Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Rada Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne

Harmonogram posiedzeń Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne

Skład Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne
w roku akademickim 2019/2020

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne:
prof. dr hab. Bożena Gronowska
Pokój nr 17
Dyżur: poniedziałek godz. 12.00 – 13.00


Dziekan:

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Prodziekani:
dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK
dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK
dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK

Profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na Wydziale:
prof. dr hab. Danuta Janicka
prof. dr hab. Marek Kalinowski
prof. dr hab. Marek Kolasiński
prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek
prof. dr hab. Arkadiusz Lach
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
prof. dr hab. Andrzej Sokala
dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK
dr hab. Marta Baranowska, prof. UMK
dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska, prof. UMK
dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK
dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. UMK
dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK
dr hab. Marcin Kałduński, prof. UMK
dr hab. Marcin Kilanowski, prof. UMK
dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK
dr hab. Milena Korycka-Zirk, prof. UMK
dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK
dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK
dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz, prof. UMK
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK
dr hab. Henryk Nowicki, prof. UMK
dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK
dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK
dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK
dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK
dr hab. Janusz Bojarski
dr hab. Anna Brzezińska-Rawa
dr hab. Paweł Nowicki
dr hab. Tomasz Oczkowski

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
dr Marcin Berent
dr Natalia Daśko
dr Anna Frydrych-Depka
dr Natalia Karczewska-Kamińska
dr Maja Klubińska
dr Tomasz Kucharski
dr Karolina Rokicka-Murszewska
dr Leszek Stępka
dr Dorota Sylwestrzak
dr Małgorzata Szalewska
dr Wojciech Włoch
mgr Marcin Drewek

Przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich:
mgr Wojciech Kiełbasiński
mgr Marek Słupczewski

Przedstawiciele studentów:
Arleta Kindel
Mateusz Rybka

Przedstawiciele związków zawodowych:
mgr Grażyna Kasprzak – Związek Nauczycielstwa Polskiego
dr Karolina Karpus – NSZZ Solidarność

Członkowie z głosem doradczym (nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego):

prof. dr hab. Mirosław Bączyk
dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK
prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski

Protokolant:
mgr Joanna Hajduk
mgr Katarzyna Siódmiak