ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Informacje od Pełnomocnika – Administracja

1) WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE NT. ODBYWANIA OBLIGATORYJNYCH PRAKTYK STUDENCKICH ZAWIERA PISMO PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. PRAKTYK STUDENCKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA W SPRAWIE INTERPRETACJI I STOSOWANIA PRZEPISÓW UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2009 R. (196 KB)

2) Szanowni Państwo,

W dniu 24.11.2017 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawarł porozumienie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które umożliwia skierowanie studentów na nieodpłatna praktykę do wszystkich oddziałów PFRON w Polsce (adresy oddziałów  dostępne tutaj). Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu z pełnomocnikami.

3) Uprzejmie informuję, że następujące instytucje poszukują studentów zainteresowanych odbyciem praktyk:

  • Delegatura NIK w Bydgoszczy,
  • ZUS Oddział w Toruniu,
  • Biuro Rzecznika Akademickiego UMK,
  • Dziekanat Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych (ul. Batorego 39L,87-100 Toruń),
  • dziekanaty WPiA UMK,
  • studenci administracji zainteresowani odbyciem praktyki studenckiej u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Marka Imieli (ul. Piekary 33, 87-100 Toruń) mogą uzyskać dalsze informacje nt. praktyki pod numerem telefonu 507 507 148 bądź przez e-mail: marek.imiela@komornik.pl
  • Toruńska Orkiestra Symfoniczna (studenci którzy interesują się prawem autorskim, zagadnieniami współpracy z zagranicznymi artystami, przetargami i zapytaniami ofertowymi, prawem pracy – kontakt u pełnomocnika).

4) Oferty praktyk w administracji rządowej dostępne są pod adresem www.oferty.praca.gov.pl.

5) Podczas nieobecności pełnomocnika ds. praktyk studenckich funkcję tę pełni w zastępstwie Biuro Karier UMK (UWAGA!!! pracownicy Biura Karier UMK nie są uprawnieni do zaliczania obowiązkowych praktyk studenckich na WPiA UMK. Nie mają w związku z tym uprawnień do wpisywania zaliczenia praktyk do systemu USOS. Mogą natomiast wystawiać skierowania do odbycia praktyk i zawierać porozumienia w tym zakresie. Proszę to uwzględnić, szczególnie w okresie wakacyjnym).