Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Administracja

Administracja I stopnia – studia stacjonarne

Administracja I stopnia – studia niestacjonarne

Administracja II stopnia – studia stacjonarne

Administracja II stopnia – studia niestacjonarne