Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji

 

Kierownik Dziekanatu

mgr Elżbieta Wysocka, specjalista

tel. +48 56-611-4106

e-mail: fela@umk.pl

pok.10


Zastępca Kierownika Dziekanatu

mgr Joanna Hajduk, specjalista

tel. +48 56-611-4025

e-mail: krasowska@umk.pl

pok. 19


Asystentka Dziekana

mgr Aleksandra Jarocka, specjalista

tel./fax: +48 56-611-4002

e-mail: ajarocka@umk.pl

pok. 11


Wydziałowy koordynator ds. USOS

mgr Beata Kwiatkowska, specjalista

tel. +48 56-611-4039, fax +48 56-611-4014

e-mail: inez@umk.pl

pok. 16


Dziekanat studiów doktoranckich w zakresie prawa

mgr Lucyna Jakubowska, specjalista

tel. +48 56-611-4018

e-mail: lucyna.jakubowska@umk.pl

pok. 9


Stopnie i tytuły naukowe

mgr Marzenna Rasztubowicz, starszy specjalista

tel. +48 56-611-4122

e-mail: mara@umk.pl

pok. 9


Pomoc materialna

mgr Aneta Zubrycka-Pyrek, specjalista

tel. +48 56-611-4134

e-mail: anetaz@umk.pl

pok. 201

Pomoc materialna i opłaty za studia

mgr Kamila Pancewicz, specjalista

tel. +48 56-611-4108

e-mail: k.pancewicz@umk.pl

pok. 201

Informujemy, iż w dniu 18.12.2017r. (poniedziałek) sekcja pomocy materialnej będzie nieczynna.


Sekretariat Katedr

mgr Beata Kwiatkowska, specjalista

tel. +48 56-611-4039, fax +48 56-611-4014

e-mail: inez@umk.pl

pok. 16

Centrum Studiów Wyborczych
Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego
Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego
Katedra Prawa Rzymskiego i Kanonicznego
Katedra Praw Człowieka
Katedra Prawa  Administracyjnego
Katedra Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Katedra Prawa Międzynarodowego
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

mgr Barbara Sochacka, specjalista

tel. +48 56-611-4022, fax +48 56-611-4014

e-mail: barbara@umk.pl

pok. 13

Katedra Postępowania Cywilnego
Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
Katedra Prawa Cywilnego i Bankowego
Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego
Katedra Prawa Cywilnego i Rodzinnego
Katedra Prawa Handlowego
Katedra Prawa Pracy
Katedra Prawa Ubezpieczeniowego
Katedra Teorii Prawa i Państwa
Centrum Badań nad Cyberprzestępczością
Katedra Kryminalistyki
Katedra Postępowania Karnego
Katedra Prawa Karnego i Kryminologii
Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej
Katedra Prawa Finansów Publicznych
Katedra Prawa Europejskiego
Katedra Prawa Ochrony Środowiska
Ośrodek Studiów Fiskalnych


Dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prawa, administracji, doradztwa podatkowego i europeistyki oraz prawa ochrony środowiska

Godziny otwarcia dla studentów

Dzień tygodnia Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Poniedziałek godz. 9.00 – 14.00 nieczynne
wtorek godz. 9.00 – 13.00 godz.9.00 – 13.00
środa godz. 9.00 – 14.00 godz. 9.00 – 14.00
czwartek godz. 9.00 – 13.00 godz. 9.00 – 13.00
piątek nieczynne nieczynne
sobota nieczynne godz. 9.00 – 15.00
(przerwa 12.00-12.20)

mgr Anna Chełminiak, specjalista

tel. +48 56-611-4020

e-mail: ania@umk.pl

pok. 19A

III rok prawo stacjonarne

I rok prawo niestacjonarne

IV rok prawo niestacjonarne

mgr Joanna Hajduk, specjalista

tel. +48 56-611-4025

e-mail: krasowska@umk.pl

pok. 19

V rok prawo stacjonarne

II rok prawo ochrony środowiska

Szkoła Prawa Porównawczego

Studenci Erasmusa

mgr Krystyna Kołecka, specjalista

tel. +48 56-611-4120

e-mail: kolecka@umk.pl

pok. 21

I i II rok administracja II stopnia stacjonarne

I i II rok doradztwo podatkowe II stopnia stacjonarne

II rok prawo niestacjonarne (w sobotę obsługa w pokoju nr 19a)

mgr Monika Kruszyńska, specjalista

tel. + 48 56-611-4005

e-mail: monika@umk.pl

pok. 22

I rok prawo stacjonarne

IV rok prawo stacjonarne

mgr Agnieszka Olkiewicz-Sajnóg, specjalista

tel. +48 56-611-4027

e-mail: asajnog@umk.pl

pok. 19A

II rok prawo stacjonarne

III rok prawo niestacjonarne

V rok prawo niestacjonarne

mgr Joanna Pancewicz, specjalista

tel. +48 56-611-4016

e-mail: pancew@umk.pl

pok. 22

I, II i III rok administracji I stopnia stacjonarne

I, II i III rok administracji I stopnia niestacjonarne

I i II rok administracji II stopnia niestacjonarne


Specjalista ds. kształcenia

mgr Katarzyna Kiljan

tel. +48 56-611-4011

e-mail: k_kiljan@umk.pl

pok. 15


Finanse

mgr Henryka Marcinkowska, specjalista

tel. +48 56-611-4029

e-mail: henmar@umk.pl

pok. 18


Zespół Administracyjno-Gospodarczy

mgr Małgorzata Tymoszuk – Kierownik

tel. +48 56-611-4013

e-mail: tymoszuk@umk.pl

pok. 20