Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Dyżury pracowników WPiA

Dyżury pracowników WPiA w semestrze zimowym

2018/2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wszelkie zmiany terminów dyżurów poszczególnych pracowników WPiA pojawiają się na stronach pracowniczych.

 

Katedra Historii Prawa i Ustrojów Państwowych

Prof. UMK, dr hab. Andrzej Gaca (Kierownik Katedry/ Chief of the Department)
– wtorek/ Tuesday,  godz. 16.30 – 18.00
pokój/ room  207, tel.(56) 611-40-52

Prof. UMK, dr hab. Zbigniew Naworski
– poniedziałek/Monday, godz. 9.30 – 11.00
pokój/ room  206, tel.(56) 611-40-54

Dr Zbigniew Filipiak
– wtorek/ Tuesday,  godz. 16.30 – 18.00
– środa/Wednesday, godz. 12.00 – 13.30
pokój/ room 215/216, tel.(56) 611-41-14

Dr Tomasz Kucharski
– poniedziałek/Monday, godz. 9.30 – 11.00
– wtorek/ Tuesday,  godz. 8.30 – 10.00
pokój/ room 211, tel.(56) 611-40-53

 

Katedra Prawa Konstytucyjnego

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– wtorek/Tuesday, godz. 10.00 – 11.00
pokój/ room 221, tel.(56) 611-40-40

Dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK
– wtorek/Tuesday, godz. 10.00 – 11.00
pokój/ room 223, tel.(56) 611-40-42

Dr Maciej Serowaniec
– wtorek/Tuesday, godz. 10.00 – 11.00
–środa/Wednesday, godz. 10.00 – 11.00
pokój/ room 222, tel.(56) 611-41-07

Dr Iwona Wróblewska
– wtorek/Tuesday, godz. 11.00 – 12.00
– środa/Wednesday, godz. 13.00 – 14.00
pokój/ room 119A, tel.(56) 611-41-15

Dr Wojciech  Włoch
– wtorek/Tuesday, godz. 10.00 – 11.00
– czwartek/Thursday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/ room 119A, tel.(56) 611-41-15

Katedra Teorii Prawa i Państwa

Dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka  (Kierownik Katedry/ Chief of the Department
– środa/ Wednesday,  godz.  11.00 – 12.00
pokój/ room 232, tel.(56) 611-40-56

Dr Agata Czarnecka
– poniedziałek/Monday, godz.  10.00 – 11.00
– wtorek/Tuesday,  godz.  8.00 – 9.00
pokój/ room 250, tel.(56) 611-40-71

Dr Karol Dobrzeniecki
– wtorek/Tuesday,  godz.  10.30 – 11.30
– środa/Wednesday, godz.  9.00 – 10.00
pokój/ room 142, tel.(56) 611-40-87

Dr Marcin Kilanowski
– poniedziałek/Monday,  godz.  14.00 – 15.00
– czwartek/Thursday,   godz.  12.00 – 13.00
pokój/room  142, tel.(56), 611-40-87

Dr hab. Milena Korycka-Zirk
– czwartek/Thursday,  godz. 13.00 – 14.00
pokój/ room 250, tel.(56) 611-40-71

 

Katedra Prawa Pracy

Dr  hab. Jan Piątkowski (Kierownik Katedry/ Chief of the Department)
– poniedziałek/Monday,   godz. 13.00 – 14.00
pokój/ room  239, tel.(56) 611-40-50

Prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz
– poniedziałek/ Monday,  godz. 14.00 – 15.00
pokój/ room 122, tel.(56) 611-40-82

Dr Anna Napiórkowska
– środa/Wednesday,    godz. 13.10 – 14.10
– czwartek/Thursday,  godz. 14.10 – 15.10
pokój/ room  125, tel.(56) 611-40-81

Dr Beata Rutkowska
–  poniedziałek/Monday,    godz. 12.00 – 13.00
–  wtorek/Tuesday,  godz. 11.00 – 12.00
pokój/ room 125, tel.(56) 611-40-81

Dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz
– wtorek/Tuesday,  godz. 9.50 – 10.50
– środa/Wednesday,  godz. 10.50 – 11.50
pokój/room 110, tel. (56) 611-40-83

 

Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego

Prof.  UMK, dr hab. Mirosław Bączyk (Kierownik Katedry/ Chief of the Department)
– wtorek/Tuesday,   godz. 10.30 – 12.00
pokój/ room 138, tel.(56) 611-40-73

