ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Informacje od Pełnomocnika – Doradztwo podatkowe

Szanowni Państwo,
dokumenty konieczne do odbycia praktyki to:
– oświadczenie o ubezpieczeniu od NNW,
– dziennik praktyk, który przynoszą Państwo do mnie i ja go ostemplowuję (kliknij, żeby pobrać dziennik praktyk),
– skierowanie na praktykę, jeżeli tego wymaga podmiot, u którego Państwo praktykują,
– umowa o praktykę, jeżeli tego wymaga podmiot, u którego Państwo praktykują.
Stawiają się Państwo z gotowymi wypełnionymi i wydrukowanymi powyżej wskazanymi dokumentami. Można je pobrać w zakładce “Praktyki”
Nie muszą Państwo mieć żadnej umowy miedzy UMK a podmiotem, u którego Państwo praktykują, o ile druga strona tego nie wymaga!


Praktyki obejmują:
a. 5 dni roboczych w kancelarii doradcy podatkowego lub radcy prawnego (adwokata) specjalizującego się w problematyce podatkowej
b. 5 dni roboczych w organie podatkowym (w tym samorządowym kolegium odwoławczym, urzędzie gminy – komórce organizacyjnej zajmującej się poborem podatków), ministerstwie finansów, urzędzie kontroli skarbowej lub sądzie administracyjnym
c. 15 dni dodatkowo w jednym ze wskazanych powyżej podmiotów, nie musi to być podmiot w którym odbywał praktykę wymienioną w pkt a i b.

Mogą Państwo dowolnie dzielić praktyki miedzy różne instytucje, mogą Państwo odbyć więcej praktyk. Trzeba je odbyć do końca studiów w dowolnym okresie, niekoniecznie w wakacje.

Osoby, które pracowały lub pracują i w ramach swojej pracy wykonują czynności zgodne z zakresem praktyki mogą uzyskać zaliczenie praktyki na podstawie zaświadczenia od swojego pracodawcy.


Zaliczenia praktyki dokonuje kierownik praktyk (Pełnomocnik Dziekana WPiA ds. Praktyk) na podstawie dziennika praktyk i pisemnej analizy podatkowej, którą student musi przygotować w trakcie jednej z praktyk.
Analiza podatkowa obejmuje analizę wybranego zagadnienia podatkowego z zakresu praktyki podmiotu, w którym student odbywa praktykę. Może stanowić ją:
– projekt ekspertyzy prawnej;
– projekt decyzji lub innego rozstrzygnięcia organu,
– projekt analizy pokontrolnej;
– projekt uzasadnienia wyroku.
Analiza podatkowa odnosi się do konkretnego stanu faktycznego, ale jej treść nie zawiera danych osobowych lub objętych tajemnicą. Do analizy student może dołączyć komentarz merytoryczny.


W sprawie praktyk w Krajowej Informacji Podatkowej proszę kontaktować się z Panem MGR Tomaszem Janickim (na adres doktorancki lub tomasz.janicki@gazeta.pl).

Pani Urszula Maszewska (Naczelnik II US w Toruniu) zaprasza studentów na praktyki w dowolnym okresie. Zapewnia, że nie będą Państwo tylko pili kawy:)

Rozmawiałem z Panem Marcinem Łobodą Dyrektorem IS w Bydgoszczy i Panią mgr Urszulą Murmiłło. Chcąc odbyć praktyki w urzędach skarbowych powinni Państwo zwracać się do właściwego urzędu skarbowego. Izba Skarbowa poinformuje naczelników o tej inicjatywie. Zresztą nie ma żadnych problemów z odbywaniem praktyk w tych organach.

W okresie akcji wypełniania PIT-ów (marzec ? kwiecień 2016 r.) planujemy zorganizować wspólnie z IS w Bydgoszczy praktyki w postaci pomocy podatnikom w wypełnianiu PIT-ów. Może to być ciekawa oferta dla osób, które zasadniczą część praktyki odbywają u doradców podatkowych, radców prawnych etc. Długość tych praktyk będzie uzależniona od woli studenta i potrzeb administracji. Mam nadzieję, ze będzie to ciekawa forma bezpośredniego kontaktu z prawem podatkowym. Więcej informacji około listopada- grudnia 2015 r.


W poniedziałek 11 maja 2015 r. rozmawiałem z Panią dr Kaliną Kunowską, która prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego w Gdańsku (www.kunowscy.gda.pl; kalina@kunowscy.gda.pl). Z chęcią przyjmie studentów na praktyki.

Praktyki w MDDP (Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy)

W sobotę 23 maja 2015 r. godz. 9.00 (sala zostanie podana do piątku) Pani Mecenas Alicja Sarna rozpoczyna proces rekrutacji na praktyki w firmie MDDP. Na spotkanie proszę zabrać CV.


Praktyka

Kancelaria Nielepkowicz&Pławiak http://www.nielepkowicz.pl/ zaprasza studentów na praktyki. Preferowana forma to praktyka polegająca na współpracy elektronicznej, bez konieczności obecności w siedzibie kancelarii.

Polecam tą ofertę zwłaszcza osobom, które zaliczają długą praktykę w organach podatkowych, jako świetną formę odbycia krótkiej (np. 5 dni) praktyki u doradcy podatkowego.

Kontakt w sprawie praktyk: biuro@nielepkowicz.pl

Możliwość odbycia praktyki u doradcy podatkowego Grzegorza Kazimierza Walkowskiego Biuro Rachunkowe ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz
grzegorzwalkowski@walkowskibiuro.pl

Pani Elżbieta Kamińska (doradca podatkowy nr 01631) jest zainteresowana przyjęciem studentów na praktyki w swojej kancelarii: Bydgoszcz, ul. Janowiecka 12,

Tel. 523796065 Mobile 691442004 e-mail: info@elkam.com www.finansetwojejfirmy.pl;


Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy

Największa w regionie (wg Rankingu Rzeczpospolitej 2015r.) kancelaria Ostrowski i Wspólnicy (http://ostrowski-legal.net/) oferuje praktyki dla studentów. Praktyki mogą mieć zróżnicowaną długość i odbywać się także w trakcie roku akademickiego.

Osoba odpowiedzialna za program praktyk w Kancelarii to Pani Beata Stefańska (doradca podatkowy)

b.stefanska@ostrowski-legal.net


Szanowni Państwo

W związku z nawiązaniem współpracy ze środowiskiem radców prawnych z Bydgoszczy poniżej wklejam list z kancelarii radców prawnych, specjalizującej się także w prawie podatkowym. Pan Mecenas Kuropatwiński jest doktorem, specjalistą w zakresie prawa cywilnego, konsulem honorowym Niemiec, a Pan mecenas Lewicki od około 20 lat zajmuje się prawem podatkowym.

W odpowiedzi na zaproszenie skierowane do radców w zakresie organizacji praktyk dla studentów kierunku doradztwa podatkowego, Kancelaria Prawnicza Lege artis Kuropatwiński Lewicki Sp. k. chciałaby zgłosić chęć udziału i gotowość przyjęcia zainteresowanych studentów. Dopuszczamy możliwość odbycia praktyk wyłącznie w siedzibie Kancelarii (konieczność osobistego stawiennictwa).
Prosimy osoby zainteresowane o kontakt z Kancelarią: sekretariat@legeartis-mkl.pl, tel. 52 349 30 59.

Z poważaniem
Joanna Sztolcman

Kancelaria Prawnicza Lege artis
Kuropatwiński Lewicki Sp. k.

www.legeartis-mkl.pl
ul. Śniadeckich 49/1
85-011 Bydgoszcz
tel./ fax +48 52 349 30 59