Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2022/2023


SEMESTR ZIMOWY od 1 października 2022 r. do 19 lutego 2023 r.
Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 3 października 2022 r.
Zajęcia dydaktyczne od 4 października 2022 r. do 22 grudnia 2022 r.
Wakacje zimowe od 23 grudnia 2022 r. do 1 stycznia 2023 r.
Zajęcia dydaktyczne od 2 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r.
Egzaminacyjna sesja zimowa od 1 lutego 2023 r. do 14 lutego 2023 r.
ŚWIĘTO UNIWERSYTETU 19 lutego 2023 r.
Egzaminacyjna sesja zimowa – poprawkowa 15 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.*
SEMESTR LETNI od 20 lutego 2023 r. do 30 września 2023 r.
Zajęcia dydaktyczne od 20 lutego 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r.
Wakacje wiosenne od 6 kwietnia 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r.
Zajęcia dydaktyczne od 12 kwietnia 2023 r. do 15 czerwca 2023 r.
Egzaminacyjna sesja letnia od 16 czerwca 2023 r. do 29 czerwca 2023 r.
Wakacje letnie od 30 czerwca 2023 r. do 30 września 2023 r.
Egzaminacyjna sesja poprawkowa od 1 września 2023 r. do 14 września 2023 r.*

*Ostateczny termin uzyskania zaliczeń zajęć i zdania wszystkich egzaminów objętych planem studiów w semestrze zimowym upływa 28 lutego 2023 r., a w semestrze letnim 20 września 2023 r.

Pełna informacja o organizacji roku akademickiego 2022/2023 znajduje się w Zarządzeniu nr 93 Rektora UMK z dnia 6 maja 2022 r.