ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Comparative Law School

Prowadzona w języku angielskim roczna Szkoła Prawa Porównawczego (Comparative Law School) jest wyjątkową ofertą dydaktyczną Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Szkoła adresowana jest zarówno do polskich studentów WPiA UMK, jak i zagranicznych studentów przyjeżdżających w ramach wymiany studenckiej (w tym zwłaszcza studentów programu Erasmus). Program uruchomiono w roku akademickim 2003/2004 i stale cieszy się dużą popularnością wśród studentów. Zajęcia w ramach Szkoły prowadzone są przez pracowników Wydziału, a także przez zagranicznych gości tzn. visiting professors. Od 2005 roku Wydział współpracuje z Międzynarodowym Centrum Studiów Prawniczych w Salzburgu, które co roku oraganizuje przyjazdy doświadczonych nauczycieli ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. W czasie każdego semestru przynajmniej jedne zajęcia w Szkole są prowadzone przez gościa z zagranicy.

REGULAMIN SZKOŁY

Regulamin Szkoły Prawa Porównawczego

OFERTA PRZEDMIOTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/22

Courses planned in academic year 2021-22

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Semestr zimowy 2021-22 e-learning

Semestr letni 2021-22

OSOBY KONTAKTOWE

Kierownik Szkoły Prawa Porównawczego
Dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 9
e-mail: international.law@umk.pl
tel. (0 56) 611 41 31

Obsługa administracyjna
mgr Joanna Hajduk
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 19
e-mail: hajduk@umk.pl
tel. (0 56) 611 40 25

ZAPISY 2021/2022

Uprzejmie informuję, że w dniach 4 – 11 października 2021 r. będą prowadzone zapisy do Szkoły Prawa Porównawczego. Aby się zapisać, należy podejść do pokoju nr 19 i wpisać się na listę lub wysłać mailowo zgłoszenie do Pani mgr Joanny Hajduk: hajduk@umk.pl. Tylko osoby, które się zgłoszą, będą miały uprawnienia do późniejszej rejestracji internetowej na przedmioty w systemie USOSweb.

Osoby, które zapisały się na przedmioty Szkoły Prawa Porównawczego w ramach rejestracji na zajęcia ogólnouniwersyteckie, powinny zarejestrować się tylko na brakującą ilość przedmiotów, które chcą wybrać w semestrze zimowym.

Od dnia 12 października 2021 r. od godz. 10.00 do dnia 17 października 2021 r. do końca dnia odbędzie się rejestracja internetowa w systemie USOSweb na poszczególne przedmioty.

Aby ukończyć Szkołę i otrzymać certyfikat należy w ciągu całego roku akademickiego zaliczyć 2 wykłady, 2 konwersatoria oraz 2 zajęcia z gośćmi zagranicznymi. Wszystkie zajęcia Szkoły kończą się zaliczeniem na ocenę i oceny te liczą się do średniej do stypendium Rektora.

Szkoła zalicza przedmioty fakultatywne dla osób studiujących starszym programem (IV i V rok studiów prawniczych oraz wszystkie lata studiów administracyjnych) w następującym przeliczeniu:

1 wykład za 6 punktów ECTS = 3 przedmioty fakultatywne

1 konwersatorium za 4 punkty ECTS = 2 przedmioty fakultatywne

Szkoła nie zalicza przedmiotów specjalizacyjnych. Osoby, które studiują na II i III roku studiów prawniczych oraz na doradztwie podatkowym mogą zaliczyć Szkołę jako dodatkowy moduł kształcenia, który nie zwalnia z zajęć specjalizacyjnych.