Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

O Centrum


M I S J A: implementacja wyników badań naukowych z zakresu prawa do praktyki społeczno-gospodarczej

C E L: stworzenie i funkcjonowanie niezależnego, profesjonalnego ośrodka badań, ekspertyz i doradztwa prawnego oraz merytoryczne
wsparcie dla instytucji samorządu terytorialnego, administracji rządowej, kancelarii prawnych i podatkowych, przedsiębiorców, a także osób fizycznych

Z A D A N I A: odpłatne opracowywanie ekspertyz, analiz i opinii prawnych,a także organizacja i przeprowadzanie szkoleń z zakresu prawa na zlecenie jednostek sektora publicznego, prywatnego bądź osób fizycznych

Do współpracy w ramach Uczelnianego Centrum Ekspertyz Prawnych zaprosiliśmy wybitnych specjalistów. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu praktycznemu oferujemy pomoc we wszystkich dziedzinach prawa.

P O D S T A W A  P R A W N A: zarządzenie nr 103 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Ekspertyz Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji