Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe – program studiów (613 KB)

Doradztwo podatkowe – plan studiów stacjonarnych (212 KB)

 

Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć – Doradztwo podatkowe I rok – sem. zimowy 2018-2019 (287 KB)

Harmonogram zajęć – Doradztwo podatkowe II rok – sem. zimowy 2018-2019 (288 KB)

Seminaria i fakultety

Lista przedmiotów fakultatywnych 2017-18_doradztwo podatkowe II stopnia (72 KB)

Lista seminariów_doradztwo podatkowe II stopnia_2017-2018 (266 KB)

 

Dokumenty związane z tokiem studiów

Zarządzenie Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (194 KB)

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie kryteriów przyznawania oraz zasad studiowania w ramach Indywidualnego Programu Studiów (44 KB)

Zasady przepisywania ocen – wyciąg z Regulaminu Studiów (14 KB)

Uchwała Rady Wydziału z 16 stycznia 2007 r. w sprawie zasad zaliczania zajęć (85 KB)