Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wykaz stopni doktora nauk prawnych nadanych na Wydziale Prawa i Administracji

Obrony w latach 1947-1951

Lp. Imię i nazwisko Rok obrony  Promotor
1 Leonidas Serafinowicz 1947  Prof. dr Leon Kurowski
2 Franciszek Orzechowski 1947  Prof. dr Karol Koranyi
3 Tadeusz Cieślak 1947  Prof. dr Karol Koranyi
4 Józef Piechocki 1947  Prof. dr Wojciech Hejnosz*
5 Zbigniew Zdrójkowski 1947  Prof. dr Karol Koranyi
6 Tadeusz Dietrich 1947  Prof. dr Leon Kurowski
7 Zbigniew Jaśkiewicz 1948  Prof. dr Leon Kurowski
8 Helena Przesławska 1948  Prof. dr Tadeusz Szczurkiewicz
9 Ryszard Wolak 1948  Prof. dr Władysław Namysłowski
10 Andrzej Zajączkowski 1949  Prof. dr Tadeusz Szczurkiewicz
11 Stanisław Matysik 1949  Prof. dr Karol Koranyi
12 Otmar Wandmayer 1950  Prof. dr Władysław Namysłowski
13 Edmund Cieślak 1950  Prof. dr Władysław Namysłowski
14 Jadwiga Jaśkiewiczowa 1950  Prof. dr Leon Kurowski
15 Henryk Reniger 1951  Prof. dr Leon Kurowski
16 Jerzy Harasimowicz 1951  Prof. dr Leon Kurowski
17 Krystyna Paluszyńska 1951  Prof. dr Leon Kurowski
18 Roman Ślusarczyk 1951  Prof. dr Wojciech Hejnosz
19 Adam Wysocki 1951  Prof.dr Karol Koranyi
20 Julian Sauk 1951  Prof. dr Karol Koranyi
21 Ludwik Sowiński 1951  Prof. dr Karol Korany
22 Maciej Grzechowski 1951  Prof. dr Karol Korany
23 Zbigniew Pirożyński 1951  Prof. dr Leon Kurowski
24 Władysław Skrzydlewski 1951  Prof. dr Leon Kurowski

*Weryfikacja na podstawie zaświadczenia Prof. dr. E. Bulandy, rektora UJK we Lwowie, i Prof. dr. K. Przybyłowskiego; referentem był Prof. dr Wojciech Hejnosz

Doktoraty po 1960 roku

Lp. Imię i nazwisko Rok obrony Promotor
21 Maciej Chorzelski 1960 prof. dr St. Matysik
22 Edmund Mizerski 1961 prof. dr K. Biskupski
23 Mieczysław Okręglicki 1961 prof. dr St. Matysik
24 Ryszard Ludwicki 1961 prof. dr St. Matysik
25 Marian Dębski 1962 doc. dr J. Śliwowski
26 Zbigniew Klepacki 1962 prof. dr K. Biskupski
27 Wacław Morawski 1962 prof. dr K. Biskupski
28 Janina Wojciechowska 1963 doc. dr J. Śliwowski
29 Kazimierz Ciemniewski 1963 prof. dr K. Biskupski
30 Florian Zalewski 1963 prof. dr K. Biskupski
31 Janusz Symonides 1963 doc. dr St. Nahlik
32 Jerzy Młynarczyk 1963 prof. dr St. Matysik
33 Sławomir Dąbrowa 1963 doc. dr St. Nahlik
34 Kazimierz Czajkowski 1963 doc. dr J. Śliwowski
35 Karol Łutowicz 1963 prof. dr St. Matysik
36 Regina Maciejewska 1963 prof. dr St. Matysik
37 Janusz Gilas 1963 doc. dr St. Nahlik
38 Bogdan Michalski 1963 doc. dr J. Śliwowski
39 Józef Wąsik 1963 doc. dr J. Śliwowski
40 Michał Ruczkowski 1964 prof. dr K. Biskupski
41 Jan Pietkiewicz 1964 doc. dr W. Dawidowicz
42 Marian Borzestowski 1964 doc. dr Z. Zdrójkowski
43 Stanisław Styk 1964 prof. dr K. Biskupski
44 Andrzej Kabat 1964 doc. dr J. Śliwowski
45 Andrzej Bulsiewicz 1964 doc. dr hab. W. Daszkiewicz
46 Jan Głuchowski 1965 prof. dr Z. Jaśkiewicz
47 Barbara Kunicka-Michalska 1966 doc. dr J. Śliwowski
48 Bronisław Koch 1966 doc. dr J. Śliwowski
49 Jan Majewski 1966 doc. dr hab. K. Nowak
50 Wojciech Multan 1966 doc. dr hab. K. Nowak
51 Zygmunt Najgebauer 1967 doc. dr hab. W. Daszkiewicz
52 Łucja Sadykiewicz 1967 doc. dr hab. W. Szyszkowski
53 Janusz Gaćkowski 1967 doc. dr hab. W. Kornatowski
54 Jerzy Nowak 1967 doc. dr hab. W. Szyszkowski
55 Zbigniew Domino 1967 prof. dr J. Śliwowski
56 Edmund Popek 1967 prof. dr J. Śliwowski
57 Lucjan Kotynia 1967 prof. dr Z. Jaśkiewicz
58 Marian Kallas 1968 prof. dr W. Hejnosz
59 Zdzisław Brodecki 1968 doc. dr J. Śliwowski
60 Janusz Justyński 1968 doc. dr hab. W. Kornatowski
61 Wiesław Łukawski 1968 prof. dr J. Śliwowski
62 Andrzej Marek 1968 prof. dr hab. W. Daszkiewicz
63 Mirosław Nesterowicz 1968 prof. dr St. Matysik
64 Tadeusz Popielewski 1968 prof. dr Z. Jaśkiewicz
65 Marian Wołowski 1969 doc. dr hab. K. Nowak
66 Kazimierz Matysik 1968 prof. dr J. Śliwowski
67 Teresa Fleszar 1969 prof. dr St. Matysik
