Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Szkołą Wyższą

Informacje dotyczące studiów dostępne są na stronie: https://www.econ.umk.pl/szkolenia-z-kompetencji-dla-kadry-umk/zarzadzanie-szkola-wyzsza/