Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Rada Dziekańska

Przewodniczący – Dziekan:
prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Prodziekani:
dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK
dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK
dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne:
prof. dr hab. Bożena Gronowska

Kierownicy Katedr:
prof. dr hab. Danuta Janicka
prof. dr hab. Mirosław Bączyk
prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek
prof. dr hab. Arkadiusz Lach
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
prof. dr hab. Andrzej Sokala
prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski
dr hab. Marcin Kilanowski, prof. UMK
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK
dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK
dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK

Kierownik Dziekanatu:
mgr Elżbieta Wysocka

Przedstawiciele studentów:
Mateusz Cisewski
Oliwia Lewandowska
Filip Krokos

Przedstawiciele związków zawodowych (z głosem doradczym):
dr Leszek Stępka – NSZZ “Solidarność”