Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Władze Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu


Dziekan Wydziału
Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Pokój nr 12
e-mail: zbywit@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
poniedziałek: godz. 08:30-09:30
Podczas dyżuru Dziekan nie rozpatruje spraw studenckich

Dziekan prof. dr hab. Zbigniew Witkowski będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym w dniach:


Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Prof. dr hab. Bożena Gronowska

Pokój nr 17
e-mail: bogro@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
poniedziałek: godz. 12:00-13:00

Pani Prodziekan prof. dr hab. Bożena Gronowska będzie przebywała na urlopie wypoczynkowym w dniach:


Prodziekan Wydziału ds. Ekonomicznych i Rozwoju
Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK

Pokój nr 8
e-mail: rekowski@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
poniedziałek: godz. 12:00-13:00

Pan Prodziekan dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym w dniach:


Prodziekan ds. Studenckich
Dr hab. Piotr Rączka

pokój nr 38
e-mail: prodziekan-raczka@umk.pl

Dni i godziny przyjęć:
wtorek: godz. 10:00

Dyżury przeznaczone są zarówno dla studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych

Pan Prodziekan dr hab. Piotr Rączka będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym w dniach:


Sekretarz Kolegium Dziekańskiego – Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacyjnych
Dr Maciej Serowaniec

pokój nr 222
e-mail: mserowaniec@umk.pl

Dni i godziny przyjęć:
wtorek: godz. 10.00-11.00

Dr Maciej Serowaniec będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym w dniach: