Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wykaz doktoratów honoris causa UMK nadanych na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji

  1. dr Peter Colotka, prawnik, Czechosłowacja, 2 października.1973 r.
  2. dr Alfons Klafkowski, prawnik, Polska, 25 czerwca 1974 r.
  3. dr Wieńczysław Wagner, prawnik, USA, 27 lutego 1990 r.
  4. Lech Wałęsa, przewodniczący KKW NSZZ SOLIDARNOŚĆ, Polska, 1 października 1990 r.
  5. dr hab. Wacław Szyszkowski, prawnik, Polska, 19 lutego 1991 r.
  6. dr Wiliam O. Morris, prawnik, USA, 19 lutego 1992 r.
  7. dr Luigi Labruna, prawnik, Włochy, 25 listopada 1993 r.
  8. dr hab. Janusz Trzciński, prawnik, Polska, 19 lutego 2010 r.
  9. dr hab. Hanna Suchocka, prawnik, Polska, 1 października 2020 r.

Wyróżnienie “Convallaria Copernicana

Prof. dr hab. Jan Łopuski, prawnik, Polska, 19 lutego 2006 r.