68 Stanisław Jędrzejewski 1969 prof. dr hab. W. Dawidowicz
69 Zofia Wasik 1969 doc. dr hab. K. Nowak
70 Kazimierz Wąsowski 1969 prof. dr Z. Jackiewicz
71 Zbigniew Młynarczyk 1970 prof. dr J. Śliwowski
72 Andrzej Mrózek 1970 doc. dr hab. W. Lang
73 Ryszard Łaszewski 1970 doc. dr hab. St. Salmonowicz
74 Sławomir Dalka 1970 prof. dr St. Matysik
75 Romuald Pietraszek 1970 prof. dr St. Matysik
76 Tadeusz Cepak 1970 doc. dr hab. W. Szyszkowski
77 Maria Regent-Lechowicz 1970 prof. dr J. Śliwowski
78 Alicja Grześkowiak 1971 prof. dr J. Śliwowski
79 Jerzy Bratoszewski 1971 prof. dr hab. W. Daszkiewicz
80 Leon Brodowski 1971 doc. dr hab. W. Kornatowski
81 Wiesław Radomski 1971 doc. dr hab. J. Krajewski
82 Janusz Prystrom 1971 doc. dr hab. W. Szyszkowski
83 Edward Wróbel 1972 prof. dr Z. Jaśkiewicz
84 Andrzej Abraszewski 1971 prof. dr W. Morawiecki
85 Marian Filar 1972 prof. dr J. Śliwowski
86 Edmund Józefowicz 1972 prof. dr hab. J. Starościak
87 Zbigniew Szczurek 1972 prof. dr J. Śliwowski
88 Zenon Knypl 1972 doc. dr hab. J. Symonides
89 Andrzej Kijowski 1972 doc. dr hab. Cz. Jackowiak
90 Janusz Janiszewski 1972 doc. dr hab. W. Szyszkowski
91 Sabina H. Marcinkiewicz 1972 prof. dr hab. W. Dawidowicz
92 Eugeniusz Bojanowski 1972 prof. dr hab. W. Dawidowicz
93 Barbara Trawicka 1972 prof. dr hab. W. Daszkiewicz
94 Edgar Hansen 1972 prof. dr J. Śliwowski
95 Tadeusz K. Jasudowicz 1972 doc. dr hab. J. Symonides
96 Jan Korczyński 1972 prof. dr hab. W. Daszkiewicz
97 Wincenty Grzeszczyk 1972 doc. dr J. Tylman
98 Witold E. Piechocki 1973 prof. dr hab. J. Winiarz
99 Danuta J. Osowska 1973 prof. dr hab. W. Daszkiewicz
100 Maria Wilke 1973 prof. dr hab. J. Winiarz
101 Tadeusz Jaszowski 1973 prof. dr J. Śliwowski
102 Edmund Zarzycki 1973 prof. dr J. Śliwowski
103 Stanisław Reszkowski 1973 prof. dr hab. W. Hejnosz
104 Andrzej Pułło 1974 prof. dr hab. W. Szyszkowski
105 Grzegorz Goździewicz 1974 prof. dr hab. Cz. Jackowiak
106 Zenon Szymańczak 1974 doc. dr hab. J. Gilas
107 Zdzisław J. Cieślak 1974 doc. dr hab. J. Głuchowski
108 Józef Szamrej 1975 prof. dr J. Śliwowski
109 Maria A. Karwowska 1975 doc. dr hab. J. Głuchowski
110 Błażej Wierzbowski 1975 prof. dr hab. K. Kolańczyk
111 Kazimierz Lubiński 1975 prof. dr hab. J. Krajewski
112 Antoni Świtalski 1975 prof. dr J. Śliwowski
113 Kazimierz Biliński 1975 doc. dr hab. W. Kornatowski
114 Kazimierz Jaśkowski 1975 prof. dr hab. Cz. Jackowiak
115 Anna K. Gryniuk 1975 prof. dr hab. W. Lang
116 Jan A. Piszczek 1975 doc. dr hab. L. Stecki
117 Sławomir M. Redo 1970 doc. dr hab. A. Marek
118 Piotr Łaski 1976 prof. dr hab. J. Symonides
119 Andrzej Jacewicz 1976 prof. dr hab. J. Symonides
120 Mieczysław Szypliński 1976 doc. dr hab. E. Ochendowski
121 Stefan K. Askonas 1976 prof. dr J. Śliwowski
122 Jerzy Wnorowski 1976 prof. dr hab. W. Daszkiewicz
123 Zbigniew A. Kwaśniewski 1976 doc. dr hab. J. Łopuski
124 Stefan J. Bułaciński 1976 prof. dr J. Śliwowski
125 Ewa Z. Radomska 1976 prof. dr hab. L. Stecki
126 Andrzej Borodo 1976 doc. dr E. Drgas
127 Henryk Tarnowski 1976 prof. dr hab. W. Szyszkowski
128 Anna Duracz-Walczak 1977 prof. dr J. Śliwowski
129 Ewa Kustra 1977 prof. dr hab. W. Lang
130 Krystyna Kamińska 1977 prof. dr hab. Z. Zdrójkowski
131 Antoni M. Nowaczyk 1977 prof. dr J. Śliwowski
132 Tadeusz Markowski 1977 prof. dr J. Śliwowski
133 Jerzy Górny 1977 prof. dr J. Śliwowski
134 Kazimierz Chołaszczyński 1977 prof. dr hab. J. Gilas
135 Cecylia Stempka 1977 doc. dr hab. M. Nesterowicz
136 Eugeniusz J. Kowalewski 1978 prof. dr hab. J. Łopuski
137 Lech W. Morawski 1978 prof. dr hab. W. Lang
138 Shamte Omari Mtupa 1978 prof. dr hab. J. Gilas
139 Jan Białocerkiewicz 1978 prof. dr hab. J. Gilas
140 Irena Drela 1978 prof. dr hab. J. Gilas
141 Mirosław Bączyk 1979 prof. dr hab. L. Stecki
142 Małgorzata Mincer 1979 prof. dr hab. E. Ochendowski
143 Jerzy Kosiński 1979 prof. dr J. Śliwowski
144 Wojciech Szwajdler 1979 doc. dr hab. St. Jędrzejewski
