Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Przewody doktorskie przeprowadzane według nowej procedury

Przewód doktorski mgr Kornelia Anna Grabowska-Biernat

streszczenie w języku angielskim (114 KB)
Recenzja dra hab. Tadeusza Gadkowskiego, prof. UAM (486 KB)
Recenzja dr hab. Elżbiety Karskiej, prof. UKSW (341 KB)

Przewód doktorski mgr Mariusz Korpalski

Streszczenie w języku angielskim (114 KB)
Recenzja dr hab. Marioli Lemonnier, prof. UWM (308 KB)
Recenzja dr hab. Tomasza Sójki, prof. UAM (486 KB)

Przewód doktorski mgr Paweł Szwajdler

Recenzja prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz (179 KB)
Recenzja prof. dr hab. Jan Głuchowski(377 KB)

Przewód doktorski mgr Monika Tyloch-Szczubiał

Streszczenie w języku angielskim (146 KB)
Recenzja dr hab. Marcin Dąbrowski (389 KB)
Recenzja dr hab. Viktoria Serzhanova, prof. UR (664 KB)

Przewód doktorski mgr Adam Kałążny

Streszczenie w języku angielskim(162 KB)
Recenzja dr hab. Paweł Borszowski, prof. UWr(502 KB)
Recenzja dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB (4,44 MB)

Przewód doktorski mgr Łukasz Górski

Streszczenie w języku angielskim(114 KB)
Recenzja dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG (421 KB)
Recenzja dr hab. Wojciech Cyrul, LL.M, DEA (582 KB)

Przewód doktorski mgr Mikołaj Drozdowski

Streszczenie w języku angielskim  (87 KB)
Recenzja prof. dr hab. Cezary Kulesza (535 KB)
Recenzja dr hab. Elżbieta Hanna Morawska (1,57 MB)

Przewód doktorski mgr Kamila Piernik-Wierzbowska

Streszczenie w języku angielskim (49 KB)
Recenzja dr hab. Jakub Pokrzywniak (293 KB)
Recenzja dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG (424 KB)

Przewód doktorski mgr Janusz Kanarek

Streszczenie w języku angielskim (162 KB)
Recenzja dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ (518 KB)
Recenzja prof. dr hab. Janusz Majewski (568 KB)

Przewód doktorski mgr Jagoda Jaskulska

Streszczenie w języku angielskim (281 KB)
Recenzja dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW (340 KB)
Recenzja prof. dr hab. Bogusław Cudowski (342 KB)

Przewód doktorski mgr Izabela Anna Kosierb

Streszczenie w języku angielskim (114 KB)
Recenzja dr hab. Piotr Góralski (680 KB)
Recenzja dr hab. Joanna Dlugosz, prof. UAM (5,15 MB)

Przewód doktorski mgr Przemysław Komorowski

Streszczenie w języku angielskim (619 KB)
Recenzja dr hab. Hanna Suchocka, prof. UAM (420 KB)
Recenzja dr hab. Michał Kowalski (408 KB)

Przewód doktorski mgr Maciej Jan Mazurkiewicz

Streszczenie w języku angielskim (146 KB)
Recenzja prof. dr. hab. Jan Sziling (211 KB)
Recenzja dr. hab. Patrycja Grzebyk (454 KB)

Przewód doktorski mgr Danuta Hryniewicz

Streszczenie w języku angielskim(49 KB)
Recenzja prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz (310 KB)
Recenzja prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz (454 KB)

Przewód doktorski mgr Aksenia Małgorzata Szczepańska-Szczepaniak

Streszczenie w języku angielskim (81 KB)
Recenzja dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL (454 KB)
Recenzja dr hab. Igor Zgoliński (438 KB)

Przewód doktorski mgr Marta Bednarek

Streszczenie w języku angielskim (81 KB)
Recenzja dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM (648 KB)
Recenzja dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US (535 KB)

Przewód doktorski mgr Jacek Murzydło

Streszczenie w języku angielskim (81 KB)
Recenzja dr  hab. Monika A. Król (600 KB)
Recenzja dr hab. Grzegorz Dobrowolski, prof. UŚl (261 KB)

Przewód doktorski mgr Katarzyna Jachimowicz

Streszczenie w języku angielskim (130 KB)
Recenzja prof dr hab. Zbigniew Machelski (535 KB)
Recenzja dr hab. Konrad Składowski, prof . UŁ (424 KB)

Przewód doktorski  mgr Paulina Wilhelmina Chełmowska

Streszczenie w języku angielskim(130 KB)
Recenzja dr hab. Mariusz Fras (793 KB)
Recenzja dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM(745 KB)

Przewód doktorski mgr Damian Kaczan

Streszczenie w języku angielskim (81 KB)
Recenzja dr hab. Monika Urbaniak, prof. UM (373 KB)
Recenzja dr hab. Leszek Ogiegło, prof. WSFiP w Bielsku-Białej (438 KB)

Przewód doktorski mgr Jacek Michał Wojciechowski

Streszczenie w języku angielskim (99 KB)
Recenzja dr hab. Igor Zgoliński, prof. KPSW (438 KB)
Recenzja dr hab. Justyn Piskorski (294 KB)

