30 – 12.00
pokój/room 138, tel. (56) 611-40-73

Mgr Marcin Drewek
– poniedziałek/Monday, godz. 16.00 – 17.00 (ds. praktyk)
– wtorek/Tuesday, godz. 14.00 – 16.00
pokój/room 131, tel. (56) 611-41-17

Dr Daria Gęsicka
– wtorek/Tuesday, godz.12.50-13.50
– piątek/ Friday, godz. 9.15-10.15
pokój/room 116, tel. (56) 611-40-99

Dr Katarzyna Krupa-Lipińska
– wtorek/Tuesday, godz.10.00-11.00
– piątek/Friday, godz. 9.00-10.00
pokój/room 114, tel. (56) 611-40-93

Prof. UMK, dr hab. Tomasz Justyński
– środa/Wednesday, godz. 13.00 – 14.00
pokój/room nr 133, tel. (56) 611-40-94

Dyżury dla studentów niestacjonarnych:
– 16 listopada 2019 r., godz. 13.15-14.15
– 17 listopada 2019 r., godz. 13.15-14.15
– 07 grudnia 2019 r., godz. 13.15-14.15
– 08 grudnia 2019 r., godz. 13.15-14.15
– 18 stycznia 2020 r., godz. 13.15-14.15
– 19 stycznia 2020 r., godz. 13.15-14.15

Dr Tomasz Jasiakiewicz
– środa/Wednesday, godz. 12.00 – 13.00
– czwartek/Thursday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/room nr 134, tel. (56) 611-40-80

Dyżury dla studentów niestacjonarnych:
– 9 listopada 2019 r., godz. 12.30-13.30
– 14 grudnia 2019 r., godz. 13.10-14.10

Mgr Ewa Kabza
– środa/ Wednesday , godz. 14.30 – 15.30
– czwartek/Thursday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/room nr 134, tel. (56) 611-40-80

Dyżury dla studentów niestacjonarnych:
-17 listopada 2019 r., godz.12.30-13.30
– 08 grudnia 2019 r., godz. 12.30-13.30
– 15 grudnia 2019 r., godz. 15.00-16.00
– 18 stycznia 2020 r., godz. 10.30-11.30

Mgr Magdalena Karolak
– wtorek/Tuesday, godz. 15.00 – 16.00
– środa/Wednesday , godz. 8.00 – 9.00
pokój/room nr 115 A, tel. (56) 611-40-79

Dr Katarzyna Ludwichowska-Redo – urlop wychowawczy do dnia 31 grudnia 2020 roku

Prof. UMK, dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz
– wtorek/Tuesday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/room nr 128, tel. (56) 611-40-78

Dr Joanna May
– czwartek/Thursday, godz. 17.20 – 18.20
– piątek/Friday, godz. 8.15-9.15

Dyżury dla studentów niestacjonarnych:
– 16 listopada 2019 r. (sobota) godz. 16.00 – 17.00
– 15 grudnia 2019 r. (niedziela) godz. 9.40 – 10.40
pokój/room nr 128, tel. (56) 611-40-78

Katedra Prawa Karnego

Prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– piątek/Friday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/room nr 236, tel. (56) 611-40-64

Dr Marcin Berent
– czwartek/Thursday, godz. 8.00 – 9.00
– piątek/Friday, godz. 12.00 – 13.00

Dyżury dla studentów niestacjonarnych:
– 16 listopada 2019 r. (sobota), godz. 18-45-19.45
– 29 lutego 2020 r. (sobota), godz. 16.00-17.00
– 4 kwietnia 2020 r. (sobota), godz. 13.15-14.15
– 30 maja 2020 r. (sobota), godz. 16.00-17.00
pokój/room nr 217/218, tel. (56) 611-40-68

Dr hab. Janusz Bojarski
– wtorek/Tuesday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/room nr 231, tel. (56) 611-40-90

Dr Piotr Chrzczonowicz
– poniedziałek/Monday, godz. 17.00 – 18.00
– czwartek/Thursday, godz. 14.00 – 15.00
pokój/room nr 230, tel. (56) 611-40-85

Dr Natalia Daśko
– środa/Wednesday, godz. 10.00 – 11.00
– piątek/Friday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/room nr 205, tel. (56) 611-41-13

