Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Doradztwo podatkowe

Program i plan studiów

Program studiów Doradztwo podatkowe II stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (603 KB)

Program studiów Doradztwo podatkowe II stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2014-2015 (613 KB)

Plan studiów Doradztwo podatkowe II stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (204 KB)

Plan studiów Doradztwo podatkowe II stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2014-2015 (212 KB)

 

Harmonogram zajęć

Uwaga! Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020-2021 odbywają się w formie zdalnej!

Harmonogram zajęć – Doradztwo podatkowe I rok – sem. zimowy 2020-2021 (286 KB) – uwaga, zajęcia dla I roku rozpoczynają się 7.10.2020 r.

Harmonogram zajęć – Doradztwo podatkowe II rok – sem. zimowy 2020-2021 (290 KB)

 

Seminaria i fakultety

Wykaz seminariów_doradztwo podatkowe_ II stopnia_2019-2020 (256 KB)

 

 

 

Dokumenty związane z tokiem studiów

Regulamin studiów

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie kryteriów przyznawania oraz zasad studiowania w ramach Indywidualnego Programu Studiów (44 KB)

Uchwała Rady Wydziału z 16 stycznia 2007 r. w sprawie zasad zaliczania zajęć (85 KB)