Przewód doktorski mgr Dorota Sierocka

Streszczenie w języku angielskim (286 KB)
Recenzja prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz (551 KB)
Recenzja dr hab. Andrzej Gulczyński, prof. UAM (322 KB)

Przewód doktorski mgr Tomasz Kacprzyk

Streszczenie w języku angielskim (242 KB)
Recenzja prof.dr hab. Tadeusz Szumlicz (805 KB)
Recenzja dr hab. Władysław Mogilski, prof. UR (725 KB)

Przewód  doktorski mgr Adam Szymon Bułat

Streszczenie w języku angielskim (133 KB)
Recenzja – prof dr hab. Maciej Rogalski (1,12 MB)
Recenzja – prof. dr hab. Cezary Kulesza (1,02 MB)

Przewód doktorski mgr Michał Tyburek

Streszczenie w języku angielskim (65 KB)
Recenzja dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW (325 KB)
Recenzja dr hab. Jerzy Rotko, prof. INP PAN (276 KB)

Przewód doktorski mgr Magdalena Wanda Wółkowska

Streszczenie w języku angielskim (125 KB)
Recenzja dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG (486 KB)
Recenzja dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW (163 KB)

Przewód doktorski mgr Karolina Rokicka- Murszewska

Streszczenie w języku angielskim (65 KB)
Recenzja – dr hab. Andrzej Powałowski, prof. UG (245 KB)
Recenzja – prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (340 KB)

Przewód doktorski mgr Małgorzata Agata Panek

Streszczenie w języku angielskim (130 KB)
Recenzja – dr hab. Monika Urbaniak (292 KB)
Recenzja – dr hab. Maria Boratyńska (664 KB)

Przewód doktorski mgr Tomasz Kucharski

Streszczenie w języku angielskim (276 KB)
Recenzja – dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, prof. UJ (583 KB)
Recenzja – prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (470 KB)

Przewód doktorski mgr Agata Pyrzyńska

Streszczenie w języku angielskim (146 KB)
Recenzja – dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG (454 KB)
Recenzja – prof. dr hab. Marian Grzybowski (5,82 MB)

Przewód doktorski mgr Grzegorz Klarkowski

Streszczenie w języku angielskim (167 KB)
Recenzja – Prof.dr hab. Wiesława Miemiec (438 KB)
Recenzja – dr hab. Artur Mudrecki, prof. ALK (292 KB)

Przewód doktorski mgr Dorota Kaniewska

Streszczenie w języku angielskim (308 KB)
Recenzja – Prof.dr hab. Andrzej Szmyt (228 KB)
Recenzja – dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB (309 KB)

Przewód doktorski mgr Adrian Pachciarz

Streszczenie w języku angielskim (190 KB)
Recenzja – dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM (357 KB)
Recenzja – dr hab. Krzyszotf Motyka, prof. KUL (2,78 MB)

Przewód doktorski mgr Tymoteusz Marzec

Streszczenie w języku angielskim (208 KB)
Recenzja – dr hab. Adam Czarnota (358 KB)
Recenzja – prof. dr hab. Adam Sulikowski (421 KB)

Przewód doktorski mgr Waldemar Chwiałkowski

Streszczenie w języku angielskim (18 KB)
Recenzja – prof. dr hab. Artur Kuś (469 KB)
Recenzja – dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, prof. UJ (1,01 MB)

Przewód doktorski mgr Marcin Rosiak

Streszczenie w języku angielskim (130 KB)
Recenzja- dr hab. Anna Koziczak, prof. UKW (470 KB)
Recenzja – dr hab. Ewa Gruza (276 KB)

Przewód doktorski mgr Maciej Balcerowski

Streszczenie w języku angielskim (19 KB)
Recenzja – dr hab. Magdalena Szczepańska (2,81 MB)
Recenzja – dr hab. Jakub Pokrzywniak (393 KB)

Przewód doktorski- mgr Wojciech Hartung

streszczenie W. Hartung (1,63 MB)
Recenzja – dr hab. Michał Kania, prof UŚ (341 KB)
Recenzja – prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz (358 KB)

Przewód doktorski – mgr Michał Indan-Pykno

Streszczenie w języku angielskim (24 KB)
Recenzja – dr hab. Ireneusz Cezary Kamiński, prof. INP PAN (440 KB)
Recenzja – dr hab. Jacek Skrzydło, prof. UŁ (521 KB)

Przewód doktorski – mgr Wojciech Włoch

Streszczenie w języku angielskim (7,62 MB)
Recenzja – prof. dr hab. Andrzej Szmyt (4,11 MB)
Recenzja – dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN (1,88 MB)

Przewód doktorski – mgr Anna Kobylska

Streszczenie w języku angielskim (114 KB)
Recenzja – prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz (633 KB)
Recenzja – dr hab. Adam Nita, prof. UJ (341 KB)

Przewód doktorski – mgr Michał Nowakowski

Streszczenie w języku angielskim (49 KB)
Recenzja – prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz (6,84 MB)
Recenzja – prof. dr hab. Zdzisław Brodecki (520 KB)