145 Bogumił Brzeziński 1979 prof. dr hab. J. Głuchowski
146 Lech Bogucki 1979 doc. dr E. Mizerski
147 Janusz Michalski 1979 doc. dr hab. M. Leoniem
148 Tadeusz Gruszka 1979 prof. dr hab. A. Marek
149 Emil Pływaczewski 1979 prof. dr hab. A. Marek
150 Janina Ciechanowicz 1980 prof. dr hab. J. Gilas
151 Jacek M. Trawczyński 1980 prof. dr hab. J. Gilas
152 Henryk Szczepański 1980 doc. dr hab. M. Filar
153 Jan Piątkowski 1980 doc. dr hab. K. Kolasiński
154 Grzegorz Michniewicz 1980 doc. dr hab. M. Filar
155 Kamila Norek 1980 prof. dr hab. J. Głuchowski
156 Alfred Barciński 1980 doc. dr hab. W. Michalski
157 Mieczysław Goettel 1980 doc. dr hab. M. Nesterowicz
158 Adolf Peczeniuk 1980 prof. dr hab. A. Marek
159 Marta Wołowicz 1980 prof. dr J. Śliwowski
160 Jan Dworek 1981 doc. dr E. Drgas
161 Michał Antoniszyn 1981 prof. dr hab. A. Marek
162 Henryk Czyżewski 1981 prof. dr hab. J. Głuchowski
163 Edwin Kawala 1981 prof. dr hab. L. Stecki
164 Maria Dragun 1981 prof. dr hab. J. Łopuski
165 Danuta Gajdus 1981 prof. dr hab. A. Marek
166 Piotr Hofmański 1981 doc. dr hab. A. Bulsiewicz
167 Marian Spychała 1981 prof. dr hab. E. Ochendowski
168 Zbigniew Myszka 1982 prof. dr hab. K. Kolasiński
169 Adam Czarnota 1982 doc. dr hab. J. Justyński
170 Walenty Makar 1982 prof. dr hab. W. Lang
171 Jan Mierzyński 1982 prof. dr hab. J. Winiarz
172 Stanisław Kalina 1982 prof. dr hab. J. Gilas
173 Zdzisław Gordon 1982 prof. dr hab. J. Winiarz
174 Krystyna Płaza 1983 prof. dr hab. J. Głuchowski
175 Adam Strzelecki 1983 doc. dr E. Drgas
176 Jan Galster 1983 doc. dr E. Mizerski
177 Mikołaj Święcki 1983 prof. dr hab. E. Ochendowski
178 Zbigniew Witkowski 1983 doc. dr hab. M. Kallas
179 Kazimierz Strzępek 1983 prof. dr hab. A. Marek
180 Zbigniew Naworski 1983 doc. dr hab. R. Łaszewski
181 Antoni Szreder 1984 prof. dr hab. J. Symonides
182 Tadeusz Wasilewski 1984 prof. dr hab. J. Gilas
183 Lech K. Paprzycki 1984 prof. dr hab. A. Marek
184 Bożena Gronowska 1984 doc. dr hab. A. Bulsiewicz
185 Andrzej Adamski 1984 prof. dr hab. A. Marek
186 GabrielaTuszyńska-Majchrzak 1984 prof. dr hab. J. Głuchowski
187 Krzysztof Trzciński 1984 prof. dr hab. J. Gilas
188 Maria Jeż-Ludwichowska 1985 prof. dr hab. W. Daszkiewicz
189 Ewa Kiedrowicz 1985 prof. dr hab. E. Ochendowski
190 Stanisław Kraszewski 1985 prof. dr hab. E. Ochendowski
191 Maria Woźniak 1985 prof. dr hab. Z. Zdrójkowski
192 Andrzej Gaca 1986 prof. dr hab. Z. Zdrójkowski
193 Tadeusz Felski 1987 doc. dr hab. K. Lubiński
194 Zdzisław Murawski 1988 prof. dr hab. J. Głuchowski
195 Henryk Nowicki 1988 prof. dr hab. St. Jędrzejewski
196 Violetta Konarska-Wrzosek 1988 doc. dr hab. A. Grześkowiak
197 Marek Jasiakiewicz 1988 prof. dr hab. M. Nesterowicz
198 Stanisław Oczki 1988 doc. dr hab. A. Bulsiewicz
199 Krzysztof Dybowski 1989 prof. dr hab. W. Lang
200 Hosni Zaharan 1989 prof. dr hab. J. Gilas
201 Marian Masternak 1989 prof. dr hab. E. Ochendowski
202 Andrzej Sokala 1989 prof. dr hab. W. Bojarski
203 Grzegorz Górski 1989 prof. dr hab. St. Salmonowicz
204 Wiesław Modrakowski 1989 prof. dr hab. M. Filar
205 Jerzy Gawin 1990 doc. dr hab. A. Borodo
206 Stanisław Płowucha 1990 prof. dr hab. St. Jędrzejewski
207 Alfons M. Liberkowski 1990 prof. dr hab. St. Jędrzejewski
208 Danuta Janicka 1990 prof. dr hab. St. Salmonowicz
209 Wiesław Mossakowski 1990 prof. dr hab. W. Bojarski
210 Dariusz Makiłła 1991 prof. dr hab. R. Łaszewski
211 Marek Kalinowski 1991 prof. dr hab. J. Głuchowski
212 Cezary Mik 1991 prof. dr hab. J. Gilas
213 Mariusz Róg 1992 prof. dr hab. St. Jędrzejewski
214 Elżbieta Budna 1993 prof. dr hab. M. Nesterowicz
215 Shakir M. Amin 1993 prof. dr hab. A. Marek
216 Wojciech T. Dajczak 1994 prof. dr hab. W. Bojarski
217 Jacek Przybojewski 1994 dr hab. M. Kulicki, prof. UMK
218 Małgorzata Świderska-Iwicka 1995 prof. dr hab. M. Nesterowicz
219 Nguyen Ba Dien 1995 prof. dr hab. J. Gilas
220 Grażyna M. Adaszkiewicz 1996 prof. dr hab. B. Brzeziński
221 Mariusz R. Muszyński 1997 prof. dr hab. J. Gilas
222 Wojciech J. Maruchin 1998 prof. dr hab. B. Brzeziński
223 Maciej J. Górka 1998 prof. dr hab. J. Gilas
224 Grażyna Budnik 1998 prof. dr hab. E. Ochendowski
225 Piotr Rączka 1998 prof. dr hab. E. Ochendowski
226 Zbigniew R. Bukowski 1998 prof. dr hab. R. Paczuski
227 Dariusz Szpoper 1999 prof. dr hab. R. Łaszewski
228 Ewa T. Gajda 1999 prof. dr hab. W. Bojarski
229 Marek M. Żmuda 1999 prof. dr hab. J. Justyński
230 Rafiner Willi vom Felde 1999 prof. dr hab. J. Gilas
231 Tomasz J. Justyński 1999 dr hab. M. Bączyk, prof. UMK
232 Joanna B. Kruczalak-Jankowska 1999 dr hab. Z. Kwaśniewski, prof. UMK
233 Agnieszka A. Olesińska 1999 prof. dr hab. B. Brzeziński
234 Ewa M. Bagińska 1999 prof. dr hab. M. Nesterowicz
235 Jerzy P. Naworski 1999 dr hab. Z. Kwaśniewski, prof. UMK
236 Violetta Kwiatkowska-Darul 2000 dr hab. M. Kulicki, prof. UMK
237 Krzysztof Krassowski 2000 dr hab. M. Kulicki, prof. UMK
238 Wojciech Marcinkowski 2000 prof. dr hab. A. Marek
239 Adam Biegalski 2000 prof. dr hab. B. Brzeziński
240 Marek Mrówczyński 2000 prof. dr hab. K. Lubiński
241 Janusz Bojarski 2001 prof. dr hab. M. Filar
242 Przemysław Drapała 2001 dr hab. M. Bączyk, prof. UMK
243 Bartosz Rakoczy 2001 prof. dr hab. B. Zubert
244 Adam Cieszyński 2001 dr hab. Z. Witkowski, prof. UMK
245 Olgierd Łunarski 2001 dr hab. M. Kalinowski
246 Grażyna Grabarczyk 2001 prof. dr hab. O. Górniok
247 Wiesław Śniecikowski 2001 prof. dr hab. E. Ochendowski
248 Wojciech Morawski 2001 prof. dr hab. B. Brzeziński
249 Dariusz Kala 2002 prof. dr hab. A. Bulsiewicz
250 Małgorzata Nesterowicz 2002 dr hab. M. Dragun-Gertner, prof. UMK
251 Tomasz Jędrzejewski 2002 prof. dr hab. E. Ochendowski
252 Agnieszka Orłowska 2002 prof. dr hab. L. Morawski
253 Ireneusz Korczyński 2003 prof. dr hab. B. Brzeziński
254 Wiktor Cajsel 2003 prof. dr hab. K. Kolasiński
255 Tomasz Oczkowski 2003 prof. dr hab. A. Marek
256 Przemysław Gulda 2003 prof. dr hab. L. Morawski
257 Ewa Kolińska 2003 prof. dr hab. Andrzej Marek
258 Justyna Maliszewska-Nienartowicz 2003 prof. dr hab. Janusz Justyński
259 Jacek Węgrzyn 2003 prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
260 Marek Prengel 2003 prof. dr hab. Andrzej Marek
261 Alicja Wojciechowska 2004 dr hab. Eugeniusz Kowalewski, prof. UMK
262 Agnieszka Bień-Kacała 2004 dr hab. Jan Galster, prof. UMK
263 Arkadiusz Lach 2004 prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz
264 Jerzy Lachowski 2004 prof. dr hab. Andrzej Marek
265 Janusz Orłowski 2004 prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
266 Monika Gładoch 2004 dr hab. Grzegorz Goździewicz, prof. UMK
267 Małgorzata Szalewska 2005 prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski
268 Marek Kolasiński 2005 prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz
269 Jacek Wantoch-Rekowski 2005 prof. dr hab. Andrzej Borodo
270 Marek Sobczyk 2005 dr hab. Andrzej Sokala, prof. UMK
271 Justyna Karaźniewicz 2005 prof. dr hab. Marian Filar
272 Adam Zalasiński 2005 prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
273 Marcin Kałduński 2005 dr hab. Tadeusz Wasilewski, prof. UMK
274 Michał Zalewski 2005 dr hab. Błażej Wierzbowski, prof. UMK
275 Jarosław Kuropatwiński 2005 dr hab. Mirosław Bączyk, prof. UMK
276 Anna Zaborowska 2006 dr hab. Wiesław Mossakowski, prof. UMK
277 Konrad Zacharzewski 2006 dr hab. Mirosław Bączyk, prof. UMK
278 Milena Korycka 2006 prof. dr hab. Lech Morawski
279 Kinga Bączyk 2006 prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz
280 Aldona Jurewicz 2006 dr hab. Andrzej Sokala, prof. UMK
281 Joanna Markiewicz 2006 dr hab. Jan Białocerkiewicz, prof. UMK
282 Paulina Julia Justyńska 2006 dr hab. Jan Galster, prof. UMK
283 Krzysztof Lasiński-Sulecki 2006 prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
284 Anna Bartoszewicz 2006 prof. dr hab. Kazimierz Lubiński
