Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Piotr Sadowski
adiunkt
Katedra Praw Człowieka

pokój: 90
tel.: +48-56-611-4032
e-mail: psadowski@umk.pl
ORCID: 0000-0002-7013-3410

Zainteresowania:
Dotychczas w swych badaniach koncentrował się na problematyce respektowania praw człowieka w kontekście imigracji i udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej. Analizował m.in. zakres dyskrecjonalnej władzy państwa w zakresie wydawania cudzoziemcom decyzji zobowiązujących ich do powrotu do państwa pochodzenia.

Informacje (abstrakty i linki do publikacji) dostępne są na profilu:
- https://torun-pl.academia.edu/PiotrSadowski
- http://scholar.google.pl/citations?user=Emfo2MgAAAAJ&hl=pl

Piotr Sadowski - doktor nauk prawnych (2015), asystent w Katedrze Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (doktor nauk prawnych i magister prawa) i University of Abertay Dundee w Dundee (Bachelor of Arts in General Studies), a także filologii angielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. Beneficjent stażu dla pracowników administracji publicznej państw członkowskich UE organizowanego przez Europejską Szkołę Administracji w ramach programu ERASMUS. Koordynator i uczestnik projektów międzynarodowych dotyczących migracji i azylu. Przez wiele lat związany był z administracją publiczną. Aktywnie uczestniczył w pracach grup roboczych Rady UE oraz komitetów eksperckich Komisji Europejskiej w obszarze polityki azylowej oraz zewnętrznego wymiaru migracji.

Dotychczas w swych badaniach koncentrował się na problematyce respektowania praw człowieka w kontekście imigracji i udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej. Analizował m.in. zakres dyskrecjonalnej władzy państwa w zakresie wydawania cudzoziemcom decyzji zobowiązujących ich do powrotu do państwa pochodzenia.

Wyniki badań publikuje w artykułach naukowych w Polsce i za granicą oraz wykorzystuje je w trakcie referatów wygłaszanych podczas międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.

Profil na portalu:

- Academia.edu: https://torun-pl.academia.edu/PiotrSadowski

- Google Scholar: http://scholar.google.pl/citations?user=Emfo2MgAAAAJ&hl=pl

 


Terminy konsultacji:
Od grudnia 2019 r. - pokój nr 90; środy i czwartki (09:00-10:00).
Since December 2019 - Wednesdays and Thursdays (09:00-10:00), the room 90.

Uprzejmie proszę o kontakt mejlowy przed dyżurem.
I would appreciate an e-mail from the persons wishing to come for consultations.

W dniach 24.02.2020-28.02.2020 będę przebywał na urlopie z ogrnaiczonym dostępem do poczty elektronicznej.
Please be informed that I will be on holidays between24.02.2020-28.02.2020. I will have a limited access to my e-mails at that time.

Bibliografia