Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Dla Pracownika

 

Informacje dotyczące podziału środków na działalność badawczą w 2023 roku

Pismo z 23 października (377 KB)

Informacja o podziale środków – czerwiec 2023 (161 KB)

Pismo z 23 marca (334 KB)

Pismo z 9 marca (576 KB)


Pismo Dziekana – projekty badawcze marzec_2023 (971 KB)

Formularz wniosku- projekty badawcze_marzec 2023 (18 KB)

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej 24.03.2023 – informacja o podziale środków na Katedry (335 KB)

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej 24.03.2023 – informacja o podziale środków (353 KB)


Pismo do Kierowników Katedr (324 KB)

Pismo do Pracowników Wydziału (1,15 MB)

Formularz wniosku (96 KB)

Skład Komisji Budżetowej (2020-2024) (200 KB)

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej 27.01.2023 – informacja o podziale środków (322 KB)


Informacje dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

Procedura realizacji wyjazdu w ramach programu Erasmus+


Granty i stypendia dla pracowników i doktorantów

Granty i stypendia – listopad 2023

 


W związku z koniecznością systematycznego wprowadzania danych dotyczących Konferencji Naukowych oraz Projektów Badawczych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym “Pol-on” występując do Dziekana o zgodę na wyjazd konferencyjny lub organizację Konferencji na WPiA uprzejmie prosimy o korzystanie z poniższych formularzy zgłoszeniowych:

 

  1. Karta-konferencyjna (42 KB)
  2. Wniosek w sprawie organizacji konferencji
  3. Zgłoszenie krajowych i międzynarodowych projektów badawczych
  4. Wzór sprawozdania z konferencji do POLONu (17 KB)