Mgr  Marcin Drewek
– poniedziałek/Monday,  godz.  14.00 – 16.00
– wtorek/Tuesday,  godz.  14.00 – 15.00 (ds. praktyk)
pokój/ room  131, tel.(56) 611-41-17

Dr Daria Gęsicka
– poniedziałek/Monday,  godz.  9.45 – 10.45
– wtorek/Tuesday,  godz.  12.30-13.30
pokój/ room 116, tel.(56)611-40-99

Dr  Katarzyna Krupa-Lipińska
Urlop
pokój/ room 114, tel.(56) 611-40-93

 

Prof. UMK, dr hab. Tomasz Justyński
– środa/Wednesday,   godz. 13.00 –  14.00
pokój/room nr 133, tel.(56) 611-40-94

Dr  Tomasz Jasiakiewicz
– środa/Wednesday, godz. 11.00 –  12.00
– czwartek/Thursday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/room nr 134, tel.(56) 611-40-80

Mgr  Ewa Kabza
–  środa/ Wednesday ,   godz. 13.00 –  14.00
– czwartek/Thursday, godz. 13.00 –  14.00
pokój/room nr 134, tel.(56) 611-40-80

Mgr Magdalena Karolak
– wtorek/Tuesday ,  godz. 13.30 –  14.30
– środa/Wednesday, godz. 8.00 –  9.00
pokój/room nr 115 A, tel. (56) 611-40-79

Dr Katarzyna Ludwichowska-Redo – urlop wychowawczy
do dnia 31 grudnia  2020 roku

Dr Anna Moszyńska
– wtorek/Tuesday,  godz. 11.00 – 12.00
– czwartek/Thursday, godz. 12.00 –  13.00
pokój/room nr 234, tel.(56) 611-40-55

Zakład Prawa Morskiego

Prof. UMK, dr hab. Konrad Zacharzewski  (p. o. kierownika  Zakładu)
– wtorek/Tuesday,   godz. 9.00 – 10.00
pokój/ room 130, tel.(56) 611-40-67

Dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
Urlop wypoczynkowy do dnia 6 listopada 2018 roku
pokój/ room 114, tel.(56)611-40-93

Zakład Postępowania Cywilnego

Dr hab. Monika Wałachowska (p. o. Kierownika Zakładu)
– wtorek/Tuesday ,  godz. 11.30 – 12.30 (z wyjątkiem wtorków, w które odbywa się Rada Wydziału; wówczas, w godz. 16.30 – 17.30
pokój/ room  118, tel.(56) 611-40-98

Dr Agnieszka Laskowska-Hulisz
-poniedziałek/Monday, godz. 16.00  – 17.00
– wtorek/Tuesday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/ room  128, tel.(56) 611-40-78

Dr Joanna May
– środa/Wednesday,   godz. 16.30 – 17.00
– czwartek/Thursday, godz.  10.00 –  11.30
pokój/ room  128, tel.(56) 611-40-78

Zakład Prawa Handlowego

Prof. UMK, dr hab. Konrad Zacharzewski  (Kierownik  Zakładu)
– wtorek/Tuesday,   godz. 9.00 – 10.00
pokój/ room 130, tel.(56) 611-40-67

Mgr Mariusz Kłoda
– poniedziałek/Monday,  godz. 17.00 – 18.00
– wtorek/Tuesday,  godz. 15.00 – 16.00
pokój/ room 136, tel.(56) 611-40-76

Dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska
– poniedziałek/Monday,   godz.  12.00 – 13.00
– piątek/Friday,   godz.  8.00 – 9.00

Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:
– 27 października 2018 r.(sobota), godz.9.15 – 10.15
– 24 listopada 2018 r. (sobota), godz. 9.15 – 10.15
-15 grudnia 2018 r. (sobota), godz. 9.15 – 10.15
– 2 lutego 2019 r.(sobota), godz. 9.15 – 10.15
pokój/ room 136, tel.(56)611-40-76

 

Katedra Prawa Ubezpieczeniowego

Prof.  zw. dr hab. Eugeniusz Kowalewski (Kierownik Katedry/ Chief of the Department)
– środa/Wednesday,  godz. 9.00 – 10.00
pokój/ room  120, tel.(56) 611-40-97

