ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Comparative Law School

Prowadzona w języku angielskim roczna Szkoła Prawa Porównawczego (Comparative Law School) jest wyjątkową ofertą dydaktyczną Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Szkoła adresowana jest zarówno do polskich studentów WPiA UMK, jak i zagranicznych studentów przyjeżdżających w ramach wymiany studenckiej (w tym zwłaszcza studentów programu Erasmus). Program uruchomiono w roku akademickim 2003/2004 i stale cieszy się dużą popularnością wśród studentów. Zajęcia w ramach Szkoły prowadzone są przez pracowników Wydziału, a także przez zagranicznych gości tzn. visiting professors. Od 2005 roku Wydział współpracuje z Międzynarodowym Centrum Studiów Prawniczych w Salzburgu, które co roku oraganizuje przyjazdy doświadczonych nauczycieli ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. W czasie każdego semestru przynajmniej jedne zajęcia w Szkole są prowadzone przez gościa z zagranicy.

REGULAMIN SZKOŁY

Regulamin Szkoły Prawa Porównawczego

OFERTA PRZEDMIOTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

Courses planned in academic year 2019/20

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Semestr zimowy 2019/20
Semestr letni 2019/20

OSOBY KONTAKTOWE

Kierownik Szkoły Prawa Porównawczego
Dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 8
e-mail: mserowaniec@umk.pl
tel. (0 56) 611 41 31

Obsługa administracyjna
mgr Joanna Hajduk
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 19
e-mail: hajduk@umk.pl
tel. (0 56) 611 40 25