Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Praktyki studenckie

Dokumenty

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Prawo i Prawo ochrony środowiska

mgr Marcin Drewek
pokój: 131
tel.: +48-56-611-4117
e-mail: drewek@umk.pl

Informacje od Pełnomocnika

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Administracja

mgr Łukasz Maszewski
tel.: +48-56-611-4124
e-mail: maszewski@umk.pl

Informacje od Pełnomocnika

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Doradztwo podatkowe

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
tel.: +48-56-611-4126
e-mail: wmoraw@umk.pl

Informacje od Pełnomocnika