Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Procedura dyplomowania

ZAKOŃCZENIE STUDIÓW

Instrukcja dotycząca zakończenia studiów od 1.10.2022

Archiwum Prac Dyplomowych

PRZEPISY

Zarządzenie nr 105 Rektora UMK z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie procedury nadawania tytułu zawodowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu NOWE

Zarządzenie nr 15 Rektora UMK z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 126 Rektora UMK z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie procedury nadawania tytułu zawodowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

WZORY WNIOSKÓW

Oświadczenie promotora

Zasady przygotowania strony tytułowej pracy oraz plików z elektroniczną wersją pracy

Zasady wprowadzania do APD pliku z pracą dyplomową

Oświadczenie studenta w sprawie egzaminu w formie zdalnej

Podstawowy katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu do dyplomu

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu (w języku polskim lub obcym)

Wzór upoważnienia do odbioru dyplomu innej osoby (należy złożyć osobiście w dziekanacie)

Przesłanie za pośrednictwem poczty polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów odbywa się na wniosek absolwenta złożony osobiście bądź przesłany w formie papierowej do dziekanatu, według wzoru poniżej.

Wniosek o przesłanie za pośrednictwem poczty polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów

Wpłaty za przesyłkę dyplomów należy dokonywać na podany poniżej numer konta bankowego Uczelni:
Rachunek dla opłat za kursy, studia dla pozostałych jednostek uczelni oraz opłat manipulacyjnych: 66 1160 2202 0000 0000 3174 8880

Ponadto absolwent, który wnioskował o wysyłkę, po otrzymaniu dokumentów zobowiązany jest przekazać listownie lub mailowo (w formie skanu) podpisane własnoręcznie potwierdzenie odbioru dokumentów, które będzie załączone do przesyłki.

Potwierdzenie odbioru za pośrednictwem poczty polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w formie zdalnej