Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Poradnik dla Studentów I roku


Uroczystość immatrykulacji

Uprzejmie informujemy, że immatrykulacja studentów I roku odbędzie się w następujących terminach:

STUDIA STACJONARNE5 października 2020 r. (poniedziałek) w audytoriach w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMK, ul. Bojarskiego 3

STUDIA NIESTACJONARNE10 października 2020 r. (sobota) w audytoriach budynku Wydziału Prawa i Administracji UMK, ul. Bojarskiego 3

Prosimy o przybycie najpóźniej na pół godziny przed terminem rozpoczęcia danej tury uroczystości ze względu na konieczność rejestrowania wejścia każdej osoby. Prosimy o zabranie ze sobą maseczek, rękawiczek oraz własnego długopisu.

Podział godzinowy uroczystości immatrykulacji na grupy z poszczególnych kierunków studiów:

Studia stacjonarne 5 października 2020 r.:

Kierunek studiów Grupa studentów Sala i godzina rozpoczęcia uroczystości
Prawo Nazwiska od A… do Gru… Aud. A godz. 8.30
Prawo Nazwiska od Gry… do Kru… Aud. B godz. 9.30
Prawo Nazwiska od Ku… do O… Aud. C godz. 10.30
Prawo Nazwiska od P… do Sta… Aud. D godz. 11.30
Prawo Nazwiska od Ste… do Ż… Aud. E godz. 12.30
Administracja I stopnia Nazwiska od A… do J… Aud. A godz. 14.00
Administracja I stopnia Nazwiska od K… do O… Aud. B godz. 15.00
Administracja I stopnia Nazwiska od P… do Ż… Aud. C godz. 16.00
Administracja II stopnia Nazwiska od A… do K… Aud. D godz. 17.00
Administracja II stopnia Nazwiska od L… do Ż… Aud. E godz. 18.00
Doradztwo podatkowe II stopnia Nazwiska od A… do Ż… Aud. A godz. 19.00

Studia niestacjonarne 10 października 2020 r.:

Szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym.

Immatrykulacja będzie połączona ze spotkaniem dla studentów I roku. Program spotkania uwzględnia krótką prezentację Wydziału, a także szereg ważnych i istotnych informacji dla osób rozpoczynających studia. Podczas spotkania będą również wydawane zaświadczenia oraz legitymacje studenckie.

W dniach immatrykulacji (5 października oraz 10 października) dziekanat będzie nieczynny dla studentów.


Zajęcia dydaktyczne

Komunikat Dziekana w sprawie zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020-21

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku rozpoczną się:

STUDIA STACJONARNE – 6 października 2020 r.

STUDIA NIESTACJONARNE –  11 października 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że studenci I roku na I semestrze studiów nie mogą się sami rejestrować na zajęcia. Rejestracja na zajęcia zostanie dokonana przez dziekanat.

Podział na grupy ćwiczeniowe zostanie dokonany alfabetycznie przez dziekanat i będzie dostępny dla każdej osoby razem z rozkładem zajęć w systemie USOSweb po założeniu konta w zakładce > mój usosweb > zajęcia studenta.

Rozkłady zajęć dla poszczególnych kierunków znajdują się również na stronie wydziału w zakładkach poszczególnych kierunków studiów.


Konto studenckie na serwerze UMK

Zgodnie z Regulaminem Studiów student jest zobowiązany do posiadania konta na serwerze uniwersyteckim, a także do korzystania z tego konta w zakresie kontaktowania się drogą elektroniczną w sprawach organizacyjnych i dydaktycznych.

Poniżej link do strony z informacjami o zakładaniu konta:
Zakładanie konta na serwerze UMK
oraz link do strony z informacjami i instrukcjami na temat poszczególnych usług informatycznych dostępnych poprzez konto studenckie:
Usługi informatyczne dla studentów


Regulamin Studiów UMK

Bardzo ważny dokument opisujący wiele zasad, które obowiązują Państwa w trakcie studiów oraz które pomagają w rozwiązaniu wielu problemów związanych ze studiowaniem. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem oraz stosowanie do określonych w nim reguł. Poniżej link do treści dokumentu:

Regulamin studiów


Kształcenie zdalne

Instrukcje dla podstawowego korzystania z narzędzi e-learningu wykorzystywanych na Uniwersytecie znajdują się pod poniższym linkiem:

E-learning dla studentów


Dziekanat

Informacje kontaktowe do dziekanatów poszczególnych kierunków studiów oraz godziny dyżurowania znajdują się w zakładce Dziekanat

Prosimy, aby telefony i maile były kierowane do osoby, która opiekuje się danym rokiem studiów.

W czasie ograniczeń związanych z pandemią zachęcamy do załatwiania spraw studenckich drogą telefoniczną oraz mailową (koniecznie z użyciem maila studenckiego UMK).

Uprzejmie informujemy, że w związku z panującą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną indywidualne wnioski studentów powinny być składane w następujący sposób:
– poprzez przesłanie wniosku pocztą tradycyjną;
poprzez przesłanie skanu do dziekanatu za pośrednictwem studenckiego maila na serwerze UMK (@stud.umk.pl) (nie dotyczy postępowań administracyjnych tzn. wniosków związanych ze skreśleniem z listy studentów oraz wniosków stypendialnych – tutaj obowiązują regulacje wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego), prosimy, aby skany dokumentów były dobrej jakości;
– poprzez złożenie w dziekanacie osobiście po uprzednim mailowym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

Wzory wniosków w podstawowych sprawach studenckich są dostępne w zakładce Wzory wniosków dla studentów.


Pomoc materialna

Informacje na temat stypendiów dla studentów znajdują się w zakładce Pomoc materialna.


Opłaty za studia (studenci niestacjonarni)

Uprzejmie informujemy, że zasady, terminy oraz tryb pobierania opłat za studia zostały uregulowane Uchwałą nr 119 Senatu UMK w Toruniu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach (Biuletyn Prawny UMK, rok 2019, poz. 301)

Tekst uchwały oraz wysokości opłat dla poszczególnych kierunków dostępne są w zakładce Opłaty za studia

Przypominamy, że zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą I rata czesnego za studia powinna zostać uiszczona do dnia 15 października 2020 r. na indywidualny numer konta, który jest podany w systemie USOSweb w zakładce płatności.