Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Rada Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji

Skład Rady Wydziału Prawa i Administracji
w roku akademickim 2017/2018

Przewodniczący – Dziekan:
prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Prodziekani:
prof. dr hab. Bożena Gronowska
dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK
dr hab. Piotr Rączka

Profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na Wydziale:
prof. dr hab. dr h.c. Bogumił Brzeziński
prof. dr hab. Jan Galster
prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz
prof. dr hab. Danuta Janicka
prof. dr hab. Marek Kalinowski
prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek
prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
prof. dr hab. Andrzej Sokala
prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski
dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK
dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK
dr hab. Mirosław Bączyk, prof. UMK
dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK
dr hab. Andrzej Gaca, prof. UMK
dr hab. Marek Kolasiński, prof. UMK
dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK
dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK
dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK
dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK
dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK
dr hab. Małgorzata Świderska, prof. UMK
dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK
dr hab. Janusz Bojarski
dr hab. Milena Korycka-Zirk
dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka
dr hab. Henryk Nowicki
dr hab. Tomasz Oczkowski
dr hab. Jan Piątkowski
dr hab. Monika Wałachowska
dr hab. Konrad Zacharzewski

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
dr Marcin Kałduński
mgr Ewa Kabza
dr Maja Klubińska
dr Agnieszka Laskowska-Hulisz
dr Michał Leciak
mgr Marcin Drewek
dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska

 

Przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich:
mgr Agnieszka Barańska

Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
Ireneusz Chełminiak

Przedstawiciele studentów:
Mateusz Brygman
Mateusz Brzeziński
Wioletta Dudziec
Karolina Karpeta
Michał Kosecki
Wojciech Kiełbasiński
Marek Kuczborski
Wojciech Kućmaja
Oliwia Lewicka
Wojciech Miller
Bartłomiej Rosiak
Klaudia Zawal

Przedstawiciele związków zawodowych:
dr Karolina Karpus – NSZZ “Solidarność”
mgr Marzenna Rasztubowicz – ZNP

Emerytowani profesorowie:
prof. dr hab. Andrzej Borodo
prof. dr hab. Marian Filar
prof. dr hab. Janusz Gilas
prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
prof. dr hab. Janusz Justyński
prof. dr hab. Mariusz Kulicki
prof. dr hab. Ewa Kustra
prof. dr hab. Kazimierz Lubiński
prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
prof. dr hab. Jan Łopuski
prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz
prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz
prof. dr hab. Leopold Stecki
dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof. UMK
dr hab. Zbigniew Kwaśniewski, prof. UMK
dr hab. Wiesław Mossakowski, prof. UMK

Sekretarz:
mgr Elżbieta Wysocka

Protokolant:
mgr Joanna Hajduk