Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Dyżury pracowników WPiA

Dyżury pracowników WPiA w semestrze letnim

2017/2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wszelkie zmiany terminów dyżurów poszczególnych pracowników WPiA pojawiają się na stronach pracowniczych.

 

Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa

Prof. UMK, dr hab. Andrzej Gaca (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– wtorek/ Tuesday, godz. 14.00 – 15.00
pokój/ room 207, tel.(56) 611-40-52

Dr Zbigniew Filipiak
– poniedziałek/Monday, godz. 13.00 – 14.30
– wtorek/ Tuesday, godz. 12.00 – 13.30
pokój/ room 215/216, tel.(56) 611-41-14

 

Katedra Prawa Konstytucyjnego

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– wtorek/Tuesday, godz. 10.30 – 11.15
pokój/ room 221, tel.(56) 611-40-40
w dniu 20 marca dyżur dydaktyczny w Katedrze z uwagi na obowiązki służbowe został odwołany

Dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK
– wtorek/Tuesday, godz. 10.00 – 11.00
pokój/ room 223, tel.(56) 611-40-42

Dr Maciej Serowaniec
– wtorek/Tuesday, godz. 10.00 – 11.00
– czwartek/Thursday, godz. 12.30 – 13.30
pokój/ room 222, tel.(56) 611-41-07

Dr Iwona Wróblewska
– wtorek/Tuesday, godz. 11.00 – 12.00
– środa/Wednesday, godz. 13.00 – 14.00
pokój/ room 119A, tel.(56) 611-41-15

Dr Wojciech  Włoch
– wtorek/Tuesday, godz. 10.00 – 11.00
– czwartek/Thursday, godz. 13.00 – 14.00
pokój/ room 119A, tel.(56) 611-41-15

Katedra Teorii Prawa i Państwa

Dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka (Kierownik Katedry/ Chief of the Department
Urlop rodzicielski do 21 czerwca 2018 roku
pokój/ room 232, tel.(56) 611-40-56

Dr Agata Czarnecka
– poniedziałek/Monday, godz. 12.30 – 13.30
– wtorek/Tuesday, godz. 8.15 – 9.15
pokój/ room 250, tel.(56) 611-40-71

Dr Karol Dobrzeniecki
– środa/Wednesday, godz. 11.00 – 12.00
– czwartek/Thursday, godz. 12.45 – 13.45
pokój/ room 142, tel.(56) 611-40-87

Dr Marcin Kilanowski
– poniedziałek/Monday, godz. 13.00 – 14.00
– wtorek/Tuesday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/room 142, tel.(56), 611-40-87

Dr hab. Milena Korycka-Zirk
– piątek/Friday, godz. 9.00 – 10.00
pokój/ room 250, tel.(56) 611-40-71

Katedra Prawa Pracy

Dr hab. Jan Piątkowski (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– wtorek/Tuesday, godz. 10.00 – 11.00
pokój/ room 239, tel.(56) 611-40-50

Prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz
– poniedziałek/ Monday, godz. 15.00 – 16.00
pokój/ room 122, tel.(56) 611-40-82

Dr Anna Napiórkowska
– wtorek/Tuesday, godz. 12.00 – 13.00
– środa/Wednesday, godz. 13.00 – 14.00
pokój/ room 125, tel.(56) 611-40-81

Dr Beata Rutkowska
– poniedziałek/Monday, godz. 11.00 – 12.00
– wtorek/Tuesday, godz. 11.45 – 12.45
pokój/ room 125, tel.(56) 611-40-81

Dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz
Urlop wychowawczy do dnia 30 czerwca 2018 roku

 

Katedra Prawa Cywilnego i Bankowego

Prof. UMK, dr hab. Mirosław Bączyk (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– wtorek/Tuesday, godz. 10.30 – 12.00
pokój/ room 138, tel.(56) 611-40-73

Mgr Marcin Drewek
– poniedziałek/Monday, godz. 11.00 – 12.00 (ds. praktyk)
– poniedziałek/Monday, godz. 15.00 – 17.00
pokój/ room 131, tel.(56) 611-41-17

 

Katedra Prawa Cywilnego i Rodzinnego

Prof. UMK, dr hab. Tomasz Justyński (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– środa/Wednesday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/room nr 133, tel.(56) 611-40-94

Dr Tomasz Jasiakiewicz
– wtorek/Tuesday, godz. 13.45 – 14.45
– środa/ Wednesday, godz. 13.00 – 14.00
pokój/room nr 134, tel.(56) 611-40-80

Mgr Ewa Kabza
– wtorek/ Tuesday, godz. 10.45 – 11.45
– środa/ Wednesday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/room nr 134, tel.(56) 611-40-80

Dr Katarzyna Ludwichowska-Redo – urlop rodzicielski
do dnia 11 maja 2018 roku

Dr Anna Moszyńska
– wtorek/Tuesday, godz. 10.00 – 11.00
– piątek/ Friday, godz. 9.00 – 10.00
pokój/room nr 234, tel.(56) 611-40-53

 

Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego

Prof. UMK, dr hab. Małgorzata Świderska (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– środa/Wednesday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/ room 119,tel.(56) 611-40-95

Dr Daria Gęsicka
– wtorek/Tuesday, godz. 14.30 – 15.30
– środa/Wednesday, godz. 9.30-10.00 & 11.45-12.15
pokój/ room 116, tel.(56)611-40-99

Dr Katarzyna Krupa-Lipińska
Urlop rodzicielski do dnia 5 czerwca 2018 r.
pokój/ room 114, tel.(56) 611-40-93

Dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
Urlop rodzicielski do dnia 16 kwietnia 2018 roku

Zakład Prawa Medycznego

Prof. UMK, dr hab. Małgorzata Świderska (Kierownik Zakładu)
– środa/ Wednesday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/ room 119, tel.(56) 611-40-95

Dr Kinga Bączyk-Rozwadowska
– wtorek/Tuesday, godz. 11.00 – 12.00
– piątek/Friday, godz. 9.30 – 10.30
pokój/ room 115, tel.(56) 611-41-18

Dr Natalia Karczewska-Kamińska
– poniedziałek/Monday, godz. 15.00 – 16.00
– środa/Wednesday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/ room 115, tel.(56) 611-41-18

Katedra Prawa Ubezpieczeniowego

Prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– środa/Wednesday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/ room 120, tel.(56) 611-40-97

Dr hab. Monika Wałachowska
– środa/Wednesday, godz. 17.00 – 18.00
Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:
– 17 marca 2018 r.(sobota), godz. 9.30 – 10.30
– 13 maja 2018 r.(niedziela), godz. 12.00 – 13.00
pokój/ room 118, tel.(56) 611-40-98

Dr Michał Piotr Ziemiak
– wtorek/Tuesday, godz. 11.00 – 12.00
– piątek/Friday, godz. 10.00 – 11.00
Dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych:
– 22 kwietnia 2018 r. (niedziela), godz. 12.00 – 13.00
– 12 maja 2018 r.(sobota), godz. 12.00 – 13.00
pokój/ room 115 A, tel.(56) 611-40-79

 

Katedra Postępowania Cywilnego

Dr hab. Monika Wałachowska (p. o. Kierownika Katedry/ Chief of the Department)
– środa/Wednesday, godz. 17.00 – 18.00
pokój/ room 118, tel.(56) 611-40-98

Dr Agnieszka Laskowska-Hulisz
– wtorek/Tuesday, godz. 12.00 – 13.00; z wyjątkiem dni posiedzeń Rady Wydziału tj. 10.04.18 r.;15.05.18 r.; 12.06.18 r.- dyżur; czwartek, godz.17.45
– czwartek/Thursday, godz. 16.45 – 17.45
pokój/ room 128, tel.(56) 611-40-78

Dr Joanna May
– środa/Wednesday, godz. 16.15 – 17.00
– czwartek/Thursday, godz. 11.00 – 12.15
pokój/ room 128, tel.(56) 611-40-78

 

Katedra Prawa Handlowego

Dr hab. Konrad Zacharzewski (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– poniedziałek/Monday, godz. 10.00 – 12.00
pokój/ room 130, tel.(56) 611-40-67

Mgr Mariusz Kłoda
– środa/Wednesday, godz. 9.00 – 10.00
– czwartek/Thursday, godz. 13.45 – 14.45
pokój/ room 136, tel.(56) 611-40-76

Dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska
– czwartek/Thursday, godz. 8.30 – 9.30
– piątek/Friday, godz. 11.00 – 12.00
Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:
– 7 kwietnia 2018 r. (sobota), godz.13.00 – 14.00
– 21 kwietnia 2018 r. (sobota), godz.15.00 – 16.00
pokój/ room 136, tel.(56)611-40-76

 

Katedra Prawa Karnego

Prof. zw. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek (Kierownik Katedry/ Chief of the Department)
– poniedziałek/Monday, godz. 10.00 – 11.00
pokój/room nr 236, tel.(56) 611-40-64

Prof. UMK, dr hab. Jerzy Lachowski
– poniedziałek/Monday, godz. 15.30 – 16.30
pokój/room nr 204, tel.(56) 611-40-63

Dr hab. Tomasz Oczkowski
– środa/Wednesday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/room nr 209, tel.(56) 611-40-65

