Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Doradztwo podatkowe

Program i plan studiów

Program studiów Doradztwo podatkowe II stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (603 KB)

Program studiów Doradztwo podatkowe II stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2014-2015 (613 KB)

Plan studiów Doradztwo podatkowe II stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (204 KB)

Plan studiów Doradztwo podatkowe II stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2014-2015 (212 KB)

 

Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć – Doradztwo podatkowe I rok _sem. zimowy 2019-2020 (287 KB)

Harmonogram zajęć – Doradztwo podatkowe II rok – sem. zimowy 2019-2020 (287 KB)

Seminaria i fakultety

Lista przedmiotów fakultatywnych 2018-2019_doradztwo podatkowe II stopnia (72 KB)

Lista przedmiotów fakultatywnych_dp_semestr letni_2018-2019_z podziałem na godziny (230 KB)

Wykaz seminariów_doradztwo podatkowe_ II stopnia_2018-2019 (123 KB)

 

Dokumenty związane z tokiem studiów

Zarządzenie Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (194 KB)

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie kryteriów przyznawania oraz zasad studiowania w ramach Indywidualnego Programu Studiów (44 KB)

Zasady przepisywania ocen – wyciąg z Regulaminu Studiów (14 KB)

Uchwała Rady Wydziału z 16 stycznia 2007 r. w sprawie zasad zaliczania zajęć (85 KB)