Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Administracja

Dwustopniowe studia administracyjne od dawna należą do najbardziej cenionych i cieszących się największym powodzeniem na UMK kierunków. Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, zaś studia drugiego stopnia – magistra. W trakcie studiów student nabywa umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowego, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Ukończenie kierunku administracja na UMK otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej, dobrze płatnej pracy w takich dziedzinach jak gospodarka, administracja czy polityka

Administracja I stopnia – studia stacjonarne

Administracja I stopnia – studia niestacjonarne

Administracja II stopnia – studia stacjonarne

Administracja II stopnia – studia niestacjonarne