Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Rada Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne

Harmonogram posiedzeń Rady Dyscypliny Nauki Prawne

W sprawach dotyczących działalności Rady Dyscypliny Nauki Prawne korespondencję mailową prosimy kierować na adres: rada.dyscypliny.wpia@umk.pl.

Skład Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne
w roku akademickim 2023/2024

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Prawne:
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Dyżur: czwartek godz. 11:00-12:00
Pokój nr 17

Dziekan:
prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Prodziekani:
dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK
dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK
dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK

Profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na Wydziale:
prof.dr hab. Bożena Gronowska
prof. dr hab. Danuta Janicka
prof. dr hab. Marek Kalinowski
prof. dr hab. Marek Kolasiński
prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek
prof. dr hab. Arkadiusz Lach
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
prof. dr hab. Andrzej Sokala
dr hab. Marta Baranowska, prof. UMK
dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska, prof. UMK
dr hab. Tomasz Brzezicki, prof. UMK
dr hab. Anna Brzezińska-Rawa, prof. UMK
dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. UMK
dr hab. Ewa Gajda, prof. UMK
dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK
dr hab. Marcin Kałduński, prof. UMK
dr hab. Marcin Kilanowski, prof. UMK
dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK
dr hab. Milena Korycka-Zirk, prof. UMK
dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK
dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK
dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz, prof. UMK
dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK
dr hab. Henryk Nowicki, prof. UMK
dr hab. Paweł Nowicki, prof. UMK
dr hab. Tomasz Oczkowski, prof. UMK
dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK
dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK
dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, prof. UMK
dr hab. Anna Tarnowska, prof. UMK
dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK
dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK
dr hab. Janusz Bojarski
dr hab. Michał Leciak
dr hab. Dorota Sylwestrzak
dr hab. Iwona Wróblewska

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
dr Marcin Berent
dr Natalia Daśko
dr Anna Frydrych-Depka
dr Natalia Karczewska-Kamińska
dr Maja Klubińska
dr Tomasz Kucharski
dr Karolina Rokicka-Murszewska
dr Leszek Stępka
dr Wojciech Włoch
dr Maciej Żenkiewicz

Przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich:
mgr Wojciech Kiełbasiński
mgr Marcin Dorochowicz

Przedstawiciele studentów:
Grzegorz Wiśniewski
Dominik Sowul

Przedstawiciele związków zawodowych:
mgr Joanna Kowalewska – Związek Nauczycielstwa Polskiego
dr Karolina Karpus – NSZZ Solidarność

Członkowie z głosem doradczym (nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego):

prof. dr hab. Mirosław Bączyk
dr hab. Andrzej Gaca, prof. UMK
dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK

Protokolant:
mgr Katarzyna Siódmiak