Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Stopnie i tytuły

Doktoraty

Habilitacje

Tytuł naukowy Profesora

Doktoraty honoris causa