Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Rada Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji

Skład Rady Wydziału Prawa i Administracji
w roku akademickim 2018/2019

Przewodniczący – Dziekan:
prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Prodziekani:
prof. dr hab. Bożena Gronowska
dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK
dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

Profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na Wydziale:
prof. dr hab. Jan Galster
prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz
prof. dr hab. Danuta Janicka
prof. dr hab. Marek Kalinowski
prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek
prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
prof. dr hab. Andrzej Sokala
prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski
dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK
dr hab. Mirosław Bączyk, prof. UMK
dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK
dr hab. Andrzej Gaca, prof. UMK
dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK
dr hab. Marek Kolasiński, prof. UMK
dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK
dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK
dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK
dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK
dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK
dr hab. Małgorzata Świderska, prof. UMK
dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK
dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK
dr hab. Konrad Zacharzewski, prof. UMK
dr hab. Marta Baranowska
dr hab. Janusz Bojarski
dr hab. Karol Dobrzeniecki
dr hab. Marcin Kałduński
dr hab. Marcin Kilanowski
dr hab. Milena Korycka-Zirk
dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka
dr hab. Henryk Nowicki
dr hab. Tomasz Oczkowski
dr hab. Jan Piątkowski
dr hab. Maciej Serowaniec

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

dr Bartłomiej Chludziński
mgr Ewa Kabza
dr Maja Klubińska
dr Agnieszka Laskowska-Hulisz
dr Michał Leciak
mgr Marcin Drewek
dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska

 

Przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich:
mgr Renata Badowiec

Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
Ireneusz Chełminiak

Przedstawiciele studentów:
Mateusz Cisewski
Oliwia Lewandowska
Julia Przeradzka
Jakub Zemła
Bartosz Dwużnik
Kamil Kolasa
Piotr Dratwiński
Marcin Dorochowicz
Filip Krokos
Hubert Żurkiewicz
Łukasz Matusiak
Patryk Kryński

Przedstawiciele związków zawodowych:
dr Leszek Stępka – NSZZ “Solidarność”
mgr Marzenna Rasztubowicz – ZNP

Emerytowani profesorowie:
prof. dr hab. Andrzej Borodo
prof. dr hab. dr h.c. Bogumił Brzeziński
prof. dr hab. Marian Filar
prof. dr hab. Janusz Gilas
prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
prof. dr hab. Janusz Justyński
prof. dr hab. Mariusz Kulicki
prof. dr hab. Ewa Kustra
prof. dr hab. Kazimierz Lubiński
prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
prof. dr hab. Jan Łopuski
prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz
prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz
prof. dr hab. Leopold Stecki
dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK
dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof. UMK
dr hab. Zbigniew Kwaśniewski, prof. UMK
dr hab. Wiesław Mossakowski, prof. UMK

Sekretarz:
mgr Elżbieta Wysocka

Protokolant:
mgr Joanna Hajduk