Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Studia podyplomowe w zakresie prawa ochrony danych osobowych

WYMAGANE DOKUMENTY


MIEJSCE SKŁADANIA PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
ul. W. Bojarskiego 3, p. 13
(poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00)

CZAS TRWANIA


2 semestry – 150 godzin zajęć

ORGANIZACJA ZAJĘĆ


Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie
w soboty i w niedzielę

LICZBA MIEJSC


20 miejsc

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ


1 marca 2019 r. – 30 września 2019 r.

SPOSÓB REKRUTACJI I ZASADY KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie studiów w terminie do 30 września 2019 r.

UKOŃCZENIE STUDIÓW


Egzamin końcowy

DOKUMENT UKOŃCZENIA STUDIÓW


Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PRAWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

podpisane przez JM Rektora UMK oraz Dziekana WPiA UMK – wzór świadectwa określa Rozporządzenie MNiSzW z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017 r., poz.279).

Zgodnie z paragrafem 6 ww. Rozporządzenia “warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia co najmniej 30 punktów ECTS, złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego”.

OPŁATA ZA STUDIA >>> BEZ WPISOWEGO


3.800 zł (jednorazowo lub w 2 ratach po 1.900 zł.) – raty bez odsetek

Możliwość korzystnych indywidualnych rat (na podstawie podania – raty bez odsetek)

Wpłatę należy przelać na konto bankowe:
BOŚ SA O TORUŃ 50 1540 1304 2035 8904 0245 0001

KIEROWNIK STUDIÓW


dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK

KANDYDACI


Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów zainteresowanych prawną problematyką ochrony danych osobowych, zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.  

PROGRAM STUDIÓW / TEMATYKA WYKŁADÓW


Program studiów obejmuje 7 bloków tematycznych: 1) podstawy prawne ochrony danych osobowych i podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych; 2) gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych; 3) wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (IOD); 4) zagadnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych w kontekście zabezpieczenia danych osobowych; 5) konsekwencje prawne związane z naruszeniem ochrony danych osobowych; 6) niezależne organy nadzorcze; 7) zagadnienia sektorowe ochrony danych osobowych.

Tabela zgodności efektów kształcenia (54 KB)

Plan studiów (48 KB)

Program studiów (94 KB)

 

Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Ochrony Danych Osobowych – pod patronatem w roku akademickim 2019/2020 Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy wsparciu merytorycznym pracowników wskazanego Urzędu.

 

W  SPRAWIE  WYSTAWIENIA  FAKTUR


tel. (56) 62 228 98 lub (56) 62 238 07

ZAPISY PROWADZI I WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA


mgr Barbara Sochacka
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 13
e-mail: barbaras@umk.pl
tel. (56) 611 40 22