Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Uniwersyteckie Centrum Ekspertyz Prawnych

M I S J A: implementacja wyników badań naukowych z zakresu prawa do praktyki społeczno-gospodarczej

C E L: stworzenie i funkcjonowanie niezależnego, profesjonalnego ośrodka badań, ekspertyz i doradztwa prawnego oraz merytoryczne wsparcie dla instytucji samorządu terytorialnego, administracji rządowej, kancelarii prawnych i przedsiębiorców

Z A D A N I A: odpłatne opracowywanie ekspertyz, analiz i opinii prawnych ze wszystkich dziedzin prawa na zlecenie jednostek sektora publicznego, prywatnego bądź osób fizycznych

P O D S T A W A  P R A W N A: zarządzenie nr 103 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Ekspertyz Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji

KONTAKT: 

ekspertyzy@umk.pl

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK rekowski@umk.pl; tel. 669 701 468

mgr Lucyna Jakubowska lucyna.jakubowska@umk.pl; tel. 56 611 40 18

mgr Kamila Pancewicz k.pancewicz@umk.pl; tel. 56 611 41 08

mgr Aneta Zubrycka-Pyrek anetaz@umk.pl; tel. 56 611 41 34