Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Władze Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu


Dziekan Wydziału
Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Pokój nr 12
e-mail: zbywit@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):

Dyżury w semestrze zimowym 2021/2022:

poniedziałki: 10.00-10.45

Podczas dyżuru Dziekan nie rozpatruje spraw studenckich

W sprawach studenckich wymagających wydania decyzji na podstawie przepisów Regulaminu studiów wnioski proszę kierować na adres:
dziekanat.wpia@umk.pl


Prodziekan ds. Studenckich
Dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

pokój nr 38
W sprawach studenckich wymagających wydania decyzji na podstawie przepisów Regulaminu studiów wnioski proszę kierować na adres:
dziekanat.wpia@umk.pl

Uprzejmie informujemy,  że dyżury dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają się we wskazanych dniach i godzinach zarówno w formie stacjonarnej, jak i w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams: raczka@o365.umk.pl

Dni i godziny przyjęć we wrześniu oraz w semestrze zimowym 2021/22:
wtorek 10.45
środa 9.15

Dyżury dla studentów niestacjonarnych:

Dyżury przeznaczone są zarówno dla studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.


Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą
Dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK

Pokój nr 9
e-mail: mserowaniec@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
środa: godz. 11:00-12:00

 


Prodziekan Wydziału ds. Ekonomicznych i Rozwoju
Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK

Pokój nr 9
e-mail: rekowski@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
czwartek: godz. 12:00-13:00