Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Władze Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu


Dziekan Wydziału
Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Pokój nr 12
e-mail: zbywit@umk.pl

Uwaga!
Dyżur Pana Dziekana prof. dr. hab. Zbigniewa Witkowskiego w dniu 29 listopada br. został odwołany z powodu urlopu. Za utrudnienia przepraszamy.

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):

poniedziałki: 10.00-10.45

Podczas dyżuru Dziekan nie rozpatruje spraw studenckich

W sprawach studenckich wymagających wydania decyzji na podstawie przepisów Regulaminu studiów wnioski proszę kierować na adres:
dziekanat.wpia@umk.pl


Prodziekan ds. Studenckich
Dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

pokój nr 38
W sprawach studenckich wymagających wydania decyzji na podstawie przepisów Regulaminu studiów wnioski proszę kierować na adres:
dziekanat.wpia@umk.pl

Uprzejmie informujemy,  że dyżury dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają się we wskazanych dniach i godzinach zarówno w formie stacjonarnej, jak i w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams: raczka@o365.umk.pl

Dni i godziny przyjęć w semestrze zimowym 2021/22:
poniedziałek 11.30
środa 9.15

Dyżury dla studentów niestacjonarnych:
16.10.2021 r. godz. 9.30
6.11.2021 r. godz. 11.30
5.12.2021 r. godz. 13.10

Uprzejmie informujemy, że dyżur zaplanowany na 6 grudnia 2021 r. został odwołany z powodu wyjazdu służbowego. Za utrudnienia przepraszamy.

Dyżury przeznaczone są zarówno dla studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Zakres obowiązków:

 1. Organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie procesu dydaktycznego na Wydziale.
 2. Organizowanie roku akademickiego na Wydziale.
 3. Nadzór nad sprawami socjalno-bytowymi studentów Wydziału.
 4. Nadzór nad praktykami i stażami studentów Wydziału.
 5. Rozstrzyganie w sprawach indywidualnych studentów Wydziału, a w szczególności wydawanie rozstrzygnięć indywidualnych w zakresie określonym Regulaminem studiów.
 6. Współdziałanie z komisjami rekrutacyjnymi w zakresie naboru kandydatów na studia prowadzone na Wydziale.
 7. Wspomaganie działań związanych z oceną zajęć dydaktycznych i oceną jakości kształcenia.
 8. Współpraca z organizacjami studenckimi, w tym samorządem studenckim, a także nadzór nad studenckim ruchem naukowym (studenckimi kołami naukowymi) i wydziałowymi komisjami studenckimi.
 9. Merytoryczny nadzór nad działalnością dziekanatów w sprawach dotyczących studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych.

Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą
Dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK

Pokój nr 9
e-mail: international.law@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
wtorek: godz. 10:00-11:00

Dyżur odbywa się zarówno w formie stacjonarnej, jak i w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams: mserowaniec@o365.umk.pl

Uprzejmie informuję,  że w związku z wyjazdem służbowym dyżur zaplanowany na 19 października został odwołany.  Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszam.

Zakres obowiązków:

 1. Koordynacja działań w zakresie pozyskiwania grantów na rzecz umiędzynarodowienia pracy naukowo-dydaktycznej Wydziału.
 2. Podpisywanie umów bilateralnych w zakresie mobilności studentów i nauczycieli akademickich.
 3. Pozyskiwanie nowych partnerów zagranicznych dla celów naukowych i dydaktycznych.
 4. Monitorowanie realizacji zawartych umów międzynarodowych.
 5. Informowanie studentów i pracowników Wydziału o aktualnych możliwościach korzystania z wyjazdów zagranicznych (staże, praktyki, szkoły letnie).
 6. Bieżący kontakt z gośćmi krajowymi i zagranicznymi Wydziału.
 7. Koordynacja angielskojęzycznej oferty dydaktycznej dla studentów polskich i zagranicznych.
 8. Opracowywanie materiałów promujących Wydział w kontaktach zagranicznych.
 9. Koordynowanie bieżących spraw dotyczących prawidłowego funkcjonowania Wydziału.
 10. Koordynacja programu YUFE.

Prodziekan Wydziału ds. Ekonomicznych i Rozwoju
Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK

Pokój nr 9
e-mail: rekowski@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
piątek: godz. 9:00-10:00

Zakres obowiązków:

 1. Regularna kontrola wydatków Wydziału.
 2. Rekomendacje dotyczące niezbędnych inwestycji i bieżących zakupów dla Wydziału.
 3. Koordynacja ewaluacji dyscypliny nauki prawne.
 4. Przygotowywanie preliminarza finansowego Wydziału w kolejnym roku akademickim.
 5. Bieżąca kontrola stanu finansowego Wydziału.
 6. Monitorowanie zasadności wydatków jednostek organizacyjnych Wydziału.
 7. Kontrola obciążeń dydaktycznych pracowników Katedr z punktu widzenia racjonalizacji ekonomicznej.
 8. Konsultacje w zakresie dodatków i nagród dziekańskich dla wszystkich pracowników Wydziału.
 9. Czuwanie nad płynnością finansową Wydziału.