Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Studia doktoranckie

Czteroletnie studia doktoranckie (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) w zakresie prawa, adresowane do kandydatów posiadających tytuł zawodowy magistra prawa, administracji, europeistyki lub doradztwa podatkowego, prawa ochrony środowiska, a tym samym posiadających specjalistyczną wiedzę prawniczą i przygotowanych do twórczej pracy zawodowej, umożliwiają ich uczestnikom pogłębienie i poszerzenie wiedzy w zakresie prawa i przygotowują do samodzielnej działalności badawczej oraz twórczej. Umożliwiają też uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Program studiów zapewnia przygotowanie do wszystkich wymaganych egzaminów doktorskich, a także opiekę naukową osoby, która gotowa jest podjąć się pełnienia funkcji promotora w przyszłym przewodzie doktorskim. Studenci studiów doktoranckich posiadają wszelkie prawa studenckie, w tym prawo do otrzymywania stypendium doktoranckiego oraz różnych form pomocy socjalnej. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są również do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

Dziekanat – studia doktoranckie:


mgr Lucyna Jakubowska
tel. 56-611-40-18, e-mail: lucyna.jakubowska@umk.pl
pokój nr 9
Godziny przyjmowania:
poniedziałek – piątek 8:00-15:00
Najbliższy sobotni dyżur: 16 grudnia 2017 r. 9:00- 12:00

Przewody doktorskie:


mgr Marzenna Rasztubowicz
tel: 611- 41- 22, e-mail: mara@law.umk.pl
pokój nr 9
Godziny przyjmowania:
poniedziałek – piątek 8:00-15:00

Wszczęcie przewodu doktorskiego – czynności i dokumenty
Kwestionariusz osobowy
Egzamin z języka obcego – procedura (162 KB)

 

 

Kierownik Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych


dr hab. Monika Wałachowska
tel. 56-611-40-98, e-mail: walachowska@umk.pl
p. 118
dyżury: piątek 12.00-13.00

DYŻURY DLA DOKTORANTÓW
18 listopada (sobota), godz. 13.00 – 14.00
9 grudnia (sobota), godz. 12.00 – 13.00: uwaga zmiana: dyżur odbędzie się 15 grudnia (piątek), o godz. 9.00 – 10.00
13 stycznia (sobota), godz. 13.00 – 14.00


Pozostałe dokumenty do pobrania:

Arkusz Oceny Doktoranta
Regulamin szczegółowych zasad odbywania studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UMK
Regulamin studiów doktoranckich
Plan studiów doktoranckich stacjonarne
Plan studiów doktoranckich niestacjonarne
Plan stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa dla osób rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016
Plan niestacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa dla osób rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016

Stypendia i pomoc materialna dla doktorantów

Opłaty za studia niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018

II rok

– opłata roczna – 7.370zł,
– opłata semestralna (2 raty) – 3.900 zł,/3.700 zł
– opłata miesięczna (8 rat) – 1.070zł

III rok

– opłata roczna – 7.370 zł,
– opłata semestralna (2 raty) – 3.900 zł,/3.700 zł
– opłata miesięczna (8 rat) – 1.070 zł

IV rok

– opłata roczna – 7.370 zł,
– opłata semestralna (2 raty) – 3.800zł, 3.800 zł
– opłata miesięczna (8 rat) – 1.070 zł