Prof. UMK, dr hab. Jerzy Lachowski
– poniedziałek/Monday, godz. 15.30 – 16.30
pokój/room nr 204, tel. (56) 611-40-63

Dr Michał Leciak
– środa/Wednesday, godz. 13.45 – 14.45
– czwartek/Thursday, godz. 13.00 – 14.00
pokój/room nr 214, tel. (56) 611-40-92

Dr hab. Tomasz Oczkowski
– środa/Wednesday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/room nr 237, tel. (56) 611-40-65

Dr Agata Ziółkowska
– czwartek/Thursday, godz. 8.45 – 9.45
– piątek/Friday, godz. 9.45 – 10.45
pokój/room nr 214/237, tel. (56) 611-40-92

Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki

Prof. UMK, dr hab. Arkadiusz Lach (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– wtorek/Tuesday, godz.10.00 – 11.00
pokój/room 235, tel. (56) 611-40-36

Prof. UMK, dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz
– środa/Wednesday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/room 129, tel. (56) 611-40-08

Mgr Renata Badowiec
– wtorek/Tuesday, godz.14.00 – 15.00
– środa/Wednesday, godz.12.00 – 13.00

Dyżury dla studentów niestacjonarnych:
– 8 grudnia 2019 r.(niedziela), godz. 12.00-13.00
– 19 stycznia 2020 r. (niedziela), godz.12.00-13.00
pokój/room 210, tel. (56) 611-40-37

Dr Maja Klubińska
– poniedziałek/Monday, godz. 12.00 – 13.00
– wtorek/Tuesday, godz. 10.45 – 11.45
pokój/room 227, tel. (56) 611-40-38

Dyżury dla studentów niestacjonarnych:
– 19 stycznia 2020 r. (sobota), godz. 9.30-10.30

Dr Leszek Stępka
– środa/Wednesday, godz. 11.00 – 12.00
-piątek/Friday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/room 107, tel. (56) 611-40-07

Katedra Prawa Pracy

Prof. UMK, dr hab. Jan Piątkowski (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– poniedziałek/Monday, godz. 13.00 – 14.00
pokój/room 122, tel. (56) 611 -40-82

Dr Jagoda Jaskulska
– poniedziałek/Monday, godz.10.00 – 11.00
– czwartek /Thursday, godz.11.00 – 12.00
pokój/room 110, tel. (56) 611-40-83

Dr Anna Napiórkowska
– środa/Wednesday, godz. 8.00 – 9.00
– czwartek/Thursday, godz. 10.00 – 11.00
pokój/room 125, tel. (56) 611-40-81

Dr Beata Rutkowska
– poniedziałek/Monday, godz. 12.00 – 13.00
– piątek/Friday, godz. 11.00 – 12.00

Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:
– 15 grudnia 2019 r. (niedziela) w godz. 15.00 – 16.00;
– 18 stycznia 2020 r. (sobota) w godz. 10.45 – 11.45.
pokój/room 125, tel. (56) 611-40-81

Dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz
– poniedziałek/Monday, godz. 11.00 – 12.00
– piątek/Friday, godz. 10.15 – 11.15
pokój/room 110, tel. (56) 611-40-83

Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego

Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– wtorek/Tuesday, godz.11.00 – 12.00
pokój/room 246, tel. (56) 611-41-32

Prof. UMK, dr hab. Henryk Nowicki
– środa/Wednesday, godz. 11.30 – 12.30
pokój/room 192, tel. (56) 611-40-72

Dr Anna Brzezińska-Rawa
– wtorek/Tuesday, godz. 10.00 – 11.00
– piątek/Friday, godz. 11.30 – 12.30
pokój/room 193, tel. (56) 611-41-24

Dr Karolina Karpus
Zwolnienie lekarskie
pokój/room 198, tel. (56) 611-41-33

Dr Krzysztof Kucharski
– wtorek/Tuesday, godz. 8.00 – 9.00
– środa/Wednesday, godz. 14.00 – 15.00
pokój/room 193, tel. (56) 611-41-24

Dr Małgorzata Szalewska
– poniedziałek/Monday, godz. 14.00 – 15.00
– wtorek/Tuesday, godz. 14.45 – 15.45
pokój/room 198, tel. (56) 611-41-33