Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Doradztwo podatkowe

Studia na kierunku Doradztwo podatkowe prowadzone są jako dwuletnie studia drugiego stopnia i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Plan studiów był konsultowany z renomowanymi firmami doradztwa podatkowego, sędziami sądów administracyjnych, pracownikami Ministerstwa Finansów oraz administracji skarbowej. Praktyczny wymiar kształcenia wyraża się także w tym, że część zajęć prowadzą praktycy, niebędący pracownikami wydziału. Kierunek doradztwo podatkowe stanowi dynamiczną odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Przygotowuje on kompetentnych kandydatów do zawodu doradcy podatkowego, którzy mogliby przystąpić do tego egzaminu zawodowego. Absolwent doradztwa podatkowego może wykonywać także inne zawody prawnicze, takie jak radca prawny i adwokat, o ile ukończył studia prawnicze i spełnił wymogi ustawowe.

Doradztwo podatkowe II stopnia – studia stacjonarne