ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Piotr Sadowski
adiunkt
Katedra Praw Człowieka

pokój: 90, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4032
e-mail: psadowski@umk.pl
www: https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Sadowski-5
ORCID: 0000-0002-7013-3410

Zainteresowania:
W swych badaniach koncentrował się na problematyce respektowania praw człowieka w kontekście imigracji i udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej. Analizował m.in. zakres dyskrecjonalnej władzy państwa w zakresie wydawania cudzoziemcom decyzji zobowiązujących ich do powrotu do państwa pochodzenia. Informacje (abstrakty i linki do publikacji) dostępne są na profilu:
ResearchGate.net: https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Sadowski-5
Academia.edu: https://torun-pl.academia.edu/PiotrSadowski
Google Scholar: http://scholar.google.pl/citations?user=Emfo2MgAAAAJ&hl=pl
Najnowsza publikacja (dostępna na ResearchGate.net, Academia.edu i stronie internetowej czasopisma): M. Kosiel-Pająk, P. Sadowski, British and Polish Temporary Protection Schemes Addressing Displaced Persons from Ukraine, Časopis pro právní vědu a praxi 4/2023.

Piotr Sadowski - doktor nauk prawnych (2015), adiunkt w Katedrze Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (doktor nauk prawnych i magister prawa) i University of Abertay Dundee w Dundee (Bachelor of Arts in General Studies), a także filologii angielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. Beneficjent stażu dla pracowników administracji publicznej państw członkowskich UE organizowanego przez Europejską Szkołę Administracji w ramach programu ERASMUS. Koordynator i uczestnik projektów międzynarodowych dotyczących migracji i azylu. Przez wiele lat związany był z administracją publiczną. Aktywnie uczestniczył w pracach grup roboczych Rady UE oraz komitetów eksperckich Komisji Europejskiej w obszarze polityki azylowej oraz zewnętrznego wymiaru migracji.


 

 Terminy konsultacji:
W semestrze letnim 2023/2024 - gab. 90; wtorki 11:00-12:00 i środy 10:30-11:30.
In summer semester of 2023/2024 - room 90; Tuesdays 11:00-12:00 and Wednesday 10:30-11:30.

Uprzejmie proszę o kontakt mejlowy przed dyżurem. Informacje o przełożonych/odwołanych dyżurach będą umieszczane przed dyżurami poniżej.
I would appreciate an e-mail from the persons wishing to come for consultations. Information on reschedulred/canceled meetings will be placed below.

Szanowni Państwo, dyżury odbywać się będą na platformie Teams tylko po wcześniejszym umówieniu się na taką formę kontaktu.
Dear Colleagues, the meetings will be held using Teams platform only after this will be discussed.

Szanowni Państwo, z powodu wystąpienia nagłej sytuacji losowej spotkania w dniu 11.04.2024 roku odbędą się wyłącznie na MsTeams.
Dear Colleagues, owing to urgent situation meetings on 11.04.2024 will be held only on MsTeams.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy