ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Studia doktoranckie

Wyniki rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie  w roku akademickim 2018/2019;

Lista rankingowa (65 KB)
Szczegółowe wyniki (451 KB)

 

Czteroletnie studia doktoranckie (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) w zakresie prawa, adresowane do kandydatów posiadających tytuł zawodowy magistra prawa, administracji, europeistyki lub doradztwa podatkowego, prawa ochrony środowiska, a tym samym posiadających specjalistyczną wiedzę prawniczą i przygotowanych do twórczej pracy zawodowej, umożliwiają ich uczestnikom pogłębienie i poszerzenie wiedzy w zakresie prawa i przygotowują do samodzielnej działalności badawczej oraz twórczej. Umożliwiają też uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Program studiów zapewnia przygotowanie do wszystkich wymaganych egzaminów doktorskich, a także opiekę naukową osoby, która gotowa jest podjąć się pełnienia funkcji promotora w przyszłym przewodzie doktorskim. Studenci studiów doktoranckich posiadają wszelkie prawa studenckie, w tym prawo do otrzymywania stypendium doktoranckiego oraz różnych form pomocy socjalnej. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są również do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Dziekanat – studia doktoranckie:


mgr Lucyna Jakubowska
tel. 56-611-40-18, e-mail: lucyna.jakubowska@umk.pl
pokój nr 9
Godziny przyjmowania:
poniedziałek – piątek 8:00-15:00
Najbliższy sobotni dyżur:
Urlop wypoczynkowy: 16-28.07.2018 r.

Przewody doktorskie:


mgr Marzenna Rasztubowicz
tel: 611- 41- 22, e-mail: marzenna.rasztubowicz@umk.pl
pokój nr 9
Godziny przyjmowania:
poniedziałek – piątek 8:00-15:00

Zarządzenie nr 12/2017 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wytycznych w zakresie opieki nad doktorantem oraz wszczynania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu (110 KB)
Wszczęcie przewodu doktorskiego – czynności i dokumenty (191 KB)
Kwestionariusz osobowy
Egzamin z języka obcego – procedura (162 KB)

Kierownik Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych


dr hab. Monika Wałachowska
tel. 56-611-40-98, e-mail: walachowska@umk.pl
p. 118
Dyżury:
13.06 (środa), godz. 9.00 – 10.00
21.06 (czwartek), godz. 15.00 – 16.00
25.06 (poniedz.), godz. 14.30 – 15.30
26.06 (wtorek), godz. 15.30 – 16.30
3.07 (wtorek), godz. 14.30 – 15.30
10.07 (wtorek), godz. 10.00 – 11.00
18.07 (środa), godz. 10.00 – 11.00
5.09 (środa), godz. 14.30 – 15.30
8.09 (sobota), godz. 11.30 – 12.30
11.09 (wtorek), godz. 15.30 – 16.30
18.09 (wtorek), godz. 10.00 – 11.00


Pozostałe dokumenty do pobrania:

Uchwała nr 10/DO/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania kwalifikacyjnego na studia trzeciego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na Wydziale Prawa i Administracji UMK w roku akademickim 2017/2018
Arkusz Oceny Doktoranta
Regulamin szczegółowych zasad odbywania studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UMK – obowiązuje doktorantów rozpoczynających studia od roku ak. 2016/2017
Regulamin studiów doktoranckich UMK – obowiązuje wszystkich doktorantów
Plan stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa dla osób, które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2015/2016
Plan niestacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa dla osób, które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2015/2016
Plan stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa dla osób rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016 (405 KB)
Plan niestacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa dla osób rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
Plan stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa dla osób rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018 (280 KB)

 

 

Rozkład zajęć studia doktoranckie 2017/2018 (208 KB)
Rozkład zajęć – fakultety studia niestacjonarne 2017/2018
Rozkład zajęć – fakultety stacjonarne 2017/2018

 

Stypendia i pomoc materialna dla doktorantów

Opłaty za studia niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018

II rok
– opłata roczna – 7.370zł,
– opłata semestralna (2 raty) – 3.900 zł,/3.700 zł
– opłata miesięczna (8 rat) – 1.070zł

 

III rok
– opłata roczna – 7.370 zł,
– opłata semestralna (2 raty) – 3.900 zł,/3.700 zł
– opłata miesięczna (8 rat) – 1.070 zł

IV rok
– opłata roczna – 7.370 zł,
– opłata semestralna (2 raty) – 3.800zł, 3.800 zł
– opłata miesięczna (8 rat) – 1.070 zł