Prof. UMK, dr  hab. Monika Wałachowska
– wtorek/Tuesday ,  godz. 11.30 – 12.30 (z wyjątkiem wtorków, w które odbywa się
Rada Wydziału; wówczas, w godz. 16.30 – 17.30
pokój/ room  118, tel.(56) 611-40-98

Dr  Michał Piotr Ziemiak
– środa/Wednesday,   godz. 13.45 – 14.45
– piątek/Friday,   godz. 12.30 –  13.30

Studia niestacjonarne:
– 25 listopada 2018 r. (niedziela), godz. 13.30 –  14.30
– 16 grudnia 2018 r.(niedziela), godz. 13.30 –  14.30
pokój/ room  115 A, tel.(56) 611-40-79

 

Zakład Prawa Medycznego

Prof. UMK, dr hab. Małgorzata Świderska (Kierownik Zakładu)
– środa/ Wednesday,  godz. 11.00 – 12.00
pokój/ room  119, tel.(56) 611-40-95

Dr Kinga Bączyk-Rozwadowska
– wtorek/Tuesday,   godz. 11.15 – 12.15
– środa/Wednesday, godz. 10.00 –  11.00
pokój/ room 115, tel.(56) 611-41-18

Dr Natalia Karczewska-Kamińska
– wtorek/Tuesday , godz. 14.00 – 15.00
– środa/Wednesday,  godz. 11.30 – 12.30
pokój/ room 115, tel.(56) 611-41-18

 

Katedra Prawa Karnego

Prof.  zw. dr  hab. Violetta Konarska-Wrzosek  (Kierownik Katedry/ Chief of the Department)
– środa/Wednesday,  godz. 10.00 – 11.00
pokój/room nr 236, tel.(56) 611-40-64

Dr Marcin Berent
– poniedziałek/Monday,  godz. 8.00 – 9.00
– wtorek/Tuesday,  godz. 10.00 – 11.00

– niedziela 16 grudnia 2018 r., godz. 18-40-19.40,
– sobota 2 marca 2019 r., godz. 18.40-19.40,
– niedziela 7 kwietnia 2019 r., godz. 18.40-19.40,
– niedziela 12 maja 2019 r., godz. 18.40-19.40,
– sobota 1 czerwca 2019 r., godz. 16.00-17.00.

pokój/room nr 217/218, tel.(56) 611-40-68

Dr hab.  Janusz Bojarski
– wtorek/Tuesday,   godz. 11.00 – 12.00
pokój/room nr 231, tel.(56) 611-40-90

Dr Piotr Chrzczonowicz
– środa/Wednesday,   godz.  17.00 – 18.00
– czwartek/Thursday, godz.  13.30 – 14.30
pokój/room nr 230, tel.(56) 611-40-85

Prof. UMK, dr hab. Jerzy Lachowski
– poniedziałek/Monday,  godz. 15.30 – 16.30
pokój/room nr 204, tel.(56) 611-40-63

Dr Michał Leciak
– wtorek/Tuesday, godz.  13.00 – 14.00
– środa/Wednesday,  godz.  9.45 – 10.45
pokój/room nr 214, tel. (56) 611-40-92

Dr hab.  Tomasz Oczkowski
– środa/Wednesday,   godz. 12.00 – 13.00
pokój/room nr 237, tel.(56) 611-40-65

Dr Agata Ziółkowska
– poniedziałek/Monday,  godz. 15.00 – 16.00
– wtorek/Tuesday, godz. 8.00 – 9.00
pokój/room nr 214

 

Katedra Postępowania Karnego

Prof.  UMK, dr hab. Arkadiusz Lach  (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– poniedziałek/Monday,  godz. 11.00 – 12.00
pokój/ room 235,tel.(56) 611-40-36

Mgr Renata Badowiec
– wtorek/Tuesday,     godz.  11.00 – 12.00 (od 16 października br.)
– czwartek/Thursday,  godz. 13.00 – 14.00
pokój/ room 210

Dr Maja Klubińska
– poniedziałek/Monday,     godz. 13.00 – 14.00
– wtorek/Tuesday,   godz. 12.00 – 13.00
pokój/ room 227, tel.(56) 611-40-38

 

Zakład Kryminalistyki

Prof.  UMK, dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz  (Kierownik  Zakładu)
– środa/Wednesday,  godz. 11.00 – 12.00
pokój/ room  129, tel.(56) 611-40-08

