Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wykaz stopni doktora habilitowanego nauk prawnych nadanych na Wydziale Prawa i Administracji

 

 

Lp. Imię i nazwisko Rok kolokwium habilitacyjnego
1. Marian Filar 1977
2. Ryszard Paczuski 1978
3. Alicja Grześkowiak 1978
4. Andrzej Mrózek 1978
5. Edgar Hansen 1984
6. Wojciech Adamczak 1981
7. Andrzej Borodo 1983
8. Tadeusz Jasudowicz 1983
9. Emil Pływaczewski 1986
10. Marcin Jełowicki 1987
11. Mieczysław Goettel 1987
12. Grzegorz Goździewicz 1988
13. Alojzy Szorc 1988
14. Bogumił Brzeziński 1989
15. Mirosław Bączyk 1989
16. Lech Morawski 1989
17. Zbigniew Kwaśniewski 1990
18. Krystyna Kamińska 1990
19. Mirosław H. Koziński 1991
20. Zbigniew Witkowski 1991
21. Eugeniusz Kowalewski 1992
22. Wojciech Szwajdler 1993
23. Anna Gryniuk 1994
24. Cezary Mik 1994
25. Tadeusz Wasilewski 1995
26. Ewa Kustra 1995
27. Jan Galster 1995
28. Bożena Gronowska 1996
29. Maria Dragun-Gertner 1996
30. Bronisław Sitek 1998
31. Małgorzata Jaśkowska 1998
32. Danuta Janicka 1998
33. Andrzej Sokala 1999
34. Wojciech Dajczak 1999
35. Jan Białocerkiewicz 1999
36. Marek Kalinowski 2000
37. Wiesław Mossakowski 2000
38. Andrzej Adamski 2000
39. Violetta Konarska-Wrzosek 2002
40. Alicja Młynarczyk 2003
41. Marek Żukowski 2004
42. Dariusz Szpoper 2004
43. Mariusz Muszyński 2004
44. Tomasz Justyński 2004
45. Zbigniew Naworski 2005
46. Adam Jedliński 2005
47. Ewa Bagińska 2006
48. Bartosz Rakoczy 2006
49. Tadeusz Płoski 2007
50. Małgorzata Świderska 2008
51. Andrzej Gaca 2008
52. Justyna Maliszewska-Nienartowicz 2008
53. Przemysław Drapała 2011
54. Jerzy Lachowski 2011
55. Marek Krzysztof Kolasiński 2011
56. Arkadiusz Lach 2011
57. Piotr Krajewski 2011
58. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz 2012
59. Jerzy P. Naworski 2012
60. Wojciech Morawski 2013
61. Przemysław Dąbrowski 2013
62. Marek Sobczyk 2013
63. Agnieszka Bień-Kacała 2013
64. Ewa Gajda 2014
65. Agnieszka Olesińska 2014
66. Martyna Łaszewska-Hellriegel 2014
67. Jacek Wantoch-Rekowski 2014
68. Krzysztof Lasiński-Sulecki 2014
69. Piotr Rączka 2014
70. Michał Balcerzak 2014
71. Tomasz Oczkowski 2014
72. Igor Zgoliński 2014
73. Katarzyna Maria Witkowska-Chrzczonowicz 2014
74. Monika Urbaniak 2015
75. Anna Konert 2015
76. Adam Zalasiński 2015
77. Jan Piątkowski 2015
78. Janusz Bojarski 2015
79. Monika Gładoch 2016
80. Monika Wałachowska 2016
81. Konrad Zacharzewski 2016
82. Aleksandra Kustra 2016
83. Henryk Adam Nowicki 2017
84. Milena Korycka-Zirk 2017
85. Marcin Kałduński 2018
86. Anna Ostrowska 2019
87. Karol Dobrzeniecki 2019
88. Marcin Kilanowski 2019
89. Hanna Filipczyk 2019
90. Marta Baranowska 2019
91. Maciej Serowaniec 2019
92. Anna Moszyńska 2019
93. Agnieszka Laskowska-Hulisz 2019
94. Kinga Bączyk-Rozwadowska 2019
95. Paweł Henryk Nowicki 2020
96. Anna Brzezińska-Rawa 2020
97. Anna Tarnowska 2020
98. Tomasz Brzezicki 2020
99. Adam Bartosiewicz 2020
100. Marzena Szabłowska-Juckiewicz 2021