Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Prawo

Pięcioletnie studia prawnicze są jedyną drogą wiodącą do przedsionków Temidy: na aplikacje sądowe, adwokackie, prokuratorskie, radcowskie czy notarialne. Dają one absolwentowi nie tylko znakomitą orientację teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne w zakresie stanowienia i funkcjonowania prawa. Atutem studiów prawniczych na WPiA UMK jest bardzo urozmaicony program – oprócz przedmiotów obligatoryjnych są także liczne przedmioty fakultatywne, dające możliwość przyszłego specjalizowania się na przykład w takich dziedzinach, jak: prawo ubezpieczeniowe, prawo medyczne, prawo morskie, polityka kryminalna i wielu innych. Absolwent zyskuje wiedzę umożliwiającą pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania, a także ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego poprzez uzyskiwanie uprawnień do pełnienia obowiązków w organach wymiaru sprawiedliwości, jak też administracji publicznej.

Prawo stacjonarne

Prawo niestacjonarne