Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Doradztwo podatkowe

ZAJĘCIA PRZEZNACZONE DO PRZEPROWADZENIA W FORMIE ZDALNEJ

Zajęcia w dniach 26 – 27 marca 2020 r.

Doradztwo podatkowe I rok II stopnia 26-27.03.2020 (280 KB)

Doradztwo podatkowe II rok II stopnia 26-27.03.2020 (276 KB)

Fakultety stacjonarne 27 marca 2020 r. (174 KB)

Zajęcia w dniach 30 marca – 3 kwietnia 2020 r.

Doradztwo podatkowe I rok II stopnia 30.03-3.04.2020 (290 KB)

Doradztwo podatkowe II rok II stopnia 30.03-3.04.2020 (286 KB)

Fakultety stacjonarne 3 kwietnia 2020 r. (174 KB)

Zajęcia w dniach 6 – 9 kwietnia 2020 r.

Doradztwo podatkowe I rok II stopnia 6-9.04.2020 (288 KB)

Doradztwo podatkowe II rok II stopnia 6-9.04.2020 (286 KB)

Zaległe zajęcia, które muszą być odpracowane do dnia 31 marca 2020 r.

Zajęcia przewidziane w planie w dniach 12 – 18 marca 2020 r.

Doradztwo podatkowe I rok II stopnia 12-18.03.2020 (291 KB)

Doradztwo podatkowe II rok II stopnia 12-18.03.2020 (287 KB)

Zajęcia przewidziane w planie w dniach 19 – 25 marca 2020 r.

Doradztwo podatkowe I rok II stopnia 19-25.03.2020 (291 KB)

Doradztwo podatkowe II rok II stopnia 19-25.03.2020 (287 KB)

 

Program i plan studiów

Program studiów Doradztwo podatkowe II stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (603 KB)

Program studiów Doradztwo podatkowe II stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2014-2015 (613 KB)

Plan studiów Doradztwo podatkowe II stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (204 KB)

Plan studiów Doradztwo podatkowe II stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2014-2015 (212 KB)

 

Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć – Doradztwo podatkowe I rok II stop., 2019-20 sem. letni (291 KB)

Harmonogram zajęć – Doradztwo podatkowe II rok II stop., 2019_20 sem. letni (286 KB)

Seminaria i fakultety

Wykaz seminariów_doradztwo podatkowe_ II stopnia_2019-2020 (256 KB)

Lista przedmiotów fakultatywnych studia stacjonarne sem. letni – uruchomione z podziałem na godziny (267 KB)

 

 

Dokumenty związane z tokiem studiów

Zarządzenie Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (194 KB)

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie kryteriów przyznawania oraz zasad studiowania w ramach Indywidualnego Programu Studiów (44 KB)

Zasady przepisywania ocen – wyciąg z Regulaminu Studiów (14 KB)

Uchwała Rady Wydziału z 16 stycznia 2007 r. w sprawie zasad zaliczania zajęć (85 KB)