Dr  Leszek Stępka
– środa/Wednesday,  godz. 11.00 – 12.00
-piątek/Friday,  godz. 11.00 – 12.00
pokój/ room  107, tel.(56) 611-40-07

 

Centrum Badań nad Cyberprzestępczością

Prof.  UMK, dr hab. Arkadiusz Lach/ Kierownik
– poniedziałek/Monday,  godz. 11.00 – 12.00
pokój/ room 235,tel.(56) 611-40-36

Dr Natalia Daśko
-wtorek/Tuesday, godz. 13.00 – 14.00
– środa/Wednesday,  godz. 10.00 – 11.00
pokój/ room 205 , tel.(56) 611-41-13

 

Katedra Prawa Rzymskiego i Kanonicznego

 

 

Centrum Studiów Wyborczych

Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego

Prof. dr hab. Danuta Janicka (Kierownik Katedry)
środy, godz. 13.30-14.30.

Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:
28.10.2018 r. (niedziela), godz. 10.30-11.30;
25.11.2018 r. (niedziela), godz. 10.30-11.30;
9.12.2018 r. (niedziela), godz. 10.30-11.30.

Dr Marta Baranowska
wtorki, godz. 9.40-10.40;
środy, godz. 8.00-8.55.

Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:
6.10.2018 r. (sobota), godz. 12.30-13.30;
15.12.2018 r. (sobota), godz. 16.30-17.30.

Dr Andrzej Madeja
poniedziałki, 13.40 – 14.40;
czwartki, 13.40 – 14.30.
Wyjątkowo do 22 X 2018 r.: poniedziałki, 14.20 – 15.20; czwartki, 14.00 – 14.50.

Dyżury dla studentów niestacjonarnych:
25.11.2018 r. (niedziela), 14.20-15.20;
16.12.2018 r. (niedziela), 14.20 – 15.20.

Dr Anna Tarnowska
poniedziałki 11.00-12.00;
środy 11.00-12.00.

Katedra Prawa Międzynarodowego

 

Katedra Praw Człowieka

 

 

Zakład Prawa Administracyjnego

 

Katedra Prawa Europejskiego

Prof.  zw. dr hab. Jan Galster  (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– poniedziałek/Monday,  godz. 11.00 – 12.00
pokój/ room 148,tel.(56) 611-40-41

Prof. UMK, dr hab. Marek Kolasiński
– czwartek/Thursday,  godz. 11.45 – 12.45
pokój/ room 238, tel.(56)611-40-49

Dr Paweł Nowicki
– wtorek/Tuesday, godz. 9.30 – 10.30
– czwartek/Thursday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/ room 91, tel.(56) 611-41-28

Prof. UMK, dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz
– poniedziałek/Monday,  godz. 12.00 – 13.00
pokój/ room 92,tel.(56) 611-41-27

 

Katedra Prawa Ochrony Środowiska

Prof.  zw. dr hab. Bartosz Rakoczy (Kierownik Katedry/ Chief of the Department)
– wtorek/ Tuesday,  godz. 11.00 – 12.00
pokój/ room  246, tel.(56) 611-41-32

Dr Karolina Karpus
– wtorek/Tuesday,   godz. 13.00 – 14.00
– czwartek/Thursday, godz. 11.45 – 12.45

Dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych:
– 23 lutego 2019 r. (sobota), godz. 11.30-12.30
pokój/ room 198, tel.(56) 611-41-33

Dr Małgorzata Szalewska
– poniedziałek/Monday, godz. 15.00 – 16.00
– wtorek/Tuesday, godz. 9.30 – 10.30
pokój/room 198, tel. (56) 611-41-33

 

Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego

Dr hab. Henryk Nowicki  (Kierownik  Zakładu)
– wtorek/Tuesday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/ room 192, tel.(56) 611-40-72

Dr Anna Brzezińska-Rawa
– wtorek/Tuesday,  godz. 11.00 – 12.00
– piątek/Friday,  godz. 9.00 – 10.00
pokój/ room 193, tel.(56) 611-41-24

Dr Krzysztof Kucharski
– wtorek/Tuesday, godz.  11.00 – 12.00
– środa/Wednesday, godz. 8.00 – 9.00
pokój/ room 193, tel.(56)611-41-24

 

Katedra Prawa Finansów Publicznych

 

Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego