Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Studia podyplomowe na WPiA

Celem kształcenia podyplomowego jest pogłębianie specjalistycznej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności. Słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicząc w wykładach, ćwiczeniach, konwersatoriach i warsztatach, nie tylko poszerzają swoje zawodowe kwalifikacje, lecz także rozwijają indywidualne pasje. Dzięki starannie przygotowanym programom, absolwenci studiów podyplomowych są doskonale przygotowani do aktywnej działalności w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Wydział Prawa i Administracji oferuje studia podyplomowe w zakresie: Prawa Medycznego, Egzekucji Administracyjnej, Prawa Pracy, Prawa Zamówień Publicznych, Administracji Publicznej, Prawa Podatkowego, Prawa Handlowego oraz Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego.