ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji

Szanowni Państwo,

w sprawach studenckich wnioski proszę kierować korzystając wyłącznie z poczty USOS na adres:
dziekanat.wpia@umk.pl

UWAGA WYJĄTEK!
Wnioski w sprawach:
– skreślenia z listy studentów
– wznowienia studiów
– odwołania od decyzji
oraz wnioski absolwentów
proszę kierować do dziekanatu wyłącznie osobiście lub pocztą tradycyjną.

Rok akademicki 2023/2024

Dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prawa, administracji i doradztwa podatkowego

W sprawach studenckich wnioski proszę kierować korzystając z poczty USOS na adres:
dziekanat.wpia@umk.pl

Godziny otwarcia dla studentów

Dzień tygodnia Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Poniedziałek godz. 9.00 – 14.00 godz. 9.00-14.00
wtorek godz. 9.00 – 13.00 godz.9.00 – 13.00
środa godz. 9.00 – 14.00 godz. 9.00 – 14.00
czwartek godz. 9.00 – 13.00 godz. 9.00 – 13.00
piątek nieczynne nieczynne
sobota dyżur informacje podane przy nazwiskach poszczególnych osób godz. 9.00-14.00
(z przerwą 12.00-12.15)
godz. 9.00 – 14.00
(z przerwą 12.00-12.15)

mgr Katarzyna Starczewska, specjalista
dyżury w sobotę: 23.03.2024 r., 27.04.2024 r.

tel. +48 56-611-4020
e-mail: dziekanat.wpia@umk.pl
pok. 19A

IV rok prawo stacjonarne
II rok prawo niestacjonarne
V rok prawo niestacjonarne

mgr Joanna Hajduk, zastępca kierownika dziekanatu
dyżury w sobotę:  18.05.2024 r.

tel. +48 56-611-4025
e-mail: dziekanat.wpia@umk.pl
pok. 19

I rok prawo stacjonarne

mgr Krystyna Kołecka, specjalista
dyżury w sobotę: 13.04.2024 r.

tel. +48 56-611-4120
e-mail: dziekanat.wpia@umk.pl
pok. 22

III rok administracja I stopnia stacjonarne
I i II rok administracja II stopnia stacjonarne
I i II rok doradztwo podatkowe II stopnia stacjonarne
III prawo niestacjonarne

mgr Monika Kruszyńska, specjalista
dyżury w sobotę: 6.04.2024 r.

tel. + 48 56-611-4005
e-mail: dziekanat.wpia@umk.pl
pok. 22

II rok prawo stacjonarne
V rok prawo stacjonarne

 

mgr Agnieszka Olkiewicz-Sajnóg, specjalista
dyżury w sobotę: 20.04.2024 r.

tel. +48 56-611-4027
e-mail:  dziekanat.wpia@umk.pl
pok. 19A

III rok prawo stacjonarne
I rok prawo niestacjonarne
IV rok prawo niestacjonarne

lic. Angelina Chrapek, specjalista
dyżury w sobotę: 25.05.2024 r.

tel. +48 56-611-4016
e-mail: dziekanat.wpia@umk.pl
pok. 19

I i II rok administracji I stopnia stacjonarne
I, II i III rok administracji I stopnia niestacjonarne
I i II rok administracji II stopnia niestacjonarne


Kierownik Dziekanatu
mgr Katarzyna Kiljan

tel. +48 56-611-4106
e-mail: k_kiljan@umk.pl
pok.10


Zastępca Kierownika Dziekanatu
mgr Joanna Hajduk

tel. +48 56-611-4025
e-mail: hajduk@umk.pl
pok. 19


Asystentka Dziekana
mgr Aleksandra Jarocka, starszy specjalista

tel./fax: +48 56-611-4002
e-mail: sekretariatdziekana.wpia@umk.pl
pok. 11


Wydziałowy koordynator ds. USOS
mgr Beata Kwiatkowska, specjalista

tel. +48 56-611-4039
e-mail: inez@umk.pl
pok. 16

 

 

 


Wydziałowy koordynator ds. Ukrainy
dr Piotr Sadowski

tel. +48 56-611-4032
e-mail: psadowski@umk.pl


Dziekanat studiów doktoranckich w zakresie nauk prawnych
mgr Katarzyna Siódmiak, specjalista

tel. +48 56-611-4018
e-mail: k_siodmiak@umk.pl
pok. 15


Stopnie i tytuły naukowe
mgr Marzenna Rasztubowicz, starszy specjalista

tel. +48 56-611-4122
e-mail: marzenna.rasztubowicz@umk.pl
pok. 15


Pomoc materialna i opłaty za studia
mgr Kamila Pancewicz, specjalista

tel. +48 56-611-4108
e-mail: k.pancewicz@umk.pl
pok. 21


Sekretariat Katedr
mgr Beata Kwiatkowska, specjalista

tel. +48 56-611-4039
e-mail: inez@umk.pl
pok. 16

Katedra Prawa  Administracyjnego
Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego
Katedra Praw Człowieka
Katedra Prawa Finansów Publicznych
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

mgr Barbara Sochacka, specjalista

tel. +48 56-611-4022
e-mail: barbaras@umk.pl
pok. 13

Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego
Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych
Centrum Studiów Wyborczych
Katedra Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego
Katedra Prawa Cywilnego
Katedra Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego
Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki
Centrum Badań nad Cyberprzestępczością
Katedra Prawa Karnego
Katedra Teorii Prawa i Państwa
Katedra Prawa Pracy


Specjalista ds. kształcenia
mgr Anna Polaszewska-Szatkowska

tel. +48 56-611-4011
e-mail: a_posza@umk.pl
pok. 8

Czasowa nieobecność.


Finanse
mgr Henryka Marcinkowska, starszy specjalista

tel. +48 56-611-4029
e-mail: henmar@umk.pl
pok. 18

Finanse i działalność naukowo-badawcza
mgr Aneta Zubrycka-Pyrek, starszy specjalista

tel. +48 56-611-4134
e-mail: anetaz@umk.pl
pok. 14


Specjalista ds. umiędzynarodowienia
dr Aleksandra Kleśta-Nawrocka

tel. +48 56-611-40-67
e-mail: international.law@umk.pl
pok. 225


 


Zespół Administracyjno-Gospodarczy

mgr Marianna Piontek – Kierownik

tel. +48 571-998-137

+48 56-611-4013

e-mail: marianna.piontek@umk.pl

pok. 38

mgr Anna Uzarska – Specjalista

tel. +48 56-611-4116

e-mail: auzarska@umk.pl

pok. 126