Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Projekty badawcze realizowane na WPiA

Pozycja i dorobek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu są znaczące. Inicjowane, kończone i kontynuowane badania mają zazwyczaj duże znaczenie teoretyczne oraz wielką doniosłość dla praktyki prawniczej oraz dla wymiaru sprawiedliwości.

Granty realizowane na Wydziale Prawa i Administracji UMK:

 

Kierownik: dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

Konkurs: OPUS 18

Temat: Wykładnia prawa podatkowego w kontekście upływu czasu

Przyznana kwota: 393 962 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020


Kierownik: mgr Marek Słupczewski

Konkurs: PRELUDIUM 17

Temat: Zestawienie obszarów dopuszczalności stosowania rozumowania per analogiam w prawie podatkowym polskim oraz wybranych krajach europejskich

Przyznana kwota: 139 894 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-02-05


Kierownik: dr Natalia Daśko

Konkurs: MINIATURA 3

Temat: Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym – racjonalna polityka kryminalna, czy populizm penalny? Analiza rozwiązań amerykańskich.

Przyznana kwota: 15 073 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-12-20


Kierownik: dr Anna Katarzyna Napiórkowska

Konkurs: MINIATURA 3

Temat: Ograniczona zdolność do pracy a system ubezpieczenia społecznego – badania prawnoporównawcze

Przyznana kwota: 16 177 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-12-19


Kierownik: dr Tomasz Jasiakiewicz

Konkurs: MINIATURA 3

Temat: Wykładnia testamentów w prawie polskim i obcym

Przyznana kwota: 8 690 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-11-07


Kierownik: mgr Mateusz Lewandowski

Konkurs: PRELUDIUM 15

Temat: Opodatkowanie sektora energetycznego w świetle bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju

Przyznana kwota: 64 867 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-10-01


Kierownik: dr hab. Marcin Kałduński, prof. UMK

Konkurs: OPUS 15

Temat: Zasada wzajemności w prawie międzynarodowym

Przyznana kwota: 466 220 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-09-30


Kierownik: prof. dr hab. Marek Kolasiński

Konkurs: OPUS 15

Temat: Praktyki rynkowe Google w świetle prawa antymonopolowego Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych

Przyznana kwota: 210 150 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-01-28


Kierownik: dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK

Konkurs: OPUS 15

Temat: Konstytucjonalizm nieliberalny w Polsce i na Węgrzech.

Przyznana kwota: 336 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-01-15


Kierownik: dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK

Konkurs: MINIATURA 2

Temat: Najwyższe organy kontroli w systemach konstytucyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej

Przyznana kwota: 6 490 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-08-16


 Kierownik: dr Marcin Berent

Konkurs: PRELUDIUM 14

Temat: Usiłowanie nieudolne przestępstwa w polskim prawie karnym

Przyznana kwota: 97 705 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-08-10


 Kierownik: dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK

Konkurs: OPUS 14

Temat: Fideikomisy familijne w Drugiej Rzeczypospolitej w świetle orzecznictwa sądów cywilnych. Dzieje funkcjonowania feudalnej instytucji prawnej w obrocie prawnym państwa

Przyznana kwota: 324 540 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-06-26


Kierownik: prof. dr hab. Arkadiusz Lach

Konkurs: OPUS 13

Temat: Prewencja indywidualna jako uzasadnienie wprowadzenia i stosowania instytucji karnoprocesowych

Przyznana kwota: 148 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-01-25


Kierownik: dr Julia Kapelańska-Pręgowska

Konkurs: MINIATURA 1

Temat: Ewolucja znaczenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w systemie źródeł prawa międzynarodowego praw człowieka

Przyznana kwota: 9 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-12-23


Kierownik: dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK

Konkurs: OPUS 12

Temat: Karnoprawne i kryminologiczne aspekty fałszowania towarów i produktów leczniczych

Przyznana kwota: 410 701 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-10-02


Kierownik: dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK

Konkurs: OPUS 12

Temat: Znaczenie świadomości podatnika dla powstawania zobowiązań podatkowych i ich wymiaru

Przyznana kwota: 97 701 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-10


Kierownik: dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska

Konkurs: SONATA BIS 6

Temat: Problemy nowoczesnych kodeksów morskich

Przyznana kwota: 322 191 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-04-06


Kierownik: dr Anna Tarnowska

Konkurs: OPUS 11

Temat: Delegacja prawodawcza w demokracji reprezentatywnej

Przyznana kwota: 223 331 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-03-01


Kierownik: dr Ewa Prejs

Konkurs: OPUS 11

Temat: Zasada zdolności do świadczenia podatkowego

Przyznana kwota: 107 848 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-02-03


Kierownik: dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

Konkurs: OPUS 11

Temat: Akty interpretacyjne w prawie podatkowym – między pomocniczością, elastycznością a dezintegracją systemu prawa podatkowego

Przyznana kwota: 82 296 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-27


Kierownik: prof. dr hab. Marek Kolasiński 

Konkurs: OPUS 10

Temat: Analiza prawna eliminowania, ograniczania i zniekształcania konkurencji w sferze organizacji rywalizacji sportowej w Polsce na tle prawa Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych

Przyznana kwota: 144 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-08-05