Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2020/2021


SEMESTR ZIMOWY od 1 października 2020 r. do 21 lutego 2021 r.
Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 1 października 2020 r.
Zajęcia dydaktyczne od 5 października 2020 r. do 22 grudnia 2020 r.
Wakacje zimowe od 23 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.
Zajęcia dydaktyczne od 4 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.
Egzaminacyjna sesja zimowa od 1 lutego 2021 r. do 14 lutego 2021 r.
ŚWIĘTO UNIWERSYTETU 19 lutego 2021 r.
Egzaminacyjna sesja zimowa – poprawkowa 15 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.*
SEMESTR LETNI od 22 lutego 2021 r. do 30 września 2021 r.
Zajęcia dydaktyczne od 22 lutego 2021 r. do 1 kwietnia 2021 r.
Wakacje wiosenne od 2 kwietnia 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r.
Zajęcia dydaktyczne od 7 kwietnia 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.
Egzaminacyjna sesja letnia od 15 czerwca 2021 r. do 28 czerwca 2021 r.
Wakacje letnie od 29 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r.
Egzaminacyjna sesja poprawkowa od 1 września 2021 r. do 14 września 2021 r.*

*Ostateczny termin uzyskania zaliczeń zajęć i zdania wszystkich egzaminów objętych planem studiów w semestrze zimowym upływa 28 lutego 2021 r., a w semestrze letnim 20 września 2021 r.

Pełna informacja o organizacji roku akademickiego 2020/2021 znajduje się w Zarządzeniu Rektora UMK w Toruniu nr 257 z dnia 20 listopada 2020 r.