Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

School of Italian Law – Szkoła Prawa Włoskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że do 15 października 2023 roku przedłużona została rekrutacja do I edycji School of Italian Law in Toruń. Szkoła Prawa Włoskiego organizowana jest przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z czołowymi włoskimi ośrodkami naukowymi – Uniwersytetem LUISS Gudio Carli w Rzymie, Uniwersytetem we Florencji oraz Uniwersytetem w Treście.


W ramach Szkoły Prawa Włoskiego odbędzie się 10 wykładów w języku angielskim o łącznym wymiarze 60 godzin dydaktycznych. W obecnej edycji kurs będzie odbywał się w formule zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.

Zajęcia będą odbywały się w trakcie tygodnia w godzinach popołudniowych (czwartek lub piątek w godz. 17.00 – 20.00).

Warunkiem ukończenia kursu będzie przygotowanie pracy zaliczeniowej.


Osoby zainteresowane udziałem w kursie  prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: international.law@umk.pl

Opłata za kurs wynosi: 900 zł (płatność jednorazowa)

Programm

School of Italian Law in Toruń/Szkoła Prawa Włoskiego

 

Lectures Number of hours
Italian constitutional history and the fundamental principles of the Republican Constitution Cristina Fasone (LUISS) 8 h
Fundamental rights under the Italian Constitution Pietro Faraguna (University of Trieste) 4 h
Introduction to constitutional adjudication in Italy Giovanni Piccirilli (LUISS) 4 h
The relationships of the Italian constitutional system with the EU and with the ECHR: a view from the courts Ilaria Del Vecchio (Presidency of the Italian Republic) 4 h
The Italian form of state: regions and local authorities Cristina Fasone (LUISS) 8 h
The Italian form of government Nicola Lupo (LUISS) 8 h
Italian Parliamentary Law Renato Ibrido (University of Florence) 8 h
Electoral law and direct democracy in Italy Nicola Lupo (LUISS) 8 h
Principles of Italian administrative law Pietro Falletta (LUISS) 4 h
Independent authorities in Italy  Marta Simoncini (LUISS) 4 h
Together: 60 h

Obsługę administracyjną Szkoły Prawa Włoskiego zapewnia:

Specjalista ds. umiędzynarodowienia

dr Aleksandra Kleśta-Nawrocka

tel. +48 56-611-40-67

e-mail: international.law@umk.pl 

pok. 130

Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu uzyskał w środowisku ogólnopolskim i międzynarodowym status wiodącego ośrodka  w zakresie badań nad współczesnym prawem i ustrojem Republiki Włoskiej. Od przeszło trzydziestu lat dzięki zaangażowaniu prof. Zbigniewa Witkowskiego systematycznie rozwija się współpraca naukowa pomiędzy Wydziałem Prawa a czołowymi włoskimi ośrodkami naukowo-badawczymi z Rzymu, Palermo, Molise, Florencji, Wenecji oraz Messyny. W ramach tej współpracy, z inicjatywy prof. Z. Witkowskiego oraz prof. Gian C. De Martina z Uniwersytetu LUISS Gudio Carli w Rzymie, już od blisko 20 lat odbywają się Polsko-Włoskie Kolokwia Prawnicze. Organizowane w cyklu dwuletnim na przemian w Polsce i we Włoszech spotkania włoskich i polskich prawników pozwalają na dyskusję o newralgicznych z punktu widzenia funkcjonowania współczesnego państwa problemach. Dotychczas tematami kolokwiów były m.in. kierunki transformacji ustrojowych, sądownictwo konstytucyjne i przemiany prawa wyborczego w obu krajach. W celu upowszechniania wyników badań naukowych systematyczne ukazują się także wspólne publikacje pokonferencyjne w prestiżowych wydawnictwach naukowych. Ważnym i prestiżowym przedsięwzięciem jest prowadzenie  Rocznika Naukowego, wydawanego w wersji papierowej i elektronicznej pn. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie/Studi polacco-italiani di Toruń, skupiającego badaczy polskich i włoskich historii, historii prawa, ustrojów państwowych oraz literaturoznawców włoskich. W 2016 r. Wydział otrzymał również zaproszenie i przystąpił do Programu Joint Master in Parliamentary Procedures and Legislative Drafting (EUPADRA) Erasmus + Programme, European Commission, organizowanego przez School of Government LUISS Guido Carli Rzym, Instituto de Derecho Parlamentario Universidad Complutense de Madrid oraz Institute of Advanced Legal Studies University of London. Obecnie w ramach konsorcjum w skład którego wchodzą Uniwersytet The Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli w Rzymie, Uniwersytet w Gandawie oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu realizowany jest projekt BETSKOL finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Hercules III na podstawie umowy EU-101015421. Jednym z  koordynatorów projektu jest prof. Maciej Serowaniec z Katedry Prawa Konstytucyjnego.