Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Postępowania o nadanie stopnia doktora – procedura obowiązująca od 1 października 2019 r. – przewodnik i przepisy

Przewodnik doktoranta ubiegającego się o nadanie stopnia doktora po 1 października 2019 r.


Materiał w aktualizacji.

 

Regulacje prawne


Ustawy

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwały Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uchwała nr 89 Senatu UMK w Toruniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uchwała nr 162 Senatu UMK w Toruniu z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 89 Senatu UMK w Toruniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uchwała nr 8 Senatu UMK w Toruniu z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 89 Senatu UMK w Toruniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uchwały Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uchwała nr 9 Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie kryteriów uznawania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą