ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wzory wniosków dla Studentów

ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWYCH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością systematycznego wprowadzania danych dotyczących Konferencji Naukowych organizowanych przez Koła Naukowe występując do Dziekana o zgodę na wyjazd konferencyjny lub organizację Konferencji na WPiA uprzejmie prosimy o korzystanie z poniższych formularzy zgłoszeniowych:

ORGANIZACJA KONFERENCJI – WZORY WNIOSKÓW

Karta konferencyjna (39 KB)

Wniosek w sprawie organizacji konferencji (37 KB)

Wniosek o dofinansowanie (42 KB)

Regulamin korzystania ze środków (23 KB)

Informacje dla członków kół naukowych (464 KB)


WNIOSKI STUDENCKIE

Szanowni Państwo,

w sprawach studenckich zachęcamy do korzystania z poniższych formularzy wniosków:

Po wypełnieniu wniosek należy wydrukować, a następnie zanieść do odpowiedniego dziekanatu. UWAGA! Proszę pamiętać o odręcznym podpisaniu wniosku.

WNIOSEK o wyrażenie zgody na zmianę kierunku studiów (20 KB)

WNIOSEK o zezwolenie na powtarzanie roku (20 KB)

WNIOSEK o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu (20 KB)

WNIOSEK o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego (19 KB)

WNIOSEK o zwolnienie z czesnego – studenci od roku akademickiego 2019-20 (21 KB)

WNIOSEK o zwolnienie z czesnego – studenci od roku akademickiego 2015-16 (21 KB)

WNIOSEK o zmianę formy studiów (18 KB)

WNIOSEK o zaliczenie zajęć obowiązkowych (21 KB)

WNIOSEK o zaliczenie zajęć na podstawie wykonanych prac badawczych (21 KB)

WNIOSEK o wyrażenie zgody na wznowienie studiów (19 KB)

WNIOSEK o warunkowy wpis na kolejny rok studiów (497 KB)

WNIOSEK o skreślenie z listy studentów (18 KB)

Wniosek o rejestrację / wyrejestrowanie przedmiotu w USOS (18 KB)

Wniosek o zmianę grupy zajęciowej (15 KB)

WNIOSEK o udzielenie urlopu studenckiego (21 KB)

Wniosek o Indywidualną Organizację Studiów (22 KB)

Wniosek o Indywidualny Plan Studiów z wzorem załącznika (21 KB)

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

WNIOSEK o zwrot nadpłaty

Oświadczenie-o-zmianie systemu płatności (14 KB)

Wniosek najlepszy student (14 KB)

Wniosek najlepszy absolwent (40 KB)

WNIOSEK wyróżnienie za rozsławienie imienia Uniwersytetu na arenie międzynarodowej


Przydatne dokumenty:

Regulamin studiów – Uchwała Nr 57 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2015 r. Regulamin studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uchwała nr 11/DO/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie kryteriów przyznawania oraz zasad studiowania w ramach Indywidualnego Planu Studiów