Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Władze Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu


Dziekan Wydziału
Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Pokój nr 12
e-mail: zbywit@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
poniedziałek: godz. 08:30-09:30
Podczas dyżuru Dziekan nie rozpatruje spraw studenckich

 


Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Prof. dr hab. Bożena Gronowska

Pokój nr 17
e-mail: bogro@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
poniedziałek: godz. 12:00-13:00


Prodziekan Wydziału ds. Ekonomicznych i Rozwoju
Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK

Pokój nr 8
e-mail: rekowski@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
czwartek: godz. 12:00-13:00

 


Prodziekan ds. Studenckich
Dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

pokój nr 38
e-mail: prodziekan-raczka@umk.pl

 

Dni i godziny przyjęć:
poniedziałek: godz. 11.00
wtorek: 10.00

Dyżury dla studentów niestacjonarnych będą się odbywać w następujących terminach:
23.02.2019 r. godz. 10.00
23.03.2019 r. godz.   9.00
27.04.2019 r. godz. 13.00
25.05.2019 r. godz. 13.00
8.06.2019 r. godz. 13.00

Dyżury przeznaczone są zarówno dla studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.


Sekretarz Kolegium Dziekańskiego – Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacyjnych
Dr Maciej Serowaniec

pokój nr 222
e-mail: mserowaniec@umk.pl

Dni i godziny przyjęć:
wtorek: godz. 10.00-11.00