Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Przewody doktorskie przeprowadzane według procedury obowiązującej do 30.04.2019 r.

Przewód doktorski mgr Tomasz Kowalczyk

streszczenie w języku angielskim (311 KB)
Recenzja prof. dra hab. Andrzeja Szmyta (325 KB)
Recenzja dra hab. Jacka Przygodzkiego (357 KB)

Przewód doktorski mgr Maria Anna Kulikowska

streszczenie w języku angielskim (69 KB)
Recenzja dra hab. Michała Bernaczyka, prof. UWr (377 KB)
Recenzja dra hab. Sławomira Patyry, prof. UMCS (441 KB)

Przewód doktorski mgr Katarzyna Rybarczyk

streszczenie w języku angielskim
Recenzja dra hab. Zbigniewa Bukowskiego, prof. UKW (212 KB)
Recenzja dr hab. Krystyny Wojtczak, prof. UAM (632 KB)

Przewód doktorski mgr Marek Urbaniak

streszczenie w języku angielskim (33 KB)
Recenzja dr hab. Jolanty Jakubowskiej-Hary, prof. INP PAN (744 KB)
Recenzja prof. dr hab. Mirosławy Melezini (324 KB)

Przewód doktorski mgr Paweł Szwajdler

streszczenie w języku angielskim (180 KB)
Recenzja prof. dra hab. Jana Głuchowskiego (377 KB)
Recenzja prof. dra hab. Andrzeja Gomułowicza (179 KB)

Przewód doktorski mgr Dominik Mrozowski

Streszczenie w języku angielskim (102 KB)
Recenzja dra hab. Adama Górskiego, prof. UJ (358 KB)
Recenzja dra hab. Jacka Kosonogi, prof. Uczelni Łazarskiego (778 KB)

Przewód doktorski mgr Kornelia Anna Grabowska-Biernat

streszczenie w języku angielskim (114 KB)
Recenzja dra hab. Tadeusza Gadkowskiego, prof. UAM (486 KB)
Recenzja dr hab. Elżbiety Karskiej, prof. UKSW (341 KB)

Przewód doktorski mgr Mariusz Korpalski

Streszczenie w języku angielskim (114 KB)
Recenzja dr hab. Marioli Lemonnier, prof. UWM (308 KB)
Recenzja dr hab. Tomasza Sójki, prof. UAM (486 KB)

Przewód doktorski mgr Monika Tyloch-Szczubiał

Streszczenie w języku angielskim (146 KB)
Recenzja dr hab. Marcin Dąbrowski (389 KB)
Recenzja dr hab. Viktoria Serzhanova, prof. UR (664 KB)

Przewód doktorski mgr Adam Kałążny

Streszczenie w języku angielskim(162 KB)
Recenzja dr hab. Paweł Borszowski, prof. UWr(502 KB)
Recenzja dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB (4,44 MB)

Przewód doktorski mgr Łukasz Górski

Streszczenie w języku angielskim
Recenzja dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG (421 KB)
Recenzja dr hab. Wojciech Cyrul, LL.M, DEA (582 KB)

Przewód doktorski mgr Mikołaj Drozdowski

Streszczenie w języku angielskim  (87 KB)
Recenzja prof. dr hab. Cezary Kulesza (535 KB)
Recenzja dr hab. Elżbieta Hanna Morawska (1,57 MB)

Przewód doktorski mgr Kamila Piernik-Wierzbowska

streszczenie w języku angielskim (49 KB)
Recenzja dr hab. Jakub Pokrzywniak (293 KB)
Recenzja dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG (424 KB)

Przewód doktorski mgr Janusz Kanarek

Streszczenie w języku angielskim (162 KB)
Recenzja dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ (518 KB)
Recenzja prof. dr hab. Janusz Majewski (568 KB)

Przewód doktorski mgr Jagoda Jaskulska

Streszczenie w języku angielskim (281 KB)
Recenzja dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW (340 KB)
Recenzja prof. dr hab. Bogusław Cudowski (342 KB)

Przewód doktorski mgr Izabela Anna Kosierb

Streszczenie w języku angielskim (114 KB)
Recenzja dr hab. Piotr Góralski (680 KB)
Recenzja dr hab. Joanna Dlugosz, prof. UAM (5,15 MB)

Przewód doktorski mgr Przemysław Komorowski

Streszczenie w języku angielskim (619 KB)
Recenzja dr hab. Hanna Suchocka, prof. UAM (420 KB)
Recenzja dr hab. Michał Kowalski (408 KB)

Przewód doktorski mgr Maciej Jan Mazurkiewicz

Streszczenie w języku angielskim (146 KB)
Recenzja prof. dr. hab. Jan Sziling (211 KB)
Recenzja dr. hab. Patrycja Grzebyk (454 KB)

Przewód doktorski mgr Danuta Hryniewicz

Streszczenie w języku angielskim(49 KB)
Recenzja prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz (310 KB)
Recenzja prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz (454 KB)

Przewód doktorski mgr Aksenia Małgorzata Szczepańska-Szczepaniak

Streszczenie w języku angielskim (81 KB)
Recenzja dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL (454 KB)
Recenzja dr hab. Igor Zgoliński (438 KB)

Przewód doktorski mgr Marta Bednarek

Streszczenie w języku angielskim (81 KB)
Recenzja dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM (648 KB)
Recenzja dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US (535 KB)

Przewód doktorski mgr Jacek Murzydło

Streszczenie w języku angielskim (81 KB)
Recenzja dr  hab. Monika A. Król (600 KB)
Recenzja dr hab. Grzegorz Dobrowolski, prof. UŚl (261 KB)

Przewód doktorski mgr Katarzyna Jachimowicz

Streszczenie w języku angielskim (130 KB)
Recenzja prof dr hab. Zbigniew Machelski (535 KB)
Recenzja dr hab. Konrad Składowski, prof . UŁ (424 KB)

Przewód doktorski  mgr Paulina Wilhelmina Chełmowska

Streszczenie w języku angielskim(130 KB)
Recenzja dr hab. Mariusz Fras (793 KB)
Recenzja dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM(745 KB)

Przewód doktorski mgr Damian Kaczan

Streszczenie w języku angielskim (81 KB)
Recenzja dr hab. Monika Urbaniak, prof. UM (373 KB)
Recenzja dr hab. Leszek Ogiegło, prof. WSFiP w Bielsku-Białej (438 KB)

Przewód doktorski mgr Jacek Michał Wojciechowski

Streszczenie w języku angielskim (99 KB)
Recenzja dr hab. Igor Zgoliński, prof. KPSW (438 KB)
Recenzja dr hab. Justyn Piskorski (294 KB)

Przewód doktorski mgr Dorota Sierocka

Streszczenie w języku angielskim (286 KB)
Recenzja prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz (551 KB)
Recenzja dr hab. Andrzej Gulczyński, prof. UAM (322 KB)

Przewód doktorski mgr Tomasz Kacprzyk

Streszczenie w języku angielskim (242 KB)
Recenzja prof.dr hab. Tadeusz Szumlicz (805 KB)
Recenzja dr hab. Władysław Mogilski, prof. UR (725 KB)

Przewód  doktorski mgr Adam Szymon Bułat

Streszczenie w języku angielskim (133 KB)
Recenzja – prof dr hab. Maciej Rogalski (1,12 MB)
Recenzja – prof. dr hab. Cezary Kulesza (1,02 MB)

Przewód doktorski mgr Michał Tyburek

Streszczenie w języku angielskim (65 KB)
Recenzja dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW (325 KB)
Recenzja dr hab. Jerzy Rotko, prof. INP PAN (276 KB)

Przewód doktorski mgr Magdalena Wanda Wółkowska

Streszczenie w języku angielskim (125 KB)
Recenzja dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG (486 KB)
Recenzja dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW (163 KB)