285 Monika Wałachowska 2007 prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz
286 Magdalena Micińska 2007 prof. dr hab. Ryszard Paczuski
287 Karolina Karpus 2007 prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
288 Ewa Prejs 2007 prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
289 Michał Balcerzak 2007 prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
290 Adam Świętoń 2007 dr hab. Bronisław Sitek, prof. UWM
291 Agnieszka Szpak 2007 dr hab. Jan Białocerkiewicz, prof. UMK
292 Michał Gabriel-Węglowski 2007 prof. dr hab. Marian Filar
293 Rafał Szczerkowski 2007 prof. dr hab. Janusz Gilas
294 Marta Baranowska 2007 prof. dr hab. Janusz Justyński
295 Anna Tarnowska 2007 dr hab. Danuta Janicka, prof. UMK
296 Aneta Jakubiak-Mirończuk 2007 prof. dr hab. Lech Morawski
297 Anna Brzezińska-Rawa 2007 dr hab. Wojciech Szwajdler, prof. UMK
298 Paweł Kobes 2007 dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek
299 Aleksandra Nowak 2007 prof. dr hab. Mariusz Kulicki
300 Iwona Wróblewska 2007 prof. dr hab. Lech Morawski
301 Katarzyna Ludwichowska 2007 prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
302 Radosław Fordoński 2007 prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
303 Paweł Nowicki 2007 dr hab. Jan Galster, prof. UMK
304 Karol Dobrzeniecki 2007 prof. dr hab. Lech Morawski
305 Rafał Mizerski 2007 prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
306 Igor Zduński 2008 prof. dr hab. Marian Filar
307 Michał Leciak 2008 dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK
308 Marcin Śliwka 2008 prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz
309 Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz 2008 dr hab. Jan Galster, prof. UMK
310 Magdalena Rączka 2008 prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
311 Marcin Jastrzębski 2008 prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
312 Agnieszka Laskowska 2008 prof. dr hab. Kazimierz Lubiński
313 Aleksandra Kustra 2008 prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
314 Agnieszka Wedeł-Domaradzka 2008 prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
315 Beata Więzowska 2008 prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz
316 Maciej Lubiszewski 2008 prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
317 Andrzej Tusiński 2008 dr hab. Tadeusz Wasilewski, prof. UMK
318 Tomasz Brzezicki 2008 prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski
319 Joanna May 2008 prof. dr hab. Kazimierz Lubiński
320 Elżbieta Rojowska 2008 dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
321 Anna Dziergawka 2008 prof. dr hab. Marian Filar
322 Piotr Gensikowski 2008 prof. dr hab. Andrzej Marek
323 Joanna Rezmer 2008 prof. dr hab. Janusz Symonides
324 Izabela Justyńska 2008 prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
325 Adam Kucharski 2009 prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
326 Tomasz Sobecki 2009 dr hab. Andrzej Sokala, prof. UMK
327 Maciej Siwicki 2009 dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK
328 Marta Lang 2009 prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
329 Dawid Bunikowski 2009 prof. dr hab. Wiesław Lang
330 Grzegorz Wąsiewski 2009 prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
331 Wiesław Czerwiński 2009 dr hab. Wojciech Szwajdler, prof. UMK
332 Anna Falkowska 2009 prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
333 Anna Konert 2009 prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz
334 Paweł Majka 2009 prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
335 Martyna Wilbrandt-Gotowicz 2009 dr hab. Małgorzata Jaśkowska, prof. UKSW
336 Agata Skorek 2009 dr hab. Bożena Gronowska, prof. UMK
337 Marzena Szabłowska 2009 dr hab. Grzegorz Goździewicz, prof. UMK
338 Robert Musiałkiewicz 2009 prof. dr hab. Andrzej Borodo
339 Agnieszka Knade-Plaskacz 2010 prof. dr hab. Jan Galster
