Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Uniwersytecka Poradnia Prawna

Szanowni Państwo,

informujemy, iż uruchomiony został oficjalny nabór na nowych członków Uniwersyteckiej Poradni Prawnej WPiA UMK na rok akademicki 2021/2022. CV prosimy wysyłać na następujący adres mailowy: poradniaprawna@umk.pl do dnia 10 grudnia 2021 r. Zachęcamy serdecznie do włączenia się w ten rodzaj aktywności studenckiej. O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa indywidualnie. Indywidualnie również poinformujemy o pierwszym spotkaniu organizacyjnym, które zakładamy odbędzie się jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.

Z wyrazami szacunku,
Koordynatorzy UPP


Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałymi nadzwyczajnymi okolicznościami losowymi, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, uprzejmie informujemy, iż dyżury Uniwersyteckiej Poradni Prawnej zostają odwołane na czas nieokreślony. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż nadal istnieje możliwość kontaktu z nami poprzez korespondencję pocztową, a także preferowaną drogę mailową. Z powodu niezależnych od nas zdarzeń, czas oczekiwania na przygotowanie opinii ulega stosownemu przedłużeniu.

 


Szanowni Państwo,

W związku z modernizacją Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy UMK w Toruniu, pragniemy Państwu przedstawić nową (fakultatywną) formę zgłaszania do Nas spraw, mianowicie jest to forma kontaktu Klientów z Poradnią przez formularz.

Poniżej znajduje się link do formularza:

https://docs.google.com/forms/d/13S10GTwNaakRn2vaXcqsOofkSu_KZRRk6x3SvayavBY/viewform?fbclid=IwAR3TMLabWqcKnaJ_HPy2uJFUzLzjaxw7R368SofUAoH_xlcplmNNqQtz69k&edit_requested=true


Miejsce i godziny dyżurów Uniwersyteckiej Poradni Prawnej
Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3
87-100 Toruń
Dyżury odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach 16:00 – 18:00 w sali nr 124.

Zasady świadczenia pomocy prawnej przez Uniwersytecką Poradnię Prawną

§1
Poradnia prowadzi wyłącznie sprawy osób, których sytuacja finansowa nie pozwala na pokrycie kosztów uzyskania płatnej pomocy prawnej.

§2
Opinia prawna udzielana w ramach działalności Poradni jest sporządzona przez studenta, na wyłączne ryzyko osoby ubiegającej się o nią. Jeśliby wskutek wydania opinii lub jej braku powstała szkoda, to z wyjątkiem jej umyślnego wyrządzenia jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jego pracowników
i studentów jest wyłączona.

§3
Porady udzielane w ramach działalności Uniwersyteckiej Porady Prawnej są sporządzane wyłącznie na piśmie.

§4
Poradnia nie prowadzi spraw, w których działa podmiot profesjonalny reprezentujący Klienta.

§5
Poradnia zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wydania opinii w każdej chwili.

§6
Poradnia zastrzega sobie prawo gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych Klienta w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.

§7
Studentowi oraz pracownikowi Poradni nie przysługuje prawo do odmowy złożenia zeznań dotyczących prowadzonej przez Poradnię sprawy. Nie przysługuje im również prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu.

§8
Klient może poinformować o sposobie udzielonej pomocy prawnej Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa.