ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o załatwianie spraw w dziekanacie drogą mailową, telefoniczną lub pocztą tradycyjną.

W sprawach studenckich wnioski proszę kierować na adres:
dziekanat.wpia@umk.pl

Kierownik Dziekanatu

mgr Elżbieta Wysocka, specjalista

tel. +48 56-611-4106

e-mail: fela@umk.pl

pok.10


Zastępca Kierownika Dziekanatu

mgr Joanna Hajduk, specjalista

tel. +48 56-611-4025

e-mail: hajduk@umk.pl

pok. 19


Asystentka Dziekana

mgr Aleksandra Jarocka, specjalista

tel./fax: +48 56-611-4002

e-mail: ajarocka@umk.pl

pok. 11


Wydziałowy koordynator ds. USOS

mgr Beata Kwiatkowska, specjalista

tel. +48 56-611-4039

e-mail: inez@umk.pl

pok. 16


Dziekanat studiów doktoranckich w zakresie nauk prawnych

mgr Katarzyna Siódmiak, referent

tel. +48 56-611-4018

e-mail: k_siodmiak@umk.pl

pok. 15


Stopnie i tytuły naukowe

mgr Marzenna Rasztubowicz, starszy specjalista

tel. +48 56-611-4122

e-mail: marzenna.rasztubowicz@umk.pl

pok. 15


Pomoc materialna i opłaty za studia

mgr Kamila Pancewicz, specjalista

tel. +48 56-611-4108

e-mail: k.pancewicz@umk.pl

pok. 25


Sekretariat Katedr

mgr Beata Kwiatkowska, specjalista

tel. +48 56-611-4039

e-mail: inez@umk.pl

pok. 16

Katedra Prawa  Administracyjnego
Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego
Katedra Praw Człowieka
Katedra Prawa Finansów Publicznych
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

 

mgr Barbara Sochacka, specjalista

tel. +48 56-611-4022, fax +48 56-611-4014

e-mail: barbaras@umk.pl

pok. 13

Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego
Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych
Centrum Studiów Wyborczych
Katedra Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego
Katedra Prawa Cywilnego
Katedra Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego
Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki
Centrum Badań nad Cyberprzestępczością
Katedra Prawa Karnego
Katedra Teorii Prawa i Państwa
Katedra Prawa Pracy


Specjalista ds. kształcenia

mgr Katarzyna Kiljan

tel. +48 56-611-4011

e-mail: k_kiljan@umk.pl

pok. 8


Specjalista ds. umiędzynarodowienia

dr Aleksandra Kleśta-Nawrocka

tel. +48 56-611-40-67

e-mail: klestana@umk.pl

pok. 130

 


Rok akademicki 2021/2022

Dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prawa, administracji i doradztwa podatkowego

W sprawach studenckich wnioski proszę kierować na adres:
dziekanat.wpia@umk.pl

Godziny otwarcia dla studentów

Dzień tygodnia Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Poniedziałek godz. 9.00 – 14.00 godz. 9.00-14.00
wtorek godz. 9.00 – 13.00 godz.9.00 – 13.00
środa godz. 9.00 – 14.00 godz. 9.00 – 14.00
czwartek godz. 9.00 – 13.00 godz. 9.00 – 13.00
piątek nieczynne nieczynne
sobota dyżur informacje podane przy nazwiskach poszczególnych osób
godz. 9.00-15.00
(przerwa 12.00-12.20)
godz. 9.00 – 15.00
(przerwa 12.00-12.20)

mgr Katarzyna Starczewska, specjalista
dyżury w sobotę: 5.02.2022 r.

tel. +48 56-611-4020
e-mail: dziekanat.wpia@umk.pl
pok. 19A

II rok prawo stacjonarne
III rok prawo niestacjonarne
V rok prawo niestacjonarne

mgr Joanna Hajduk, specjalista
dyżury w sobotę: 22.01.2022 r., 5.03.2022 r.

tel. +48 56-611-4025
e-mail: dziekanat.wpia@umk.pl
pok. 19

IV rok prawo stacjonarne
Szkoła Prawa Porównawczego
Studenci Erasmusa

mgr Krystyna Kołecka, specjalista
dyżury w sobotę: 26.03.2022 r.

tel. +48 56-611-4120
e-mail: dziekanat.wpia@umk.pl
pok. 21

I rok administracja I stopnia stacjonarne
I i II rok administracja II stopnia stacjonarne
I i II rok doradztwo podatkowe II stopnia stacjonarne
I prawo niestacjonarne

mgr Monika Kruszyńska, specjalista
dyżury w sobotę: 12.02.2022 r., 19.03.2022 r.

tel. + 48 56-611-4005
e-mail: dziekanat.wpia@umk.pl
pok. 22

III rok prawo stacjonarne
V rok prawo stacjonarne

mgr Agnieszka Olkiewicz-Sajnóg, specjalista
dyżury w sobotę: 26.02.2022 r.

tel. +48 56-611-4027
e-mail:  dziekanat.wpia@umk.pl
pok. 19A

I rok prawo stacjonarne
II rok prawo niestacjonarne
IV rok prawo niestacjonarne

mgr Anna Polaszewska-Szatkowska, specjalista
dyżury w sobotę: 29.01.2022 r., 12.03.2022 r.

tel. +48 56-611-4016
e-mail: dziekanat.wpia@umk.pl
pok. 22

II i III rok administracji I stopnia stacjonarne
I, II i III rok administracji I stopnia niestacjonarne
I i II rok administracji II stopnia niestacjonarne


Finanse

mgr Henryka Marcinkowska, specjalista

tel. +48 56-611-4029

e-mail: henmar@umk.pl

pok. 18

Finanse i działalność naukowo-badawcza

mgr Aneta Zubrycka-Pyrek, specjalista

tel. +48 56-611-4134

e-mail: anetaz@umk.pl

pok. 14


Zespół Administracyjno-Gospodarczy

mgr Małgorzata Tymoszuk – Kierownik

tel. +48 56-611-4013

e-mail: tymoszuk@umk.pl

pok. 20

mgr Marianna Piontek – Specjalista

tel. +48 56-611-4116

e-mail: emilka76@umk.pl

pok. 130