Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Władze Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu


Dziekan Wydziału
Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Pokój nr 12
e-mail: zbywit@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):

Dyżury w okresie wakacyjnym 2020/2021:

poniedziałki:

19 lipca 2021 r. w godz. 9.00 – 10.30

26 lipca 2021 r. w godz. 9.00 – 10.30

2 sierpnia 2021 r. w godz. 9.00 – 10.30

30 sierpnia 2021 r. w godz. 9.00 – 10.30

Podczas dyżuru Dziekan nie rozpatruje spraw studenckich

W sprawach studenckich wymagających wydania decyzji na podstawie przepisów Regulaminu studiów wnioski proszę kierować na adres: dziekanat.wpia@umk.pl


Prodziekan ds. Studenckich
Dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

pokój nr 38
W sprawach studenckich wymagających wydania decyzji na podstawie przepisów Regulaminu studiów wnioski proszę kierować na adres: dziekanat.wpia@umk.pl

Dni i godziny przyjęć w semestrze letnim 2020/21 oraz w okresie wakacyjnym:
poniedziałek: 9:00

Uwaga! Dyżur w dniu 5 lipca 2021 r. jest odwołany w związku z urlopem wypoczynkowym.

Uprzejmie informujemy,  że dyżury dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają się we wskazanych dniach i godzinach wyłącznie w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams: raczka@o365.umk.pl

Dyżury dla studentów niestacjonarnych:

Dyżury przeznaczone są zarówno dla studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.


Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą
Dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK

Pokój nr 9
e-mail: mserowaniec@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
środa: godz. 11:00-12:00

 Urlop wypoczynkowy: 19-31 lipca br.


Prodziekan Wydziału ds. Ekonomicznych i Rozwoju
Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK

Pokój nr 9
e-mail: rekowski@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
czwartek: godz. 12:00-13:00