340 Arkadiusz Gierat 2010 dr hab. Zbigniew Kwaśniewski, prof. UMK
341 Karolina Szuma 2010 dr hab. Bartosz Rakoczy,prof.UMK
342 Rafał Kania 2010 prof. dr hab. Janusz Justyński
343 Jarosław Zbieranek 2010 dr hab. Andrzej Sokala, prof. UMK
344 Igor Zgoliński 2010 dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, prof UMK
345 Grzegorz Sikorski 2010 dr hab. Mirosław Bączyk, prof. UMK
346 Julia Kapelańska-Pręgowska 2010 prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
347 Katarzyna Witkowska-Rozpara 2010 prof. dr hab. Andrzej Marek
348 Piotr Chrzczonowicz 2011 prof. dr hab. Marian Filar
349 Agnieszka Leszczyńska-Rydlewska 2011 prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
350 Justyna Goździewicz-Biechońska 2011 dr hab. Małgorzata Jaśkowska, prof. UKSW
351 Małgorzata Żołna 2011 prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz
352 Dorota Sylwestrzak 2011 prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski
353 Marta Szuniewicz 2011 prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
354 Dariusz Gibasiewicz 2011 prof. dr hab. Marek Kalinowski
355 Jakub Czepek 2011 prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
356 Maria Smolin 2011 prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
357 Bartosz Sitkiewicz 2011 prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz
358 Wojciech Pasko-Porys 2012 prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
359 Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska 2012 dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof. UMK
360 Aleksandra Kiedrowicz-Wywiał 2012 dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK
361 Izabela Andrzejewska-Czernek 2012 prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
362 Beata Rutkowska 2012 dr hab. Grzegorz Goździewicz, prof. UMK
363 Alicja Ornowska 2012 prof. dr hab. Marian Filar
364 Małgorzata Cilak 2012 prof. dr hab. Andrzej Borodo
365 Hanna Filipczyk 2012 prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
366 Anna Folgier 2013 dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW
367 Leszek Kleczkowski 2013 prof. dr hab. Marek Kalinowski
368 Krystyna Szałkowska-Kozyra 2013 prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
369 Aleksandra Sikorska-Lewandowska 2013 dr hab. Zbigniew Kwaśniewski, prof. UMK
370 Leszek Stępka 2013 dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz
371 Andrzej Madeja 2013 prof. dr hab. Janusz Justyński
372 Patrycja Bróżek 2013 dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, prof. UMK
373 Aleksandra Szczerba-Zawada 2013 prof. dr hab. Jan Galster
374 Zbigniew Filipiak 2013 dr hab. Andrzej Gaca, prof. UMK
375 Alicja Osowska-Kowalska 2013 dr hab. Ewa Bagińska, prof. UMK
376 Kamila Milecka 2013 dr hab. J. Maliszewska-Nienartowicz, prof. UMK
377 Daria Gęsicka 2013 dr hab. Małgorzata Świderska, prof. UMK
378 Michał Hoffmann 2013 prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
379 Anna Napiórkowska 2014 prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
380 Joanna Motylewska-Retkowska 2014 dr hab. J. Maliszewska-Nienartowicz, prof. UMK
381 Rafał Reiwer 2014 prof. dr hab. Kazimierz Lubiński
382 Marta Bandzmer 2014 prof. dr hab. Marek Kalinowski
383 Fabian Nalikowski 2014 dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, prof. UMK
384 Małgorzata Andrzejczak-Świątek 2014 prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
385 Anna Napiórkowska 2014 dr hab. Grzegorz Goździewicz, prof. UMK
386 Przemysław Osóbka 2015 prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
387 Maciej Serowaniec 2015 prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
388 Weronika Król-Dybowska 2015 dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, prof. UMK
389 Agata Czarnecka 2015 prof. dr hab. Lech Morawski
390 Jan Szuma 2015 prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
391 Anna Frydrych 2015 prof. dr hab. Andrzej Sokala
392 Piotr Sadowski 2015 prof. dr hab. Bożena Gronowska