Dr Agata Ziółkowska
– poniedziałek/Monday, godz. 13.30 – 14.30
– wtorek/Tuesday, godz. 8.00 – 9.00
pokój/room nr 214

Prof. UMK, dr hab. Andrzej Adamski
– czwartek/Thursday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/room nr 229, tel.(56) 611-40-91

Mgr Marcin Berent
– wtorek/Tuesday, godz. 11.15 – 12.15
– środa/Wednesday, godz. 11.50 – 12.50
Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych :
– 7 kwietnia 2018 r.(sobota), godz. 13.10- 14.10
– 6 maja 2018 r. (niedziela), godz. 18.40-19.40
– 27 maja 2018 r. (niedziela), godz. 18.40-19.40
pokój/room nr 217/218, tel.(56) 611-40-68

Dr hab. Janusz Bojarski
– środa/Wednesday, godz. 10.00 – 11.00
pokój/room nr 231, tel.(56) 611-40-90

Dr Piotr Chrzczonowicz
– środa/Wednesday, godz. 10.00 – 11.00
– czwartek/Thursday, godz. 15.15 – 16.15

Office hours in the spring semester 2018 dedicated exclusively to Erasmus+ Programme students:
Thursdays, 4.15 pm – 5.15 pm, room no. 230
tel.(56) 611-40-85

Dr Michał Leciak
– czwartek/Thursday, godz. 12.00 – 13.00
– piątek/Friday, godz. 10.00 – 11.00
pokój/room nr 214, tel. (56) 611-40-92

 

Katedra Postępowania Karnego

Prof. UMK, dr hab. Arkadiusz Lach (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– środa/Wednesday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/ room 235,tel.(56) 611-40-36

Dr Maria Jeż-Ludwichowska
– wtorek/Tuesday, godz. 13.00 – 14.00
– środa/Wednesday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/ room 210 , tel.(56) 611-40-37

Dr Dariusz Kala
– poniedziałek/Monday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/ room 210, tel.(56)611-40-37
Dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych:
– 12 maja 2018 r.(sobota), godz. 9.40-10.40

Dr Maja Klubińska
– wtorek/Tuesday, godz. 11.00 – 12.00
– środa/Wednesday, godz. 11.00 – 12.00
Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:
– 5 maja 2018 r.(sobota), godz.13.10-14.10
– 27 maja 2018 r. (niedziela), godz. 13.10-14.10
pokój/ room 227, tel.(56) 611-40-38

 

Centrum Badań nad Cyberprzestępczością

Prof. UMK, dr hab. Arkadiusz Lach/ Kierownik
– środa/Wednesday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/ room 235,tel.(56) 611-40-36

Dr Natalia Daśko
– środa/Wednesday, godz. 12.00 – 13.00
-czwartek/Thursday, godz. 9.45 – 10.45
pokój/ room 205 , tel.(56) 611-41-13

 

Katedra Prawa Rzymskiego i Kanonicznego

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Andrzej Sokala
Tel. 611-40-60
Dyżur w pokoju 32
Piątek 10:00-11:00

Dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK
(p.240)
Tel. 611-40-62
Wtorek 14:00-15:00

 

Centrum Studiów Wyborczych

Kierownik Centrum
Prof. dr hab. Andrzej Sokala (p.32)
Tel. 611-41-30
Dyżur Piątek 10:00-11:00

Dr Anna Frydrych-Depka
(p.28)
Tel.: 611-41-29
Czwartek 10:15-11:45
Piątek 9:45-10:15

Mgr Paweł Raźny (p. 28)
Dyżur dla studentów I roku (p.38)
Przed stawieniem się na dyżur proszę o kontakt mailowy
Wtorek (p.28) 11:30-12:30
Piątek (p.38) 9:00-10:00

Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego

Kierownik Katedry
Dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
p. 206,
tel. 611-40-54
Poniedziałek 12:00-13:30

Dr Tomasz Kucharski
p.208
Poniedziałek 12:00-13:30
Wtorek 10:00-11:00

Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Danuta Janicka
p. 243
611-40-59
środa 14:00-15:00

Dr Anna Tarnowska
p. 211
611-40-53
poniedziałek 11.00-12.00
piątek 16:00-17:00

Dr Marta Baranowska
p. 213
611-40-57
czwartek 16:30-17:15
piątek 9:30-10:30

Dr Andrzeja Madeja
p. 213
611-40-57
wtorek 11:40-12:40
piątek 8:50-9:50

Katedra Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego

Dr hab. Jacek Wantoch– Rekowski, prof. UMK
p. 248
tel: 611- 40- 86
Poniedziałek 13:00-14:00

