ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wysokość stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021

1. Stypendium socjalne w semestrze letnim wynosić będzie w zależności od dochodu:

Poziom dochodu Wysokość dochodu
0-600zł 800zł
600,01zł-1051,70zł 600zł

 

 

UWAGA zmiana od roku akademickiego 2019/2020

Stypendium socjalne jest przyznawane odrębnymi decyzjami na semestr zimowy (na okres do 5 m-cy, nie dłużej niż do m-ca lutego) i na semestr letni (na okres do 4 m-cy, nie dłużej niż do m-ca czerwca).

2.Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w semestrze letnim wynosić będzie w zależności od dochodu:

0-600zł 1000zł
600,01zł-1051,70zł 800zł