ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wysokość stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020

1. Stypendium socjalne wynosić będzie w zależności od dochodu:

 

 

UWAGA zmiana od roku akademickiego 2019/2020

Stypendium socjalne jest przyznawane odrębnymi decyzjami na semestr zimowy (na okres do 5 m-cy, nie dłużej niż do m-ca lutego) i na semestr letni (na okres do 4 m-cy, nie dłużej niż do m-ca czerwca).

2. Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie wynosić będzie