Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Studia doktoranckie – rekrutacja

Wyniki rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019:

Lista rankingowa (65 KB)
Szczegółowe wyniki (451 KB)

Rekrutacja na 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk prawnych w roku akademickim 2018/19:

Limit miejsc: 10 osób

Termin rejestracji: 01.06.2018 r. – 02.07.2018 r. (data wpływu dokumentów do Dziekanatu)

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się osoby, które:
posiadają tytuł zawodowy magistra prawa,administracji, doradztwa podatkowego, ochrony środowiska, a także laureaci w konkursie “Diamentowy Grant”

Wymagane dokumenty:

Uwaga: kandydaci na I rok studiów doktoranckich nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej

Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na studia podejmie Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych dokumentów i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna ma służyć autoprezentacji Kandydata i dotyczyć jego planów naukowych związanych z przedmiotem rozprawy doktorskiej oraz dodatkowych kwalifikacji, osiągnięć i innych form aktywności naukowej mających znaczenie dla oceny kandydata przez komisję.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ocenia konkretne plany naukowe, w tym prezentację planów badawczych, koncepcję rozprawy doktorskiej i związane z tym zamierzenia naukowe Kandydata.

Dokumenty należy złożyć do dnia 2 lipca 2018 r. na adres:
Wydział Prawa i Administracji  UMK
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń.
Numer telefonu sekretariatu Studiów Doktoranckich: 56 611 40 18, pokój nr 9.

Akty prawne:

Uchwała nr 23/DO/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania kwalifikacyjnego na stacjonarne studia trzeciego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UMK w roku akademickim 2018/2019
https://www.umk.pl/doktoranci/rekrutacja/akty_prawne/