ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Opłaty za studia

Wysokość opłat na studiach niestacjonarnych dla obywateli polskich na rok akademicki 2023/2024

Kierunek Sposób płatności Stawka za 1 godzinę zajęć
PRAWO Ratalny  
I rok 8 rat po 600,00zł 10,00,-
II rok 8 rat po 600,00,- 10,00,-
III rok 8 rat po 600,00,- 10,00,-
IV rok 8 rat po 600,00,- 5,00,-
V rok 8 rat po 600,00,- 5,00,-

 

Kierunek Sposób płatności Stawka za 1 godzinę zajęć
ADMINISTRACJA I stop. Ratalny  
I rok 8 rat po 470,00,- 10,00,-
II rok 8 rat po 470,00,- 10,00,-
III rok 8 rat po 470,00,- 10,00,-

 

Kierunek Sposób płatności Stawka za 1 godzinę zajęć
ADMINISTRACJA II stop. Ratalny  
I rok 8 rat po 550,00zł 10,00,-
II rok 8 rat po 550,00,- 10,00,-

Dla studentów stacjonarnych stawka za godzinę zajęć wynosi 5,00zł, dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022 stawka wynosi 8,00zł, natomiast dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2022/2023 stawka wynosi 10,00zł.

UWAGA

Czesne dla studentów (od roku akademickiego 2019/2020) uiszczane jest wyłącznie w systemie ratalnym (8 rat) od października do maja w terminie do 15 każdego miesiąca.

Uchwała Nr 119 Senatu UMK z dnia 24 września 2019r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach-tekst jednolity (388 KB)