Dr Małgorzata Cilak
p. 228
tel: 611-40-86
Środa 11:00-12:00
Piątek 10:00-11:00

Katedra Prawa Międzynarodowego

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski
p. 224
tel: 611-40-44
Środa 16:00-17:00

Dr Marcin Kałduński
p. 225
tel: 611-40-43
Wtorek 14:00-16:00
Środa 15:00-17:00

Dr Maciej Żenkiewicz
p. 226
tel: 611-40-45
Zagraniczny pobyt naukowy

 

Katedra Praw Człowieka

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Bożena Gronowska
p. 149
tel: 611-40-33
p. 17
tel. 611-40-01
Czwartek 12:00-13:00

Dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK
p. 135
tel: 611-40-47
Poniedziałek 12:00-13:00

Dr Julia Kapelańska-Pręgowska
p. 90
tel. 611-40-32
Środa 9:00-10:00
Piątek 9:00-10:00

Dr Piotr Sadowski
p. 90
tel. 611-40-32
Wtorek 13:45-14:30
Środa 13:45-14:30

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

Kierownik Katedry
Dr hab. Henryk Nowicki
p. 192
tel: 611-40-72
Środa 10:00-11:00

Dr Anna Brzezińska-Rawa
p. 193
tel: 611-41-24
Poniedziałek 11:45-12:45
Środa 10:00-11:00

Dr Krzysztof Kucharski
p. 193
tel: 611-41-24
Wtorek 12.00-13.00
Czwartek 11:00-12:00

 

Katedra Prawa Administracyjnego

Kierownik Katedry
Dr hab. Piotr Rączka
p. 247
tel: 611-40-70
Poniedziałek 12:00-13:00

Dr Tomasz Brzezicki
p. 196
tel: 611-41-37
środa 13:00 – 14:00
czwartek 10:00-11:00

Dr Tomasz Jędrzejewski
p. 194
tel: 611-41-40
wtorek 18:00 – 19:00
czwartek 17:30-18:30

Dr Marian Masternak
p. 249
tel: 611-40-69
poniedziałek 12:45-13:45
czwartek 11:00-12:00

Dr Dorota Sylwestrzak
p. 197
tel: 611- 41-36
poniedziałek 18:00-19:00
wtorek 15:15 – 16:15

Mgr Bartłomiej Chludziński
p.195
tel: 611-41-39
wtorek 13:00 – 14:00
czwartek 13:00 – 14:00

Mgr Łukasz Maszewski
p. 197
tel: 611 – 41- 36
poniedziałek 19:00-20:00
czwartek 9:00-11:00
(Najbliższy dyżur czwartek 22.03. w godz. 14-15).

Dr Karolina Rokicka-Murszewska
p.197
tel: 611- 41-36
poniedziałek 19:00 – 20:00
wtorek 17:00 – 18:00

Mgr Paweł Żukowski
p. 196
tel: 611- 40-09
wtorek 18:00 – 19:00
piątek 18:00 – 19:00

Mgr Magdalena Jankowska
p. 194
tel: 611-41-40
środa 15:00-16:00
czwartek 14:00-15:00

 

Katedra Prawa Europejskiego

Prof. zw. dr hab. Jan Galster (Kierownik Katedry/Chief of the Department)
– poniedziałek/Monday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/ room 148,tel.(56) 611-40-41

Prof. UMK, dr hab. Marek Kolasiński
– czwartek/Thursday, godz. 14.00 – 15.00
pokój/ room 238, tel.(56)611-40-49

Dr Paweł Nowicki
– poniedziałek/Monday, godz. 14.30 – 15.30
– czwartek/Thursday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/ room 91, tel.(56) 611-41-28

Prof. UMK, dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz
– poniedziałek/Monday, godz. 12.00 – 13.00
pokój/ room 92,tel.(56) 611-41-27

 

Katedra Prawa Ochrony Środowiska

Prof. zw. dr hab. Bartosz Rakoczy (Kierownik Katedry/ Chief of the Department)
– wtorek/ Tuesday, godz. 11.00 – 12.00
pokój/ room 246, tel.(56) 611-41-32

Dr Karolina Karpus
– wtorek/Tuesday, godz. 14.00 – 15.00
– czwartek/Thursday, godz. 10.30 – 11.30
Dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych:
– 21 kwietnia 2018 r. (sobota), godz. 15.30-16.30 (wyjątkowo; pok. nr 118 WPiSM; ul. Batorego 39 L)
pokój/ room 198, tel.(56) 611-41-33

Dr Małgorzata Szalewska
– wtorek/Tuesday, godz. 11.00 – 12.00
– czwartek/Thursday, godz. 17.30 – 18.30
Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:
– 12 maja 2018 r.(sobota), godz. 13.00 – 14.00
pokój/room 198, tel. (56) 611-41-33