Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Samorząd Studencki Wydziału Prawa i Administracji

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest powołana do reprezentowania interesów ogółu studentów naszego Wydziału, w szczególności do reprezentacji przed władzami Wydziału, władzami UMK, a także poza Uniwersytetem. Pozostałe równie istotne zadania to indywidualna obrona praw studentów i wspieranie w zapewnieniu studentom jak najlepszych warunków do życia i nauki. Członkowie WRSS poprzez uczestnictwo w komisjach współdecydują o sprawach socjalnych oraz naukowych dotyczących studentów.

WRSS jest organem pozwalającym realizować indywidualne inicjatywy podjęte przez jej członków, często na wniosek studentów, mające na celu poprawę warunków nauki oraz rozwijanie umiejętności studentów. Prowadzimy także akcje charytatywne i społeczne. Do wszystkiego co robimy staramy się podchodzić z jak największą pasją i zaangażowaniem.

Działalność samorządowa oparta jest na współpracy z kołami naukowymi oraz innymi organizacjami studenckimi działającymi na wydziale, jak również na innych uczelniach, a także z Parlamentem Studentów RP. Samorząd działa w granicach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym, przepisach wykonawczych do tej ustawy, Statucie UMK oraz Regulaminie Samorządu Studenckiego UMK.


Kontakt:

email: wrss.wpia.umk@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/wrsswpiaumk

Twitter: https://twitter.com/SamorzadWPiAUMK

Instagram: samorzad_wpia_umk

Siedziba: Centrum Aktywności Studentów

Spotkania:

W celu umówienia spotkania uprzejmie prosimy o kontakt przez profil Samorządu Studenckiego WPiA na portalu Facebook.


Regulamin Samorządu Studenckiego UMK

Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2019 r.

Regulamin świadczeń dla studentów


SKŁAD WRSS WPiA UMK – kadencja 2020-2022:

PRZEWODNICZĄCY: Michał Ochociński
WICEPRZEWODNICZĄCY: Hubert Żurkiewicz
CZŁONKOWIE MANDATOWI: Inga Formela, Maciej Urbański, Jan Janukowicz

Samorząd Studencki UMK
http://www.samorzad.umk.pl/

PEŁNOMOCNICY KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO:
PEŁNOMOCNIK DS. INWESTYCYJNYCH – Jan Janukowicz
PEŁNOMOCNIK DS. KULTURY I PROMOCJI – Inga Formela
PEŁNOMOCNIK DS. NAUKOWYCH – Maciej Urbański
PEŁNOMOCNIK DS. ORGANIZACYJNYCH – Hubert Żurkiewicz
PEŁNOMOCNIK DS. SPORTOWYCH, WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ – Michał Ochociński

PRZEDSTAWICIELE WE WŁADZACH SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UMK W TORUNIU:

Senat UMK
Marcin Dorochowicz

Rada Studentów Samorządu Głównego UMK
Michał Ochociński

Rada Dziekańska
Inga Formela
Jan Janukowicz
Michał Ochociński
Hubert Żurkiewicz

Pełny skład Rady znajduje się pod linkiem:
https://www.law.umk.pl/wydzial/rada-dziekanska/

Rada Dyscypliny Naukowej – Nauki prawne
Malwina Jaskólska
Maciej Urbański

Pełny skład Rady znajduje się pod linkiem:
https://www.law.umk.pl/wydzial/rada-wydzialu/


POMOC MATERIALNA

Skład orzekający WPiA 2023/2024

  1. mgr Kamila Pancewicz
  2. Wiktoria Nowaczyk
  3. Jakub Baś

STUDENCI WPIA WCHODZĄCY W SKŁAD KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU :

Mateusz Cisewski
Oliwia Lewandowska
Julia Przeradzka
Filip Krokos
Mateusz Rybka
Mikołaj Dulkowski


PATRONAT HONOROWY

Aby uzyskać patronat honorowy Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu należy dostarczyć osobiście do biura Samorządu lub wysłać na adres e-mail: wrss.wpia.umk@gmail.com lub wrzucić do skrzynki na wnioski mieszczącej się przy biurze Samorządu wraz z programem i zgodą na organizację wydarzenia.


MATERIAŁY PROMOCYJNE:
1. LOGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WPiA:

2. PREZENTACJE WPIA:


ORGANIZACJA KONFERENCJI – WZORY WNIOSKÓW [proszę o wstawienie przesłanych plików]

Inne informacje znajdują się tutaj -> https://www.umk.pl/badania/konferencje/


COPERNICADA WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Jako Samorząd WPiA mamy przyjemność ogłosić, że wystartowały zgłoszenia do VI edycji Międzywydziałowej Olimpiady Copernicada!
W tym roku możemy wziąć udział w 11 dyscyplinach.

Jak się zapisać?

Na Copernicadę może się zgłosić każdy student, który będzie reprezentował daną dyscyplinę. W niektórych przypadkach konieczne będzie przeprowadzenie eliminacji wewnątrzwydziałowych – ponieważ wydział reprezentować może jedna drużyna z każdej dyscypliny. Właściwe linki dotyczące terminów zgłoszeń i rozgrywek znajdują się poniżej.

Jako WPiA wygrywaliśmy już w przeszłości Copernicadę, nie widzimy zatem innej możliwości niż utrzymanie tej złotej passy. Szanse na wygraną w ogólnej klasyfikacji są ogromne – mamy bardzo wielu wspaniałych sportowców, dlatego może czekamy właśnie na Ciebie! Pomóż nam w drodze do zwycięstwa, zgłoś się i przywieź puchar Copernicady na WPiA!

Dodatkowo – każdy reprezentant Wydziału Prawa i Administracji UMK otrzyma wydziałową koszulkę, by reprezentować w niej wydział podczas rozgrywek – warunkiem otrzymania koszulki jest wykonanie w niej zdjęcia na zawodach sportowych.
REGULAMIN: https://copernicada.umk.pl/pages/regulamin_OM/
LINK DO ZGŁOSZEŃ: https://copernicada.umk.pl/pages/zgloszenia_do_OM/

Śledź Samorząd na Facebooku, na którym będą udostępniane szczegółowe informacje!

Rywalizacja toczy się w następujących dyscyplinach:
1. Ergometr
2. Pływanie
3. Tenis Stołowy
4. Szachy
5. Judo
6. Badminton
7. Kosz 3×3 (k i m)
8. Piłka siatkowa (k i m)
9. Futsal półfinał
10. Futsal finał

KOORDYNATOR WYDZIAŁOWY:         Hubert Żurkiewicz