ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Studia podyplomowe w zakresie prawa ochrony danych osobowych

WYMAGANE DOKUMENTY


MIEJSCE SKŁADANIA PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
ul. W. Bojarskiego 3, p. 13
(poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00)

CZAS TRWANIA


2 semestry – 150 godzin zajęć

ORGANIZACJA ZAJĘĆ


Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i w niedzielę. Zgodnie z zarządzeniem nr 178 Rektora UMK z dnia 8 września 2020 roku zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość.

LICZBA MIEJSC


20 miejsc

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ


17 lutego 2020 r. – 30 września 2020 r.

SPOSÓB REKRUTACJI I ZASADY KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie studiów w terminie do dnia 30 września 2020 r.

UKOŃCZENIE STUDIÓW


Egzamin końcowy

OPŁATA ZA STUDIA >>> BEZ WPISOWEGO


 8 rat – kwota 480 zł; dwie raty – kwota 1920 zł.; jednorazowo – kwota 3 840 zł.

Możliwość korzystnych indywidualnych rat (na podstawie podania – raty bez odsetek)

ZARZĄDZENIE Nr 123 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (414 KB)

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 123 Rektora UMK z dnia 5 września 2019 r. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH (269 KB)

KIEROWNIK STUDIÓW


prof. dr hab. Arkadiusz Lach

KANDYDACI


Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów zainteresowanych prawną problematyką ochrony danych osobowych, zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.  

PROGRAM STUDIÓW / TEMATYKA WYKŁADÓW


Program studiów obejmuje 7 bloków tematycznych: 1) podstawy prawne ochrony danych osobowych i podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych; 2) gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych; 3) wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (IOD); 4) zagadnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych w kontekście zabezpieczenia danych osobowych; 5) konsekwencje prawne związane z naruszeniem ochrony danych osobowych; 6) niezależne organy nadzorcze; 7) zagadnienia sektorowe ochrony danych osobowych.

Załączniki nr 1 do uchwały 13-DO-2019 (21 KB)

Załączniki nr 2 do uchwały 13-DO-2019 (29 KB)

Załączniki nr 3 do uchwały 13-DO-2019 (22 KB)

 

Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Ochrony Danych Osobowych – pod patronatem w roku akademickim 2020/2021 Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

ZAPISY PROWADZI I WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA


mgr Barbara Sochacka
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 13
e-mail: barbaras@umk.pl
tel. (56) 611 40 22