393 Agata Ziółkowska 2015 dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, prof. UMK
394 Radosław Zych 2015 prof. dr hab. Andrzej Sokala
395 Michał Szewczyk 2015 prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
396 Jacek Moniuk 2015 prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
397 Szymon Szmak 2015 prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
398 Karol Smoter 2015 prof. dr hab. Marek Kalinowski
399 Maciej Indan-Pykno 2016 prof. dr hab. Janusz Justyński
400 Tomasz Jasiakiewicz 2016 dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK
401 Natalia Bukowska-Draganik 2016 prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
402 Jan Sebastian Meler 2016 dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
403 Łukasz Mirocha 2016 prof. dr hab. Lech Morawski
404 Izabela Leciak 2016 dr hab. Andrzej Gaca, prof. UMK
405 Natalia Daśko 2016 dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK
406 Katarzyna Krupa-Lipińska 2016 prof. dr hab. Ewa Bagińska
407 Marta Czakowska 2016 prof. dr hab. Andrzej Sokala
408 Jakub Murszewski 2016 prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek
409 Szymon Krajnik 2016 dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK
410 Michał Jakub Nowakowski 2017 prof. dr hab. Jan Galster
411 Anna Kobylska 2017 dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
412 Maciej Żenkiewicz 2017 prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski
413 Wojciech Włoch 2017 dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK
414 Michał Edgar Indan-Pykno 2017 dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK
415 Wojciech Hartung 2017 prof. dr hab. Jan Galster
416 Marcin Rosiak 2017 dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK
417 Maciej Balcerowski 2017 prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
418 Waldemar Chwiałkowski 2017 dr hab. Marek Kolasiński, prof. UMK
419 Krzysztof Czarnecki 2017 prof. dr hab. Andrzej Borodo
420 Michał Piotr Ziemiak 2017 prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
421 Paweł Piotr Rawczyński 2017 prof. dr hab. Kazimierz Lubiński
422 Dorota Kaniewska 2017 prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
423 Agata Barbara Pyrzyńska 2017 prof. dr hab. Andrzej Sokala
424 Tymoteusz Marzec 2017 prof. dr hab. Lech Morawski
425 Adrian Pachciarz 2017 prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
426 Natalia Karczewska-Kamińska 2017 prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
427 Tomasz Marcin Kucharski 2017 dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
428 Grzegorz Klarkowski 2017 prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
429 Małgorzata Agata Panek 2017 dr hab. Małgorzata Świderska, prof. UMK
430 Karolina Rokicka-Murszewska 2017 dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM
431 Magdalena Wanda Wółkowska 2018 prof. dr hab. Bożena Gronowska
432 Krzysztof Kucharski 2018 prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
433 Michał Tyburek 2018 prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
434 Bartłomiej Chludziński 2018 dr hab. Małgorzata Jaśkowska, prof. UKSW
435 Adam Szymon Bułat 2018 dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK
436 Tomasz Kacprzyk 2018 prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
437 Dorota Sierocka 2018 prof. dr hab. Danuta Janicka
438 Marcin Berent 2018 dr hab. Janusz Bojarski
439 Katarzyna Jachimowicz 2018 prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
440 Jacek Michał Wojciechowski 2018 dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK
441 Damian Kaczan 2018 dr hab. Małgorzata Świderska, prof. UMK
442 Paulina Wilhelmina Chełmowska 2018 dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK
443 Marta Bednarek 2019 dr hab. Małgorzata Świderska, prof. UMK
444 Maciej Jan Mazurkiewicz 2019 prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz
