Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Uniwersytecka Poradnia Prawna

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w okresie świąteczno-noworocznym (24.12.2018-6.01.2019 r.) Uniwersytecka Poradnia Prawna będzie nieczynna. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na dyżury od poniedziałku 7.01.2019 r. do czwartku 17.01.2019 r., które będą odbywać się bez zmian: pn-czw, 16:00-18:00 w pokoju 124 (pierwsze piętro). Z uwagi na międzysemestralną przerwę zimową, Poradnia Prawna wznowi działalność w marcu.
Z wyrazami szacunku,
Koordynatorzy UPP

Miejsce i godziny dyżurów Uniwersyteckiej Poradni Prawnej
Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3
87-100 Toruń
Dyżury odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach 16:00 – 18:00 w sali nr 124.

Zasady świadczenia pomocy prawnej przez Uniwersytecką Poradnię Prawną

§1
Poradnia prowadzi wyłącznie sprawy osób, których sytuacja finansowa nie pozwala na pokrycie kosztów uzyskania płatnej pomocy prawnej.

§2
Opinia prawna udzielana w ramach działalności Poradni jest sporządzona przez studenta, na wyłączne ryzyko osoby ubiegającej się o nią. Jeśliby wskutek wydania opinii lub jej braku powstała szkoda, to z wyjątkiem jej umyślnego wyrządzenia jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jego pracowników
i studentów jest wyłączona.

§3
Porady udzielane w ramach działalności Uniwersyteckiej Porady Prawnej są sporządzane wyłącznie na piśmie.

§4
Poradnia nie prowadzi spraw, w których działa podmiot profesjonalny reprezentujący Klienta.

§5
Poradnia zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wydania opinii w każdej chwili.

§6
Poradnia zastrzega sobie prawo gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych Klienta w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.

§7
Studentowi oraz pracownikowi Poradni nie przysługuje prawo do odmowy złożenia zeznań dotyczących prowadzonej przez Poradnię sprawy. Nie przysługuje im również prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu.

§8
Klient może poinformować o sposobie udzielonej pomocy prawnej Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa.