Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Postępowania habilitacyjne prowadzone według procedury obowiązującej do 30.04.2019 r. – dokumentacja

Postępowanie habilitacyjne – dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Wniosek o wszczęcie postępowania(676 KB)
Autoreferat (12,8 MB)
Skład Komisji (33 KB)
Harmonogram przebiegu postępowania (425 KB)
Uchwała w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (212 KB)

Zakończone postępowania habilitacyjne:

Postępowanie habilitacyjne – dr Tomasz Brzezicki

Wniosek o wszczęcie postępowania (41 KB)
Autoreferat (980 KB)
Skład Komisji (33 KB)
Postanowienie w sprawie zmiany Recenzenta (33 KB)
Postanowienie w sprawie zmiany Recenzenta (49 KB)
Harmonogram przebiegu postępowania (15 KB)
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (33 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Adam Bartosiewicz

Wniosek o wszczęcie postępowania (398 KB)
Autoreferat (1,65 MB)
Skład Komisji (49 KB)
Harmonogram przebiegu postępowania (14 KB)
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (33 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Anna Tarnowska

Wniosek o wszczęcie postępowania (34 KB)
Autoreferat (817 KB)
Skład Komisji (33 KB)
Harmonogram przebiegu postępowania (14 KB)
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (33 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz

Wniosek o wszczęcie postępowania (574 KB)
Autoreferat (13,22 MB)
Skład Komisji (49 KB)
Harmonogram przebiegu postępowania (14 KB)
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (259 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Paweł Henryk Nowicki

Wniosek o wszczęcie postępowania (335 KB)
Autoreferat (4,32 MB)
Skład Komisji (49 KB)
Harmonogram przebiegu postępowania (16 KB)
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (33 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Anna Brzezińska-Rawa

Wniosek o wszczęcie postępowania (315 KB)
Autoreferat (6,69 MB)
Skład Komisji (49 KB)
Harmonogram przebiegu postępowania (16 KB)
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (33 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Kinga Karolina Bączyk-Rozwadowska

Wniosek o wszczęcie postępowania (389 KB)
Autoreferat (18,53 MB)
Skład Komisji (33 KB)
Harmonogram przebiegu postępowania (16 KB)
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora  habilitowanego (33 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Agnieszka Laskowska-Hulisz

Wniosek o wszczęcie postępowania(237 KB)
Autoreferat (961 KB)
Skład Komisji (33 KB)
Harmonogram przebiegu postępowania(15 KB)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (17 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Anna Moszyńska

Wniosek o wszczęcie postępowania (439 KB)
Autoreferat (3,75 MB)
Skład Komisji (65 KB)
Harmonogram przebiegu postępowania (15 KB)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (17 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Maciej Serowaniec

Wniosek o wszczęcie postępowania (401 KB)
Autoreferat (6,32 MB)
Skład Komisji (33 KB)
Harmonogram przebiegu postępowania (15 KB)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (17 KB)
Uchwała RW o uznanie monografii za wyróżniającą (17 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Marta Baranowska

Wniosek o wszczęcie postępowania (84 KB)
Autoreferat (1,45 MB)
Skład Komisji (33 KB)
Harmonogram przebiegu postępowania (16 KB)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (33 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Hanna Filipczyk

Wniosek o wszczęcie postępowania (241 KB)
Autoreferat (4,91 MB)
Skład Komisji (33 KB)
Harmonogram postępowania (15 KB)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (33 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Karol Dobrzeniecki

Wniosek o wszczęcie postępowania (49 KB)
Autoreferat (713 KB)
Skład Komisji (33 KB)
Harmonogram postępowania (15 KB)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (33 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Marcin Kilanowski

Wniosek o wszczęcie postępowania (526 KB)
Autoreferat (10,49 MB)
Skład Komisji (33 KB)
Harmonogram postępowania (15 KB)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego(33 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Anna Ostrowska

Wniosek o wszczęcie postępowania (581 KB)
Autoreferat (12,71 MB)
Skład Komisji (33 KB)
Pismo dot. zmiany Przewodniczącego Komisji Habilitacyjnej (17 KB)
Harmonogram postępowania (16 KB)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (17 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Marcin Kałduński

Wniosek o wszczęcie postępowania (489 KB)
Autoreferat (6,00 MB)
Skład Komisji (33 KB)
Harmonogram postępowania (81 KB)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (33 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Milena Korycka-Zirk

Wniosek o wszczęcie postępowania (49 KB)
Autoreferat (421 KB)
Skład komisji  (49 KB)
Harmonogram postępowania (49 KB)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (17 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Henryk Nowicki

Wniosek o wszczęcie postępowania (613 KB)
Autoreferat (2,38 MB)
Skład komisji (665 KB)
Harmonogram postępowania (122 KB)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (20 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Aleksandra Kustra

Wniosek o wszczęcie postępowania (326 KB)
Autoreferat (10,41 MB)
Skład komisji (336 KB)
Harmonogram postępowania (119 KB)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (39 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Igor Zduński

Wniosek o wszczęcie postępowania (318 KB)
Autoreferat (5,79 MB)
Skład komisji (326 KB)
Harmonogram postępowania (123 KB)
Uchwała w przedmiocie umorzenia przewodu habilitacyjnego (44 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Konrad Zacharzewski

Wniosek o wszczęcie postępowania (92 KB)
Autoreferat (2,56 MB)
Skład komisji (69 KB)
Harmonogram postępowania (122 KB)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (231 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Jarosław Zbieranek

Wniosek o wszczęcie postępowania (51 KB)
Autoreferat (1,78 MB)
Skład komisji (69 KB)
Harmonogram postępowania
Uchwała w przedmiocie umorzenia przewodu habilitacyjnego (43 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Monika Gładoch

Wniosek o wszczęcie postępowania (48 KB)
Autoreferat (1,06 MB)
Skład komisji (pismo I) (68 KB)
Skład komisji (pismo II) (48 KB)
Harmonogram postępowania (123 KB)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (72 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Monika Wałachowska

Wniosek o wszczęcie postępowania (58 KB)
Autoreferat (4,97 MB)
Skład komisji (69 KB)
Harmonogram postępowania (123 KB)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (38 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Janusz Bojarski

Wniosek o wszczęcie postępowania (49 KB)
Autoreferat (1,38 MB)
Skład komisji (72 KB)
Harmonogram postępowania (122 KB)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (38 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Jan Piątkowski

Wniosek o wszczęcie postępowania (2,42 MB)
Autoreferat
Skład komisji (68 KB)
Harmonogram postępowania (124 KB)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (39 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Przemysław Dąbrowski

Wniosek o wszczęcie postępowania (406 KB)
Autoreferat
Skład komisji (pismo I) (112 KB)
Skład komisji (pismo II) (81 KB)
Harmonogram postępowania (134 KB)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (410 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Michał Balcerzak

Wniosek o wszczęcie postępowania (92 KB)
Autoreferat (793 KB)
Skład komisji (68 KB)
Harmonogram postępowania (122 KB)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (37 KB)

Postępowanie habilitacyjne – dr Krzysztof Lasiński-Sulecki

Wniosek o wszczęcie postępowania
Autoreferat
Skład komisji
Harmonogram postępowania

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Postępowanie habilitacyjne – dr Jacek Wantoch-Rekowski

Wniosek o wszczęcie postępowania
Autoreferat
Skład komisji
Harmonogram postępowania
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Postępowanie habilitacyjne – dr Katarzyna Maria Witkowska-Chrzczonowicz

Wniosek o wszczęcie postępowania
Autoreferat
Skład komisji
Harmonogram postępowania
Uchwała o nadaniu stopnia habilitowanego

Postępowanie habilitacyjne – dr Maciej Siwicki

Wniosek o wszczęcie postępowania
Autoreferat
Skład komisji
Harmonogram postępowania
Uchwała o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Postępowanie habilitacyjne – dr Anna Konert

Wniosek o wszczęcie postępowania
Autoreferat
Skład komisji
Harmonogram postępowania
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Postępowanie habilitacyjne – dr Monika Urbaniak

Wniosek o wszczęcie postępowania
Autoreferat
Skład komisji
Harmonogram postępowania
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

Postępowanie habilitacyjne – dr Adam Zalasiński

Wniosek o wszczęcie postępowania (352 KB)
Autoreferat (9,32 MB)
Skład komisji (71 KB)
Harmonogram postępowania (119 KB)
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (37 KB)