ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2022/2023

Stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosić będzie w zależności od stopnia niepełnosprawności:

     Stopień niepełnosprawności   

 Wysokość stypendium  

znaczny

1050

umiarkowany

850

lekki

650