Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

O Centrum

UNIWERSYTECKIE CENTRUM EKSPERTYZ PRAWNYCH (UCEP) to niezależny i profesjonalny ośrodek badań, ekspertyz i doradztwa prawnego. Uniwersyteckie Centrum Ekspertyz Prawnych zapewnia merytoryczne wsparcie dla instytucji samorządu terytorialnego, administracji rządowej, kancelarii prawnych i podatkowych, przedsiębiorców, a także osób fizycznych.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to jeden z najlepszych wydziałów prawa w Polsce. Nasi pracownicy to znakomici dydaktycy i uznani na arenie krajowej i międzynarodowej naukowcy. Wielu spośród pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMK to aktywni prawnicy – praktycy, wykorzystujący swoją wiedzę i doświadczenie jako m.in. radcy prawni i adwokaci. Potencjał wiedzy, umiejętności i kompetencji służy nie tylko kształceniu studentów i prowadzeniu badań naukowych, ale także wykorzystywany jest z powodzeniem w ramach działalności Uniwersyteckiego Centrum Ekspertyz Prawnych.

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

 

Funkcjonujące na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersyteckie Centrum Ekspertyz Prawnych jest jednostką organizacyjną Wydziału Prawa i Administracji, powołaną do życia na mocy zarządzenia nr 103 JM Rektora UMK z dnia 18 czerwca 2018 r. Zadaniem Uniwersyteckiego Centrum Ekspertyz Prawnych jest przede wszystkim odpłatne opracowywanie ekspertyz, analiz i opinii prawnych na zlecenie podmiotów sektora publicznego i prywatnego. W ramach działalności eksperckiej rozwiązywane są najtrudniejsze problemy prawne, a przygotowywane ekspertyzy, analizy i opinie prawne charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i obiektywizmem. Naszym atutem są znakomici naukowcy, którzy wykorzystują swoje kompetencje w praktyce prawniczej.

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Ekspertyz Prawnych

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK