Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Dyżury pracowników WPiA

Dyżury pracowników WPiA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wszelkie zmiany terminów dyżurów poszczególnych pracowników WPiA pojawiają się na stronach pracowniczych.

 

Katedra Historii Prawa i Ustrojów Państwowych

Prof. UMK, dr hab. Andrzej Gaca (Kierownik Katedry/Chief of the Department)

pokój/room  207, tel. (56) 611-40-52

Prof. UMK, dr hab. Zbigniew Naworski

pokój/room  206, tel. (56) 611-40-54

Dr Zbigniew Filipiak


pokój/room 215/216, tel. (56) 611-41-14

Dr Tomasz Kucharski


pokój/room 211, tel. (56) 611-40-53

 

Katedra Prawa Konstytucyjnego

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski (Kierownik Katedry/Chief of the Department)

pokój/room 221, tel. (56) 611-40-40

Dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK

pokój/room 223, tel. (56) 611-40-42

Dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK

pokój/room 222, tel. (56) 611-41-07

Dr Iwona Wróblewska


pokój/room 119A, tel. (56) 611-41-15

Dr Wojciech  Włoch


pokój/room 119A, tel. (56) 611-41-15

 

Katedra Teorii Prawa i Państwa

Dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka  (Kierownik Katedry/ Chief of the Department)

pokój/room 232, tel. (56) 611-40-56

Dr Agata Czarnecka


pokój/room 250, tel. (56) 611-40-71

Dr hab. Karol Dobrzeniecki

pokój/room 135, tel. (56) 611-40-47

Dr hab. Marcin Kilanowski

pokój/room 229, tel. (56) 611-40-91

Dr hab. Milena Korycka-Zirk

pokój/room 250, tel. (56) 611-40-71

 

Katedra Prawa Pracy

Dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK (Kierownik Katedry/Chief of the Department)

pokój/room 239, tel. (56) 611 40 50

Dr Jagoda Jaskulska

pokój/room 110, tel. (56) 611 40 83

Dr Anna Napiórkowska

pokój/room 125, tel. (56) 611 40 81

Dr Beata Rutkowska

pokój/room 125, tel. (56) 611 40 81

Dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz

pokój/room 110, tel. (56) 611 40 83

 

Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego

Prof.  UMK, dr hab. Mirosław Bączyk (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– wtorek/Tuesday, godz. 10.30 – 12.00
pokój/room 138, tel. (56) 611-40-73

Mgr  Marcin Drewek
– poniedziałek/Monday, godz. 16.00 – 17.00 (ds. praktyk)
– wtorek/Tuesday, godz. 14.00 – 16.00
pokój/room 131, tel. (56) 611-41-17

Dr Daria Gęsicka
– wtorek/Tuesday, godz.12.50-13.50
– piątek/ Friday, godz. 9.15-10.15
pokój/room 116, tel. (56) 611-40-99

Dr  Katarzyna Krupa-Lipińska
– wtorek/Tuesday, godz.10.00-11.00
–  piątek/ Friday, godz. 9.00-10.00
pokój/room 114, tel. (56) 611-40-93

Prof. UMK, dr hab. Tomasz Justyński
– środa/Wednesday, godz. 13.00 – 14.00
pokój/room nr 133, tel. (56) 611-40-94

Dyżury dla studentów niestacjonarnych:
– 16 listopada 2019 r., godz. 13.15-14.15
– 17 listopada 2019 r., godz. 13.15-14.15
– 07 grudnia 2019 r., godz. 13.15-14.15
– 08 grudnia 2019 r., godz. 13.15-14.15
– 18 stycznia 2020 r., godz. 13.15-14.15
– 19 stycznia 2020 r., godz. 13.15-14.15

Dr  Tomasz Jasiakiewicz
– środa/Wednesday, godz. 12.00 – 13.00
– czwartek/Thursday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/room nr 134, tel. (56) 611-40-80

Dyżury dla studentów niestacjonarnych:
– 9 listopada 2019 r., godz. 12.30-13.30
– 14 grudnia 2019 r., godz. 13.10-14.10

Mgr  Ewa Kabza
– środa/ Wednesday , godz. 14.30 – 15.30
– czwartek/Thursday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/room nr 134, tel. (56) 611-40-80

Dyżury dla studentów niestacjonarnych:
-17 listopada 2019 r., godz.12.30-13.30
– 08 grudnia 2019 r., godz. 12.30-13.30
– 15 grudnia 2019 r., godz. 15.00-16.00
– 18 stycznia 2020 r., godz. 10.30-11.30

Mgr Magdalena Karolak
– wtorek/Tuesday, godz. 15.00 – 16.00
– środa/ Wednesday , godz. 8.00 – 9.00
pokój/room nr 115 A, tel. (56) 611-40-79

Dr Katarzyna Ludwichowska-Redo
Urlop wychowawczy do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dr hab. Anna Moszyńska


pokój/room nr 234, tel. (56) 611-40-55

 

Zakład Prawa Morskiego

Prof. UMK, dr hab. Konrad Zacharzewski  (p. o. kierownika  Zakładu)

pokój/ room 130, tel. (56) 611-40-67

Dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
Urlop wychowawczy do dnia 6 października 2021 roku
pokój/room 114, tel. (56) 611-40-93

 

Zakład Postępowania Cywilnego

Prof. UMK, dr hab. Monika Wałachowska (p. o. kierownika Zakładu)

pokój/room  118, tel. (56) 611-40-98

Dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz
– wtorek/Tuesday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/room  128, tel. (56) 611-40-78

Dr Joanna May
– czwartek/Thursday, godz. 17.20 – 18.20
– piątek/ Friday, godz. 8.15-9.15
pokój/room  128, tel. (56) 611-40-78

Dyżury dla studentów niestacjonarnych:
– 16 listopada 2019 r. (sobota) godz. 16.00 – 17.00
– 15 grudnia 2019 r. (niedziela) godz. 9.40 – 10.40

Zakład Prawa Handlowego

Prof. UMK, dr hab. Konrad Zacharzewski  (Kierownik Katedry/Chief of the Department)

pokój/room 130, tel. (56) 611-40-67

Mgr Mariusz Kłoda


pokój/room 136, tel. (56) 611-40-76

Dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska


pokój/room 136, tel. (56) 611-40-76

 

Katedra Prawa Ubezpieczeniowego

Prof.  zw. dr hab. Eugeniusz Kowalewski (Kierownik Katedry/ Chief of the Department)

pokój/room  120, tel. (56) 611-40-97

Prof. UMK, dr hab. Monika Wałachowska

pokój/room  118, tel. (56) 611-40-98

Dr  Michał Piotr Ziemiak


pokój/room 115 A, tel. (56) 611-40-79

 

Zakład Prawa Medycznego

Prof. UMK, dr hab. Małgorzata Świderska (Kierownik Zakładu)

pokój/room  119, tel. (56) 611-40-95

Dr Kinga Bączyk-Rozwadowska


pokój/room 115, tel. (56) 611-41-18

Dr Natalia Karczewska-Kamińska
Urlop związany z rodzicielstwem do dnia 20 stycznia 2020 roku
pokój/room 115, tel. (56) 611-41-18

 

Katedra Prawa Karnego

Prof.  zw. dr  hab. Violetta Konarska-Wrzosek  (Kierownik Katedry/ Chief of the Department)

pokój/room 236, tel. (56) 611-40-64

Dr Marcin Berent


pokój/room 217/218, tel. (56) 611-40-68

Dr hab.  Janusz Bojarski

pokój/room 231, tel. (56) 611-40-90

Dr Piotr Chrzczonowicz


pokój/room 230, tel. (56) 611-40-85

Prof. UMK, dr hab. Jerzy Lachowski

pokój/room 204, tel. (56) 611-40-63

Dr Michał Leciak


pokój/room 214, tel. (56) 611-40-92

Dr hab.  Tomasz Oczkowski

pokój/room 237, tel. (56) 611-40-65

Dr Agata Ziółkowska


pokój/room 214, tel. (56) 611-40-92

 

Katedra Postępowania Karnego

Prof.  UMK, dr hab. Arkadiusz Lach  (Kierownik Katedry/Chief of the Department)

pokój/room 235, tel. (56) 611-40-36

Mgr Renata Badowiec


pokój/room 210 , tel. (56) 611-40-37

Dr Maja Klubińska


pokój/room 227, tel. (56) 611-40-38

 

Zakład Kryminalistyki

Prof.  UMK, dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz  (kierownik Zakładu)

pokój/room 129, tel. (56) 611-40-08

Dr  Leszek Stępka


pokój/room 107, tel. (56) 611-40-07

 

Centrum Badań nad Cyberprzestępczością

Prof.  UMK, dr hab. Arkadiusz Lach/ Kierownik

pokój/room 235, tel. (56) 611-40-36

Dr Natalia Daśko


pokój/room 205 , tel. (56) 611-41-13

 

Katedra Prawa Rzymskiego i Kanonicznego

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Andrzej Sokala

pokój/room 32, tel. (56) 611-40-60

Dr hab.  Marek Sobczyk, prof. UMK

pokój/room 240, tel. (56) 611-40-62

 

Centrum Studiów Wyborczych

Kierownik Centrum Prof. dr hab. Andrzej Sokala

pokój/room 32, tel. (56) 611-40-60

Dr Anna Frydrych-Depka

pokój/room 28, tel. (56) 611-41-29

Mgr Paweł Raźny

pokój/room 241, tel. (56) 611-40-60

 

Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego

Kierownik  Katedry Prof. dr hab. Danuta Janicka

pokój/room 243, tel. (56) 611-40-59

Dr Anna Tarnowska

pokój/room 211, tel. (56) 611-40-53

Dr hab. Marta Baranowska

pokój/room 213, tel. (56) 611-40-57

Dr Andrzeja Madeja

pokój/room 213, (56) 611-40-57

 

Katedra Prawa Międzynarodowego

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski

pokój/room 224, tel. (56) 611-40-44

Dr hab. Marcin Kałduński

pokój/room 225, tel. (56) 611-40-43

Dr Maciej Żenkiewicz

pokój/room 226, tel. (56) 611-40-45
Zagraniczny pobyt naukowy

 

Katedra Praw Człowieka

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Bożena Gronowska

pokój/room 149, tel. (56) 611-40-33
lub/or pokój/room 17, (56) tel. 611-40-01

Dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK

pokój/room 150, tel. (56) 611-40-35

Dr Julia Kapelańska-Pręgowska

pokój/room 90, tel. (56) 611-40-32
Zwolnienie lekarskie

Dr Piotr Sadowski

pokój/room 90, tel. (56) 611-40-32

 

Zakład Prawa Administracyjnego

Kierownik Zakładu Dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

pokój/room 247, tel. (56) 611-40-70

Dr Tomasz Brzezicki

pokój/room 249, tel. (56) 611-40-69

Dr Dorota Sylwestrzak

pokój/room 194, tel. (56) 611- 41-40

Dr Bartłomiej Chludziński

pokój/room 196, tel. (56) 611-41-37

Mgr Łukasz Maszewski

pokój/room 195, tel. (56) 611-41- 39

Dr Karolina Rokicka-Murszewska

pokój/room 197, tel. (56) 611-41-36

Mgr Tomasz Kuczyński

pokój/room 196, tel. (56) 611-41-37

Mgr Aleksandra Penszyńska

pokój/room 197, tel. (56) 611- 41-36

Mgr Dominika Zawacka-Klonowska

pokój/room 194, tel. (56) 611- 41-40
Urlop macierzyński

 

Katedra Prawa Europejskiego

Prof.  zw. dr hab. Jan Galster  (Kierownik Katedry/Chief of the Department)

pokój/room 148, tel. (56) 611-40-41

Prof. UMK, dr hab. Marek Kolasiński

pokój/room 238, tel. (56) 611-40-49

Dr Paweł Nowicki


pokój/room 91, tel. (56) 611-41-28

Prof. UMK, dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz

pokój/room 92, tel. (56) 611-41-27

 

Katedra Prawa Ochrony Środowiska

Prof.  zw. dr hab. Bartosz Rakoczy (Kierownik Katedry/ Chief of the Department)

pokój/room  246, tel. (56) 611-41-32

Dr Karolina Karpus


pokój/room 198, tel. (56) 611-41-33

Dr Małgorzata Szalewska


pokój/room 198, tel. (56) 611-41-33

 

Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego

Dr hab. Henryk Nowicki  (Kierownik  Zakładu)

pokój/room 192, tel. (56) 611-40-72

Dr Anna Brzezińska-Rawa


pokój/room 193, tel. (56) 611-41-24

Dr Krzysztof Kucharski


pokój/room 193, tel. (56)611-41-24

 

Katedra Prawa Finansów Publicznych

Kierownik Katedry Dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

pokój/room 147, tel. (56) 611-41-41

Prof. dr hab. Marek Kalinowski

pokój/room 146, tel. (56) 611-41-25

Dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK

pokój/room 200, tel. (56) 611-41-12

Dr Ewa Prejs

pokój/room 93, tel.(56) 611-40-89

Dr Wojciech Matuszewski

pokój/room 195, tel. (56) 611-41-39

Dr hab. Krzysztof Lasiński- Sulecki, prof. UMK

pokój/room 94, tel. (56) 611-41-26

 

Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego

Dr hab. Jacek Wantoch– Rekowski, prof. UMK (Kierownik Zakładu)

pokój/room 248, tel. (56) 611- 40- 48

Dr Małgorzata Cilak

pokój/room 228, tel. (56) 611-40-86