Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Julia Kapelańska-Pręgowskadr Julia Kapelańska-Pręgowska
adiunkt
Katedra Praw Człowieka

pokój: 90
tel.: +48-56-611-4032
fax: +48-56-611-4005
e-mail: jkp@law.umk.pl
www: https://torun-pl.academia.edu/JuliaKapelańskaPręgowska
ORCID: 0000-0002-7643-2681

Zainteresowania:
międzynarodowa ochrona praw człowieka; międzynarodowe standardy biomedyczne; prawo porównawcze

Doktor nauk prawnych (2010), adiunkt w Katedrze Praw Człowieka WPiA UMK. Absolwentka prawa i filologii angielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu. Stażystka w Grupie I doraców prawnych w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli (2006-2007). Stypendystka kursów praw człowieka na Europa-Universitat Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz w Institut des Droits de l'Homme w Strasburgu. Członek European Association of Health Law oraz International Law Association - Grupa Polska. Certyfikowany tutor programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy. Trener drużyny WPiA UMK na Human Rights Moot Court Competitions (w pierwszej edycji konkursu drużyna UMK zdobyła trzecie miejsce).

Nagrody i stypendia na badania naukowe:

- Pierwsza nagroda w konkursie kwartalnika "Prawo i Medycyna" na najlepszy esej poświęcony tematyce prawa medycznego w 2009 r.

- Pierwsza nagroda w XLVI Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie ogłoszonym w 2010 r. za rozprawę doktorską „Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych”.

- Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Stypendium START 2014)

 

- Stypendium im. Bohdana Winiarskiego w zakresie prawa międzynarodowego (2017) na realizację projektu badawczego (8-12 tygodni) w Lauterpacht Centre for International Law na Uniwersytecie w Cambridge


Terminy konsultacji:
Uprzejmie informuję, że od dnia 24.10.2018 do dnia 24.10.2019 przebywam na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim.
Dyżury w semestrze zimowym:
PONIEDZIAŁKI - 9:30-10:30
ŚRODY - 13:30-14:30

W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy: jkapre@umk.pl


Bibliografia