Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zasady korzystania z opinii i ekspertyz

W celu uzyskania szczegółowych informacji o naszych usługach eksperckich prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (szczegóły w zakładce „Kontakt).

Po uzyskaniu informacji o zakresie przedmiotowym ekspertyzy i oczekiwanym czasie jej realizacji – przygotowujemy naszą ofertę w zakresie ceny. Po uzgodnieniu przedmiotu ekspertyzy, czasu jej przygotowania i ceny – następuje podpisanie umowy. Ze strony Uniwersyteckiego Centrum Ekspertyz Prawnych umowę podpisuje JM Rektor UMK lub osoba przez niego upoważniona. Podpisana przez dwie strony umowa jest podstawą do przygotowania ekspertyzy.