445 Jacek Murzydło 2019 prof. dr hab. Zbigniew Bukowski
446 Przemysław Komorowski 2019 dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK
447 Izabela Grzybowska 2019 prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
448 Łukasz Maszewski 2019 dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW
449 Izabela Anna Kosierb 2019 dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK
450 Janusz Kanarek 2019 prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek
451 Jagoda Katarzyna Jaskulska 2019 dr hab. Jan Piątkowski
452 Aksenia Szczepańska-Szczepaniak 2019 dr hab. Janusz Bojarski
453 Mikołaj Drozdowski 2019 prof. dr hab. Bożena Gronowska
454 Kamila Piernik-Wierzbowska 2019 prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
455 Łukasz Górski 2019 dr hab. Jacek Janowski, prof. PW
456 Danuta Hryniewicz 2019 prof. dr hab. Jan Galster
457 Monika Tyloch-Szczubiał 2019 prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
458 Adam Jerzy Kałążny 2019 dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
459 Przemysław Hoffmann 2019 dr hab. Błażej Wierzbowski
460 Mariusz Korpalski 2019 dr hab. Konrad Zacharzewski
461 Kornelia Anna Grabowska-Biernat 2019 dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK
462 Dominik Mrozowski 2020 dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK
463 Paweł Antoni Szwajdler 2020 prof. dr hab. Marek Kalinowski
464 Marek Urbaniak 2020 prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek
465 Katarzyna Rybarczyk 2020 dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK
466 Maria Anna Kulikowska 2020 dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK
467 Ewa Kabza 2020 dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK
468 Tomasz Kowalczyk 2020 dr hab. Andrzej Gaca, prof. UMK
469 Mateusz Lewandowski 2020 dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
470 Ewa Epa 2020 prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
471 Michał Marszelewski 2020 dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK
472 Marcin Drewek 2020 prof. dr hab. Mirosław Bączyk
473 Marcin Żurawski 2020 dr hab. Henryk Nowicki, prof. UMK
474 Anna Sporczyk-Popielarczyk 2020 prof. dr hab. Mirosław Bączyk
475 Joanna Katarzyna Kisielińska-Garncarek 2021 prof. dr hab. Mirosław Bączyk
476 Katarzyna Grażyna Biskup-Grabowska 2021 dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW
477 Karolina Ochocińska 2021 dr hab. Konrad Zacharzewski, prof. UczK
478 Marcin Włodzimierz Kubiak 2021 prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (SGH)
479 Tomasz Grzegorz Klimek 2021 prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
480 Monika Michalak 2021 dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
481 Anna Janowska 2021 dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
482 Paulina Anna Musiałowska 2021 dr hab. Janusz Bojarski
483 Sławomir Bernard Wolfram 2021 dr hab. Małgorzata Świderska, prof. WSAiB
484 Katarzyna Wesołowska 2021 prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
485 Mateusz Adam Wiśniewski 2021 dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK
486 Małgorzata Żukowska 2021 dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK
487 Wojciech Marek Sosnowski 2021 dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK
488 Anna Maria Zając 2021 dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK
489 Edyta Kot 2022 dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK
490 Agnieszka Maria Kasprzak 2022 dr hab. Małgorzata Świderska, prof. WSAiB
491 Elżbieta Maria Jankowska 2022 dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK
492 Karol Kosiński 2022 dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK
493 Anna Maria Mrotek 2022 prof. dr hab. Marek Kolasiński
494 Mariusz Liskowski 2022 dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK
495 Marek Jarosław Słupczewski 2022 dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK