ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pomoc materialna

Sekcja pomocy materialnej:

mgr Kamila Pancewicz

tel. 56 611 41 08

p.25

Godziny pracy:

poniedziałek -nieczynne

wtorek 9-14

środa 9-14

czwartek-9-13

piątek-9-13

sobota-dyżur 8-13 (termin najbliższego dyżuru: 26.10.2019)

TERMINY NAJBLIŻSZYCH DYŻURÓW KOMISJI STYPENDIALNEJ-przyjmowanie wniosków

19.10.2019       12-14

22.10.2019      14-16

23.10.2019       12-14

24.10.2019       11-13

26.10.2019       11-13

MIEJSCE DYŻURÓW-CENTRUM AKTYWNOŚCI STUDENTÓW (pomieszczenie za szatnią)

Stypendium socjalne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów

Zapomoga finansowa

Zapomoga – to świadczenie z funduszu pomocy materialnej, przyznawane studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznana studentowi nie częściej niż dwa razy w roku akademickim w różnych lub w tym samym semestrze. Szczegółowe kryteria przyznawania i wypłaty zapomóg znajdziesz w regulaminie pomocy materialnej UMK.

Wnioski do pobrania

Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu dochodu nieopodatkowanego (256 KB)

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (273 KB)

Upoważnienie do odbioru decyzji WKS (106 KB)

Oświadczenie o zrzeczeniu prawa do odwołania (271 KB)

Zgłoszenie (zmiana) numeru konta

Dodatkowe informacje

Skład osobowy Wydziałowej Komisji Stypendialnej Studentów

Akty prawne

Zarządzenie Nr 138 Regulamin_swiadczen_dla_studentow_Uniwersytetu (794 KB) -nowy

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (1,67 MB)

Zarządzenie Nr 146 Rektora UMK a dnia 12 września2017r. (324 KB)

Zarządzenie Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r.

Zarządzenie nr 71 Rektora UMK z dnia 2 czerwca 2015 r.