ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Studia doktoranckie

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT NABORU DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2019/2020  znajdują się pod adresem:

https://www.phd.umk.pl/ars/

https://irk2.umk.pl/pl/home/SZKDR_GL_2019Z/


Czteroletnie studia doktoranckie (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) w zakresie prawa, adresowane do kandydatów posiadających tytuł zawodowy magistra prawa, administracji, europeistyki lub doradztwa podatkowego, prawa ochrony środowiska, a tym samym posiadających specjalistyczną wiedzę prawniczą i przygotowanych do twórczej pracy zawodowej, umożliwiają ich uczestnikom pogłębienie i poszerzenie wiedzy w zakresie prawa i przygotowują do samodzielnej działalności badawczej oraz twórczej. Umożliwiają też uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk prawnych. Program studiów zapewnia przygotowanie do wszystkich wymaganych egzaminów doktorskich, a także opiekę naukową osoby, która gotowa jest podjąć się pełnienia funkcji promotora w przyszłym przewodzie doktorskim. Doktoranci posiadają wszelkie prawa studenckie, w tym prawo do otrzymywania stypendium doktoranckiego oraz różnych form pomocy socjalnej. Doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są również do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Dziekanat – studia doktoranckie:


mgr Katarzyna Siódmiak
tel. 56-611-40-18, e-mail: k_siodmiak@umk.pl
pokój nr 15
Godziny przyjmowania:
poniedziałek – czwartek 8:00-15:00
piątek – nieczynne

Najbliższy sobotni dyżur: 21 marca 2020 r. godz. 9.00-12.00

Przewody doktorskie:


mgr Marzenna Rasztubowicz
tel: 611- 41- 22, e-mail: marzenna.rasztubowicz@umk.pl
pokój nr 15
Godziny przyjmowania:
poniedziałek – czwartek 8:00-15:00
piątek – nieczynne

Uchwała  Nr 89 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (853 KB)
Zarządzenie nr 12/2017 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wytycznych w zakresie opieki nad doktorantem oraz wszczynania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu (110 KB)
Wzór wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego (15 KB)
Wszczęcie przewodu doktorskiego – czynności i dokumenty (16 KB)
Kwestionariusz osobowy
Egzamin z języka obcego – procedura (162 KB)


Kierownik Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych

dr hab. Monika Wałachowska,prof. UMK
tel. 56-611-40-96, e-mail: walachowska@umk.pl
p. 117

 

 


Pozostałe dokumenty do pobrania:

Uchwała nr 10/DO/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania kwalifikacyjnego na studia trzeciego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na Wydziale Prawa i Administracji UMK w roku akademickim 2017/2018
Arkusz Oceny Doktoranta
Wzór wniosku o urlop od zajęć w uczelni (26 KB)
Regulamin szczegółowych zasad odbywania studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UMK – obowiązuje doktorantów rozpoczynających studia od roku ak. 2016/2017
Regulamin studiów doktoranckich UMK – obowiązuje wszystkich doktorantów


Plany studiów doktoranckich:

Plan stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa dla osób rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018 
Plan stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa dla osób rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
Plan niestacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa dla osób rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
Plan stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa dla osób, które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2015/2016
Plan niestacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa dla osób, które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2015/2016


Plan zajęć studia doktoranckie 2020-2021 (75 KB)

 


Stypendia i pomoc materialna dla doktorantów