Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Rada Dziekańska

Przewodniczący – Dziekan:
prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Prodziekani:
dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK
dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK
dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Prawne:
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

Kierownicy Katedr:
prof. dr hab. Bożena Gronowska
prof. dr hab. Danuta Janicka
prof. dr hab. Arkadiusz Lach
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK
dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK
dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK
dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK
dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK
dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK
dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz

Kierownik Dziekanatu:
mgr Katarzyna Kiljan

Przedstawiciele studentów:

Bartosz Jabłoński
Oliwia Jankowiak
Michalina Pawłowska
Michał Ochociński

Przedstawiciele związków zawodowych (z głosem doradczym):
dr Leszek Stępka – NSZZ “Solidarność”

Terminarz posiedzeń Rady Dziekańskiej Wydziału Prawa i Administracji w roku akademickim 2023/2024 (203 KB)