Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Współpraca WPiA z liceami

PROWADZĄCY TEMAT DATA GODZINA
dr Marcin Drewek Jak skutecznie złożyć reklamację? 20 października 2022 godz. 15.30
dr Anna Napiórkowska Świadczenia przysługujące pracownikowi w razie czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. 23 listopada 2022 godz. 14.00
dr Damian Kaczan Prawo cywilne, czyli prawo życia codziennego. 29 listopada 2022 godz. 17.00
dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska, prof. UMK Prawnik na e-zakupach. 8 grudnia 2022 godz. 16.00
dr Julia Kapelańska-Pręgowska Wolność ekspresji w pigułce. 12 grudnia 2022 godz. 14.30
dr Karolina Karpus Udział społeczeństwa w ochronie środowiska – moje prawa i obowiązki. 16 stycznia 2023 godz. 16.00
dr Łukasz Maszewski Informatyzacja administracji publicznej. 2 lutego 2023 godz. 15.00
dr Katarzyna Jachimowicz Obywatele Unii Europejskiej i ich prawa. 22 lutego 2023 godz. 15.00
dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska Najem lokalu. 22 marca 2023 godz. 17.00
dr Piotr Chrzczonowicz Młodzież a wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych.

Kiedy kończy się “grożenie palcem” a zaczyna dolegliwość na serio?

18 kwietnia 2023 godz. 14.30
dr Iwona Wróblewska Czy prawo UE jest ważniejsze niż polska Konstytucja? Na temat systemu źródeł prawa w RP. 20 kwietnia 2023 godz. 15.30
dr Ewa Kabza Prawa i obowiązki dzieci i rodziców. 17 maja 2023 godz. 15.00
dr Marcin Berent Wybrane problemy prawa karnego. w trakcie uzgadniania