Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Harmonogram posiedzeń Rady Dyscypliny Naukowej

Terminarz posiedzeń Rady Dyscypliny  Naukowej – Nauki Prawne  na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu

w roku akademickim 2020/2021:

20        października 2020 r.           – wtorek –      godz. 12.00  – nie odbyło się

24        listopada 2020 r.                  – wtorek –      godz. 12.00

15        grudnia 2020 r.                     – wtorek –      godz. 12.00

19        stycznia 2021 r.                     – wtorek –      godz. 12.00

16        lutego 2021 r.                        – wtorek –      godz. 12.00

16        marca 2021 r.                        – wtorek –      godz. 12.00

20        kwietnia 2021 r.                    – wtorek –      godz. 12.00

18        maja 2021 r.                          – wtorek –      godz. 12.00

22        czerwca 2021 r.                     – wtorek –      godz. 12.00

14        września 2021 r.                   – wtorek –      godz. 12.00