Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Administracja I stopnia – studia stacjonarne

Program i plan studiów

Program studiów Administracja stacjonarna I stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (631 KB)

Program studiów – administracja stacjonarna I stopnia (438 KB)

Plan studiów Administracja stacjonarna I stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (424 KB)

Plan studiów Administracja stacjonarna I st.- studenci rozpoczynający studia od roku 2016-2017 (87 KB)

 

Harmonogramy zajęć

Harmonogram zajęć – Administracja I rok I stop. 2019-20_sem. letni (286 KB)

Harmonogram zajęć – Administracja II rok I stop. 2019-20 sem. letni (289 KB)

Harmonogram zajęć – Administracja III rok I stop. 2019-20 sem. letni (279 KB)

Seminaria i fakultety

Lista przedmiotów fakultatywnych 2019-2020_administracja I stopień stacjonarna (299 KB)

Lista przedmiotów fakultatywnych studia stacjonarne sem. letni – uruchomione z podziałem na godziny (267 KB)

Wykaz seminariów_administracja_I stopnia_ stacjonarne-2020-2021 (452 KB)

 

Dokumenty związane z tokiem studiów

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie kryteriów przyznawania oraz zasad studiowania w ramach Indywidualnego Programu Studiów (44 KB)

Zarządzenie Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (194 KB)

Zasady przepisywania ocen – wyciąg z Regulaminu Studiów (14 KB)

Uchwała Rady WPiA z dnia 20.11.2007 r. w sprawie zasad przenoszenia studentów z niestacjonarnych na stacjonarne oraz ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne (1,82 MB)

Uchwała Rady Wydziału z 16 stycznia 2007 r. w sprawie zasad zaliczania zajęć (85 KB)