ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pomoc materialna

SEKCJA POMOCY MATERIALNEJ:

mgr Kamila Pancewicz
tel. 56 611 41 08

e-mail: k.pancewicz@umk.pl
p.25

Godziny pracy:
poniedziałek -nieczynne
wtorek 9-14
środa 9-14
czwartek-9-13
piątek-9-13
sobota-dyżur 8-13 (termin najbliższego dyżuru: )

Wszelkie informacje o wymaganych dokumentach znajdują się na stronie: www.stypendia.umk.pl

Stypendium socjalne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów

Skład orzekający WPiA 2020/2021
1. mgr Kamila Pancewicz
2. Piotr Dratwiński
3. Mateusz Rybka do 19.01.2021r./ Wojciech Kasprowicz (od 20.01.2021r.)

WNIOSKI DO POBRANIA:

Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu dochodu nieopodatkowanego (256 KB)

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (273 KB)

Upoważnienie do odbioru decyzji WKS (106 KB)

Oświadczenie o zrzeczeniu prawa do odwołania (271 KB)

Zgłoszenie (zmiana) numeru konta

Dodatkowe informacje

AKTY PRAWNE:

Zarządzenie Nr 138 Regulamin_swiadczen_dla_studentow_Uniwersytetu (794 KB) -nowy

ZR.219.2020 (273 KB)-zarządzenie zmieniające z dnia 8.10.2020r.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (1,67 MB)

Zarządzenie Nr 146 Rektora UMK a dnia 12 września2017r. (324 KB)

Zarządzenie Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r.

Zarządzenie nr 71 Rektora UMK z dnia 2 czerwca 2015 r.