ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Międzynarodowe doświadczenia studentów Wydziału Prawa i Administracji UMK!

Studenci WPiA biorący udział w zajęciach Moot Court Competition Seminar wzięli udział w prestiżowych międzynarodowych konkursach.

 

Pierwsza drużyna, w składzie Anna Mliczek, Weronika Mielewczyk, Maksymilian Duszkiewicz oraz Olga Kadukowska, stanęła w szranki na rundzie regionalnej 12 edycji Helga Pedersen Moot Court Competition w Dublinie (22 do 26 lutego b.r.). Drużyna przygotowywała się do udziału w konkursie pod opiekądr Julii Kapelańskiej-Pręgowskiej z Katedry Praw Człowieka WPiA UMK.

Konkurs jest organizowany przez ELSA oraz Radę Europy, a jej finały odbywają się w siedzibie ETPC w Strasburgu. Drużyna UMK zmierzyła się z 55 drużynami reprezentującymi uniwersytety z kilkunastu krajów Rady Europy, zajmując 32 miejsce i tym samym prezentując się jako najlepsza drużyna z Polski. Case z którym zmierzyli się dotyczył prawa do wolności wypowiedzi oraz zakazu dyskryminacji na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przed wyjazdem na rundę ustną studenci przeszli przez etap pisemny – napisali Memoranda wcielając się w rolę Strony Skarżącej i Państwa Pozwanego w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Udział w konkursie był dofinansowany w ramach Konkursu Grants4NCUStudents w ramach IDUB “Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Finał konkursu odbył się w dniach 27-31 maja 2024 roku w siedzibie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zwycięzcami Moot Court’u zostali studenci z Uniwersytetu w Birmingham, a runner-up została drużyna z Uniwersytetu w Maastricht.

 

Druga drużyna, w składzie Anna Mliczek, Weronika Mielewczyk, Aleksandra Pawełek oraz Jakub Klugiewicz, w marcu b.r. sprawdziła swoje możliwości w “International Migration and Refugee Law Moot Court Competition”. Opiekunem drużyny był dr Piotr Sadowski z Katedry Praw Człowieka WPiA UMK.

Po przejściu pierwszego etapu pisemnego spotkali się z zespołami m.in. z Indii, Singapuru, Estonii czy Holandii na ustnej symulacji rozprawy zorganizowanej na Uniwersytecie w Antwerpii. Konkurs wygrała drużyna z Singapuru. Drugie miejsce w konkursie zajęła drużyna z Uniwersytetu z Leiden.

Sędziowie Trybunału oceniający wystąpienia studentów byli eksperci w dziedzinie prawa azylowego i migracyjnego, dzięki współpracy organizatorów konkursu z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Sędziów ds. Uchodźców i Migracji.

Udział w konkursie był możliwy dzięki dofinansowaniu Pani Prorektor ds. Spraw Studenckich w ramach działalności koła naukowego Prawa Międzynarodowego Publicznego i Ochrony Praw Człowieka.

 

Oba Moot Courty wzmocniły kompetencje oratorskie i argumentacyjne, a także wiedzę merytoryczną studentów i pozwoliło na nawiązanie międzynarodowych kontaktów. Gratulujemy udziału i liczymy na dalsze sukcesy!