Przewód doktorski mgr Karolina Rokicka- Murszewska

Streszczenie w języku angielskim (65 KB)
Recenzja – dr hab. Andrzej Powałowski, prof. UG (245 KB)
Recenzja – prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (340 KB)

Przewód doktorski mgr Małgorzata Agata Panek

Streszczenie w języku angielskim (130 KB)
Recenzja – dr hab. Monika Urbaniak (292 KB)
Recenzja – dr hab. Maria Boratyńska (664 KB)

Przewód doktorski mgr Tomasz Kucharski

Streszczenie w języku angielskim (276 KB)
Recenzja – dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, prof. UJ (583 KB)
Recenzja – prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (470 KB)

Przewód doktorski mgr Agata Pyrzyńska

Streszczenie w języku angielskim (146 KB)
Recenzja – dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG (454 KB)
Recenzja – prof. dr hab. Marian Grzybowski (5,82 MB)

Przewód doktorski mgr Grzegorz Klarkowski

Streszczenie w języku angielskim (167 KB)
Recenzja – Prof.dr hab. Wiesława Miemiec (438 KB)
Recenzja – dr hab. Artur Mudrecki, prof. ALK (292 KB)

Przewód doktorski mgr Dorota Kaniewska

Streszczenie w języku angielskim (308 KB)
Recenzja – Prof.dr hab. Andrzej Szmyt (228 KB)
Recenzja – dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB (309 KB)

Przewód doktorski mgr Adrian Pachciarz

Streszczenie w języku angielskim (190 KB)
Recenzja – dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM (357 KB)
Recenzja – dr hab. Krzyszotf Motyka, prof. KUL (2,78 MB)

Przewód doktorski mgr Tymoteusz Marzec

Streszczenie w języku angielskim (208 KB)
Recenzja – dr hab. Adam Czarnota (358 KB)
Recenzja – prof. dr hab. Adam Sulikowski (421 KB)

Przewód doktorski mgr Waldemar Chwiałkowski

Streszczenie w języku angielskim (18 KB)
Recenzja – prof. dr hab. Artur Kuś (469 KB)
Recenzja – dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, prof. UJ (1,01 MB)

Przewód doktorski mgr Marcin Rosiak

Streszczenie w języku angielskim (130 KB)
Recenzja- dr hab. Anna Koziczak, prof. UKW (470 KB)
Recenzja – dr hab. Ewa Gruza (276 KB)

Przewód doktorski mgr Maciej Balcerowski

Streszczenie w języku angielskim (19 KB)
Recenzja – dr hab. Magdalena Szczepańska (2,81 MB)
Recenzja – dr hab. Jakub Pokrzywniak (393 KB)

Przewód doktorski- mgr Wojciech Hartung

streszczenie W. Hartung (1,63 MB)
Recenzja – dr hab. Michał Kania, prof UŚ (341 KB)
Recenzja – prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz (358 KB)

Przewód doktorski – mgr Michał Indan-Pykno

Streszczenie w języku angielskim (24 KB)
Recenzja – dr hab. Ireneusz Cezary Kamiński, prof. INP PAN (440 KB)
Recenzja – dr hab. Jacek Skrzydło, prof. UŁ (521 KB)

Przewód doktorski – mgr Wojciech Włoch

Streszczenie w języku angielskim (7,62 MB)
Recenzja – prof. dr hab. Andrzej Szmyt (4,11 MB)
Recenzja – dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN (1,88 MB)

Przewód doktorski – mgr Anna Kobylska

Streszczenie w języku angielskim (114 KB)
Recenzja – prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz (633 KB)
Recenzja – dr hab. Adam Nita, prof. UJ (341 KB)

Przewód doktorski – mgr Michał Nowakowski

Streszczenie w języku angielskim (49 KB)
Recenzja – prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz (6,84 MB)
Recenzja – prof. dr hab. Zdzisław Brodecki (520 KB)