ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Comparative Law School

Prowadzona w języku angielskim roczna Szkoła Prawa Porównawczego (Comparative Law School) jest wyjątkową ofertą dydaktyczną Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Szkoła adresowana jest zarówno do polskich studentów WPiA UMK, jak i zagranicznych studentów przyjeżdżających w ramach wymiany studenckiej (w tym zwłaszcza studentów programu Erasmus). Program uruchomiono w roku akademickim 2003/2004 i stale cieszy się dużą popularnością wśród studentów. Zajęcia w ramach Szkoły prowadzone są przez pracowników Wydziału, a także przez zagranicznych gości tzn. visiting professors. Od 2005 roku Wydział współpracuje z Międzynarodowym Centrum Studiów Prawniczych w Salzburgu, które co roku oraganizuje przyjazdy doświadczonych nauczycieli ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. W czasie każdego semestru przynajmniej jedne zajęcia w Szkole są prowadzone przez gościa z zagranicy.

REGULAMIN SZKOŁY

Regulamin Szkoły Prawa Porównawczego

OFERTA PRZEDMIOTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/21

Courses planned in academic year 2020-21

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Semestr zimowy 2020-21 e-learning

Semestr letni 2020-21 e-learning

OSOBY KONTAKTOWE

Kierownik Szkoły Prawa Porównawczego
Dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 8
e-mail: mserowaniec@umk.pl
tel. (0 56) 611 41 31

Obsługa administracyjna
mgr Joanna Hajduk
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 19
e-mail: hajduk@umk.pl
tel. (0 56) 611 40 25

ZAPISY 2020/2021

Uprzejmie informuję, że w dniach 28 września – 6 października 2020 r. będą prowadzone zapisy do Szkoły Prawa Porównawczego. Aby się zapisać, należy wysłać mailowo zgłoszenie do Pani mgr Joanny Hajduk: hajduk@umk.pl. Tylko osoby, które zgłoszą się mailowo, będą miały uprawnienia do późniejszej rejestracji internetowej na przedmioty w systemie USOSweb.

Od dnia 7 października 2020 r. od godz. 10.00 do dnia 10 października 2020 r. do końca dnia odbędzie się rejestracja internetowa w systemie USOSweb na poszczególne przedmioty. Z wyjątkiem zapisów na zajęcia z gośćmi zagranicznymi, które odbędą się w terminie późniejszym.

Aby ukończyć Szkołę i otrzymać certyfikat należy w ciągu całego roku akademickiego zaliczyć 2 wykłady, 2 konwersatoria oraz 2 zajęcia z gośćmi zagranicznymi. Wszystkie zajęcia Szkoły kończą się zaliczeniem na ocenę i oceny te liczą się do średniej do stypendium Rektora.

Szkoła zalicza przedmioty fakultatywne dla osób studiujących starszym programem (III, IV i V rok studiów prawniczych oraz wszystkie lata studiów administracyjnych) w następującym przeliczeniu:
1 wykład za 6 punktów ECTS = 3 przedmioty fakultatywne
1 konwersatorium za 4 punkty ECTS = 2 przedmioty fakultatywne
Zaliczenie przedmiotów fakultatywnych jest możliwe jedynie w przypadku realizacji całego programu Szkoły, czyli zaliczenia co najmniej 6 przedmiotów anglojęzycznych. 

Szkoła nie zalicza przedmiotów specjalizacyjnych. Osoby, które studiują na II roku studiów prawniczych oraz na doradztwie podatkowym mogą zaliczyć Szkołę jako dodatkowy moduł kształcenia, który nie zwalnia z zajęć specjalizacyjnych.