ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o załatwianie spraw w dziekanacie drogą mailową, telefoniczną lub pocztą tradycyjną.  Dziekanat w soboty będzie nieczynny do końca września.

Kierownik Dziekanatu

mgr Elżbieta Wysocka, specjalista

tel. +48 56-611-4106

e-mail: fela@umk.pl

pok.10


Zastępca Kierownika Dziekanatu

mgr Joanna Hajduk, specjalista

tel. +48 56-611-4025

e-mail: hajduk@umk.pl

pok. 19


Asystentka Dziekana

mgr Aleksandra Jarocka, specjalista

tel./fax: +48 56-611-4002

e-mail: ajarocka@umk.pl

pok. 11


Wydziałowy koordynator ds. USOS

mgr Beata Kwiatkowska, specjalista

tel. +48 56-611-4039, fax +48 56-611-4014

e-mail: inez@umk.pl

pok. 16


Dziekanat studiów doktoranckich w zakresie nauk prawnych

mgr Katarzyna Siódmiak, referent

tel. +48 56-611-4018

e-mail: k_siodmiak@umk.pl

pok. 15


Stopnie i tytuły naukowe

mgr Marzenna Rasztubowicz, starszy specjalista

tel. +48 56-611-4122

e-mail: marzenna.rasztubowicz@umk.pl

pok. 15


Pomoc materialna i opłaty za studia

mgr Kamila Pancewicz, specjalista

tel. +48 56-611-4108

e-mail: k.pancewicz@umk.pl

pok. 25


Sekretariat Katedr

mgr Beata Kwiatkowska, specjalista

tel. +48 56-611-4039, fax +48 56-611-4014

e-mail: inez@umk.pl

pok. 16

Centrum Studiów Wyborczych
Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego
Katedra Prawa Rzymskiego i Kanonicznego
Katedra Praw Człowieka
Zakład Prawa  Administracyjnego
Katedra Prawa Finansów Publicznych, a w niej Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Katedra Prawa Międzynarodowego
Ośrodek Studiów Fiskalnych

mgr Barbara Sochacka, specjalista

tel. +48 56-611-4022, fax +48 56-611-4014

e-mail: barbaras@umk.pl

pok. 13

Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego
Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych
Centrum Studiów Wyborczych
Katedra Prawa Handlowego i Morskiego
Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego
Katedra Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego
Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki
Centrum Badań nad Cyberprzestępczością
Katedra Prawa Karnego
Katedra Teorii Prawa i Państwa
Katedra Prawa Pracy


Specjalista ds. kształcenia

mgr Katarzyna Kiljan

tel. +48 56-611-4011

e-mail: k_kiljan@umk.pl

pok. 8

 

 


Rok akademicki 2020/2021

Dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prawa, administracji i doradztwa podatkowego

Godziny otwarcia dla studentów

Dzień tygodnia Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Poniedziałek godz. 9.00 – 14.00 nieczynne
wtorek godz. 9.00 – 13.00 godz.9.00 – 13.00
środa godz. 9.00 – 14.00 godz. 9.00 – 14.00
czwartek godz. 9.00 – 13.00 godz. 9.00 – 13.00
piątek nieczynne nieczynne
sobota nieczynne godz. 9.00 – 15.00
(przerwa 12.00-12.20)

mgr Anna Chełminiak, specjalista

tel. +48 56-611-4020

e-mail: anna.chelminiak@umk.pl

pok. 19A

I rok prawo stacjonarne

II rok prawo niestacjonarne

IV rok prawo niestacjonarne

mgr Joanna Hajduk, specjalista

tel. +48 56-611-4025

e-mail: hajduk@umk.pl

pok. 19

III rok prawo stacjonarne

Szkoła Prawa Porównawczego

Studenci Erasmusa

mgr Krystyna Kołecka, specjalista

tel. +48 56-611-4120

e-mail: kolecka@umk.pl

pok. 21

I i II rok administracja II stopnia stacjonarne

I i II rok doradztwo podatkowe II stopnia stacjonarne

V prawo niestacjonarne

mgr Monika Kruszyńska, specjalista

tel. + 48 56-611-4005

e-mail: monika@umk.pl

pok. 22

II rok prawo stacjonarne

IV rok prawo stacjonarne

mgr Agnieszka Olkiewicz-Sajnóg, specjalista

tel. +48 56-611-4027

e-mail: asajnog@umk.pl

pok. 19A

V rok prawo stacjonarne

III rok prawo niestacjonarne

I rok prawo niestacjonarne

mgr Joanna Pancewicz, specjalista

tel. +48 56-611-4016

e-mail: pancew@umk.pl

pok. 22

I, II i III rok administracji I stopnia stacjonarne

I, II i III rok administracji I stopnia niestacjonarne

I i II rok administracji II stopnia niestacjonarne


Finanse

mgr Henryka Marcinkowska, specjalista

tel. +48 56-611-4029

e-mail: henmar@umk.pl

pok. 18

Finanse i działalność statutowa

mgr Aneta Zubrycka-Pyrek, specjalista

tel. +48 56-611-4134

e-mail: anetaz@umk.pl

pok. 14


Zespół Administracyjno-Gospodarczy

mgr Małgorzata Tymoszuk – Kierownik

tel. +48 56-611-4013

e-mail: tymoszuk@umk.pl

pok. 20