ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wysokość stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów w roku akademickim 2019/2020

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosić będzie:

    Grupy  

   Wysokość stypendium  

grupa 50% studentów z 8% studentów danego kierunku

grupa pozostałych 50% studentów z 8% studentów danego kierunku

2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów w zależności od wyników sportowych wynosić będzie w zależności od stopnia:

Stopień

     Wysokość stypendium    

I stopień

II stopień

III stopień

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów – laureatów i finalistów olimpiad wynosić będzie