ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Stypendia i pomoc materialna dla doktorantów

Stypendium doktoranckie:

Skierowane do uczestników studiów doktoranckich stacjonarnych
Termin składania wniosków: do 30 września

ZARZĄDZENIE Nr 139 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego uczestnikom studiów doktoranckich

ZARZĄDZENIE Nr 181 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 139 z dnia 29 czerwca 2020 r. Rektora UMK w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego uczestnikom studiów doktoranckich (248 KB)

Regulamin szczegółowych kryteriów i zasad przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UMK

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego

Stypendium projakościowe:

Skierowane do uczestników studiów doktoranckich stacjonarnych
Termin składania wniosków: do 30 września

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Nr 128 z dnia 20 września 2013 r. Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

ZARZĄDZENIE Nr 180 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 128 z dnia 20 września 2013 r. Rektora UMK Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (248 KB)

Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Regulamin szczegółowych kryteriów i zasad przyznawania tzw. stypendiów projakościowych na Wydziale Prawa i Administracji UMK

Stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalne,stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga:

Skierowane do uczestników studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Terminy pracy generatora USOS:

– Wnioski o stypendia socjalne w semestrze letnim: od 5 lutego 2024 r. od godz. 9:00 do dnia 29 czerwca 2024 r. do godz. 23:59

– Wnioski o stypendia specjalne dla niepełnosprawnych: od 11 października 2023 r. od godz. 9:00 do 30 czerwca 2024 r. do godz. 15:00

– Wnioski o stypendia dla najlepszych doktorantów (rektora): od 15 listopada 2023 r. do 22 listopada 2023 r.

– Wnioski o zapomogę: od 11 października 2023 r. od godz. 9:00 do dnia 30 września 2024 r. do godz. 15:00

 

Terminy przyjmowania wydrukowanych wniosków: data złożenia wniosku to data stempla pocztowego lub data osobistego przyniesienia wniosku do Dziekanatu.

UWAGA: Wnioski o przyznanie zapomogi można składać przez cały rok akademicki.

UWAGA: W celu otrzymania stypendium socjalnego za semestr letni od marca br. należy złożyć wniosek do dnia 5 marca 2024 r.

UWAGA: Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UMK, stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku (w przypadku wysłania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności do biura Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych. Biuro mieści się przy Domu Studenckim nr 11, ul. Gagarina 33, tel. 56/611-49-83, e-mail: BON@umk.pl.
Wygenerowane wnioski z załączonym orzeczeniem o niepełnosprawności proszę składać do Dziekanatu.

Zarządzenie nr 146 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 października 2022 r. Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (609 KB)

Kryteria_stypendium_rektora_dla_doktorantów_2023_2024 (5,08 MB)

Upoważnienie do odbioru decyzji  (179 KB)

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (84 KB)