ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Studia doktoranckie

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT NABORU DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ znajdują się pod adresem:

https://www.phd.umk.pl/ars/

https://irk.umk.pl/pl/


Czteroletnie studia doktoranckie (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) w zakresie prawa, adresowane do kandydatów posiadających tytuł zawodowy magistra prawa, administracji, europeistyki lub doradztwa podatkowego, prawa ochrony środowiska, a tym samym posiadających specjalistyczną wiedzę prawniczą i przygotowanych do twórczej pracy zawodowej, umożliwiają ich uczestnikom pogłębienie i poszerzenie wiedzy w zakresie prawa i przygotowują do samodzielnej działalności badawczej oraz twórczej. Umożliwiają też uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk prawnych. Program studiów zapewnia przygotowanie do wszystkich wymaganych egzaminów doktorskich, a także opiekę naukową osoby, która gotowa jest podjąć się pełnienia funkcji promotora w przyszłym przewodzie doktorskim. Doktoranci posiadają wszelkie prawa studenckie, w tym prawo do otrzymywania stypendium doktoranckiego oraz różnych form pomocy socjalnej. Doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są również do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Kierownik Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych


dr hab. Monika Wałachowska,prof. UMK
tel. 56-611-40-96, e-mail: walachowska@umk.pl
p. 117

Dziekanat – studia doktoranckie:


mgr Katarzyna Siódmiak
tel. 56-611-40-18, e-mail: k_siodmiak@umk.pl
pokój nr 15
Godziny przyjmowania:
poniedziałek – czwartek 8:00-15:00
piątek – nieczynne

Najbliższy sobotni dyżur:

 

Przewody doktorskie:


mgr Marzenna Rasztubowicz
tel: 611- 41- 22, e-mail: marzenna.rasztubowicz@umk.pl
pokój nr 15
Godziny przyjmowania:
poniedziałek – czwartek 8:00-15:00
piątek – nieczynne


Pozostałe dokumenty do pobrania:

Arkusz Oceny Doktoranta (35 KB)
Regulamin studiów doktoranckich UMK – obowiązuje wszystkich doktorantów


Plany studiów doktoranckich:

Plan stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa dla osób rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018 
Plan stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa dla osób rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
Plan niestacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa dla osób rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
Plan stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa dla osób, które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2015/2016
Plan niestacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa dla osób, które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2015/2016

 


Stypendia i pomoc materialna dla doktorantów